Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)

Пригадаймо!

1. Що таке слово?

2. У якому словнику ви дізнаєтеся про лексичне значення слова?

3. Наведіть приклади однозначних, багатозначних слів і слів з переносним значенням.

4. Наведіть приклади синонімів і антонімів.

5. Наведіть приклади омонімів і паронімів.

119. Знайдіть у кожному рядку зайве слово чи слова. Поясніть свій вибір.

1. Балкон, слюсар, ялина, червень, стіна.

2. Лінія, голова, чотирнадцять, грубий, важкий.

3. Багатий, гарний, заможний, рясний, розкішний.

4. Великий — малий, ледар — нероба, ворогувати — дружити, зимно — тепло.

120. Складіть речення зі словами, ужитими в переносному значенні.

Запишіть їх.

1. Золота осінь, золота обручка, золоті руки.

2. Промінь надії, промінь свободи, промінь сонця.

3. Чиста совість, чисте небо, чисті руки.

4. Гострий ніж, гостре слово, гострий біль.

5. Холодна вода, холодне серце, холодний розум.

Запам’ятаймо!

Лексичні помилки (умовне позначення — Л)

1

Недоречне повторення слова або вживання спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях (тавтологія)

Школярам доручили прибрати шкільний двір.

2

Невиправдане дублювання змісту у сусідніх словах

Нам подарували пам’ятний сувенір.

3

Багатослів’я — уживання зайвих слів

У червні місяці розпочинається літо.

4

Уживання слів у невластивому значенні

Я зайду до тебе через неділю (замість тиждень).

5

Порушення лексичної сполучуваності слів

Мама завжди виготовляє смачні сніданки.

6

Уживання слів, не властивих літературній українській мові

Треба приймати участь у різних міроприємствах.

7

Уживання слів, не властивих описуваній епосі

Солдати князя Святослава були сміливими.

8

Неточне вживання усталених висловів

Людина і природа — це дві сторони медальйона.

121. 1. Прочитайте речення. Знайдіть у них лексичні помилки. Охарактеризуйте їх.

1. Нам слід замислитися над нашим підкоренням природи. 2. У своїй кіноповісті «Зачарована Десна» Олександр Довженко описує свою безмежну любов до природи. 3. Для мене взірцем є мій батько. 4. Добра людина — це людина, яка робить добрі справи, тобто добродійка. 5. В образі Олекси Довбуша письменник зобразив образ героя-борця. 6. Не вчи орла літати, а солов’я не вчи співати.

2. Розгадайте ребус. Запишіть відгадку, яка підкаже, що допоможе уникнути тавтології.

122. Прочитайте речення. Знайдіть у них лексичні помилки. Відредагуйте і запишіть речення.

1. Молодий юнак переміг у змаганнях. 2. Особисто на мою думку, нам уже час повертатися додому. 3. Ми пішли в похід заради свого власного задоволення. 4. У театрі відбулася перша прем’єра вистави. 5. Про негоду свідчили численні справжні факти.

Це цікаво!

Багатослів’я — уживання без потреби в розмові, тексті зайвих слів, які не несуть додаткової інформації.

123. Прочитайте висловлювання. Поясніть, які слова є ознакою багатослів’я (усно). Вилучіть непотрібні слова.

Зразок. Письменник швидко написав свої твори (а чиї ж іще твори він міг написати?). Письменник швидко написав твори.

У своїй повісті письменник показав складне й у той же самий час прекрасне дитинство. Дід його був розумною й доброю літньою людиною похилого віку. Упродовж усього подальшого періоду життя хлопець намагався боротися зі злом і не був байдужим до людей. Щоб бути здоровим і сильним, треба займатися спортом у спортивній секції.

124. Лексичне дослідження. Прочитайте речення. Знайдіть помилкові словосполучення. Усно поясніть, чому помилкові слова мають невластиві для них лексичні значення. Допоможуть це зробити словники (тлумачний, омонімів, паронімів). Запишіть правильний варіант словосполучень.

Зразок. Молоко дуже корисливе для дитячого організму.

Молоко не може бути корисливим, воно — корисне. Про це свідчать лексичні значення слів: корисливий - який прагне до власної вигоди, наживи; корисний — який дає добрі наслідки, приносить користь. Отже, правильно — корисне молоко.

1. Я рахую, що контрольну з математики я напишу добре. 2. Вірні відповіді на всі тести забезпечили перемогу. 3. Я задала подрузі складне запитання. 4. Лікар запевнив нас, що ця мікстура дуже ефектна. 5. Усяка вихована та порядна людина має поважати природу. 6. Олег не мав жодної уяви про те, що сталося на перерві. 7. Українці називають свої гроші гривнами. 8. Виконуючи домашнє завдання, я мимохіть згадав про літній відпочинок. 9. Іринка купила для своєї бабусі сердешні ліки. 10. Нещодавно в нашому місці відкрилась музикальна крамниця. 11. Шевченко мав намір побути в Яготині дві неділі, а прожив майже три місяці.

125. Прочитайте речення, добираючи потрібне слово. Запишіть утворені словосполучення.

Зразок. 1. Рідкісні малюнки.

1. У Кам’яній Могилі виявлено багато гротів і печер з (рідкими, рідкісними) малюнками. 2. Якось після вечері у вагоні (зав’язалась, розв’язалась) жвава дискусія. 3. Перед мандрівниками (відкрився, закрився) чудовий краєвид. 4. Люди зазвичай (жаліти, шкодувати) за минулим. 5. (Надати, навести) приклад сміливої людини. 6. Допомогти іншому (дуже, страшенно) просто. 7. Христина (здійснити, зробити) героїчний вчинок. 8. Ти мені своєю музикою (мішати, заважати) вивчити напам’ять вірш. 9. Щоб заварити чай, потрібен (кріп, окріп). 10. За вікном Оленка чула (малий, тихий) шелест листя.

126 . Я — редактор. Відредагуйте речення, замінивши не властиві літературній українській мові слова правильними відповідниками з довідки.

1. На мою думку, добро заключається в любові до рідних, друзів, природи й загалом до життя. 2. Польоти людини в космос щоразу розрушують озоновий шар. 3. Цей приклад доказує, що спроби підкорення природи рано чи пізно закінчуються для людей сумно. 4. Мій брат самостійно гладить собі сорочки. 5. Я вийшла з автобуса на слідуючій зупинці. 6. Кожний раз я забуваю останні рядки цієї пісні.

Довідка: щоразу, прасувати, полягати, доводити, руйнувати, наступний.

127. 1. Прочитайте текст. Що свідчить про погане знання автором української історії та мови? Які слова створюють у певних реченнях комічний ефект?

Коли князь Святослав виріс і змужнів, зібрав він багато хоробрих солдатів. Вони вели простий спосіб життя, але зовсім не вміли користуватися різноманітними технічними пристроями. Але все одно козацька армія перемогла тодішніх агресорів — печенігів. Після цього князь Святослав із дружиною подався шукати чужих земель, а свою забув.

Тим часом кочівники хлинули на наші землі й ледь не захопили Київ. Урятував княжу столицю сміливий і винахідливий хлопець-патріот. Він розвідав ворожі позиції й обдурив найманців. Фанат свого міста, юнак не побоявся під зливою стріл форсувати Дніпро, щоб покликати на допомогу з лівого берега воєводу Претича із солдатами.

2. Доберіть до недоречно вжитих слів синоніми, які відповідають історичній епосі. Як змінився текст і чому?

М. Овечкін. Битва Святослава. Фрагмент діорами з Музею історії запорозького козацтва

3. Розгляньте ілюстрацію. Складіть за нею короткий опис зображеної події. Використовуйте доречні для тієї історичної епохи слова.

128. 1. Виконайте тестове завдання.

Правильно сталий вислів ужито в рядку

А Юрко програв змагання з бігу, бо мало м’яса з’їв.

Б Хіба ж я винен, що мені верблюд на вухо наступив?

В Я іншим розумом жити не хочу.

Г Сьогодні я цілий день бив байдики.

Д Юрко, ти на уроці горобців ловив, тому й не знаєш відповіді!

2. Як ви розумієте зміст цих речень?

3. Відредагуйте перекручені сталі вислови. За потреби скористайтеся словами з довідки.

Довідка: чужий, ведмідь, каша, гави.

129. Я — редактор. Об’єднайтеся в групи, оберіть у кожній групі головного редактора, який відповідатиме від імені всіх членів групи. Виграє той, хто швидше впорається із завданням і зробить найменше помилок.

Прочитайте речення. Знайдіть у них лексичні помилки. Визначте їхню суть за допомогою таблиці з рубрики «Запам’ятаймо!» на с. 58. Відредагуйте речення й зачитайте правильні варіанти.

1. Наш сусід-рибалка розповів мені інтересний спосіб спіймати щуку. 2. У нас у школі трапилася зустріч з молодими постами та письменниками. 3. Леся Українка створила багато поетичних творів. 4. Відпустка в мами тривала чотири неділі. 5. Ми всі приймаємо участь у виставі. 6. Телекоментатор розповідає по телевізору про хід футбольного матчу. 7. Український режисер Олександр Довженко першим створив перший звуковий фільм. 8. Через Інтернет електронний лист дійде швидко за лічені секунди на інший кінець світу. 9. Зачекай пару мінуток, я запишу її адрес і телефон.

Повторюємо орфографію

130. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Оліве(ц, ць), пар (о, а)солька, по/друга, тел(і, е)фон, україн(сь, с)ка, цук(о, е)р.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Київ, комп’ютер, кукурудза, лелека, лінійка, лялька, папір.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити