Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

Пригадаймо!

135. 1. Прочитайте текст. Придумайте для нього назву. Випишіть виділені слова. Що їх об’єднує?

Була пізня осінь. Отож від прогулянки осіннім лісом чогось особливого ми не очікували. Думали, побродимо лісом та й повернемося додому. Проте в лісі час зупинився, бо осінь, як справжня вигадниця, дивувала нас.

Спочатку зачарували кольори, на які ми не сподівалися, тому що в парках і садках листя з дерев уже пооблітало. А тут… синій, блакитний, жовтий, зелений, білий…

Потім ми натрапили на ставочок посеред лісу. Вода в ньому, виявляється, уже замерзла. І ми почали досліджувати цю дивовижу. Тато добув лід. Усі пробували його на дотик, дивилися крізь нього на сонце й один на одного. Потім забігли на інший бік ставка, до якого сонячні промені ще не добралися.

І там усе — зелений очерет, земля, листя — було вкрите ніжно-білим мереживом.

Можна ще довго розповідати про наші походеньки в лісі… Як ми знайшли дивне листя й назвали його леопардовим. Як бавилися з татом, ховалися за дерева, грали в лови, як шаруділи листям, збирали його, підкидали, як випадково помітили чудернацьке дерево, що росте не вгору, а тягнеться по землі…

Але були й неприємні знахідки. Сміття, залишене кимось після відпочинку… Порадившись, вирішили допомогти лісу стати чистішим. Усі наввипередки збирали сміття, і незабаром невеличка ділянка лісу звільнилася від непотребу.

Несподівано прогулянка стала прекрасною забавкою та корисною справою і для нас, і для осіннього лісу.

2. Дослідіть, чи є в тексті слова, будова яких подібна до будови виписаних слів.

136. Відгадайте загадки. Запишіть відгадки. Поясніть роль слів-відгадок у будові слова.

1. Нас слова міняють часто,

і, звичайно, це — на щастя,

бо якби ми не мінялись,

то слова б не поєднались.

2. Ми віддавна і віками

чесно дружимо з майстрами,

які вміють нас так вжити,

щоб нові слова створити.

Запам'ятаймо!

Слова складаються: а) з основи та закінчення; б) тільки з основи, закінчення не мають.

Основа — частина слова без закінчення, яка виражає лексичне значення слова.

Закінчення — змінна частина слова, яка слугує для зв’язку слів у словосполученні й реченні.

Корінь — значуща частина слова, спільна частина спільнокореневих слів, яка виражає їхнє лексичне значення. Спільнокореневі слова утворюються за допомогою префіксів і суфіксів від одного кореня.

Наприклад:

Префікс — значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і слугує для утворення нових слів.

Наприклад:

Суфікс — значуща частина слова, яка стоїть після кореня й слугує для утворення нових слів.

Наприклад: сад — садок, садовий.

137. Утворіть спільнокореневі слова, зашифровані в колах. Позначте графічно частини утворених слів.

image1

Запам’ятаймо!

Корені слів, які звучать однаково, але мають різне значення, — це різні корені. Наприклад, слова водний і водій — не спільнокореневі, бо в них корені різні за значенням (водяний — від вода, водій — від водити).

138. У кожній групі поданих слів виберіть спільнокореневі і запишіть. Позначте корінь.

1. Бережок, бережливість, бережливий, бережно.

2. Дорога, придорожній, дорожній, доріжка, дорогий.

3. Сова, совок, совеня, совиний.

4. Сирість, сирий, сирник, відсиріти.

5. Річка, заріччя, річний, річище.

6. Важити, зважений, важкий, зважати.

139. 1. Утворіть і запишіть слова, зашифровані в колах. Поясніть лексичне значення утворених слів.

image2

2. Яка значуща частина слова допомагає змінювати значення цих слів?

Це цікаво!

У деяких словах може бути й по два-три префікси, корені, суфікси.

Наприклад:

image3

140. 1. Прочитайте текст. Випишіть виділені слова, позначте в них корінь.

Часто наприкінці осені зима вже може нагадати про себе. Буває, що теплу погоду змінюють приморозки, навіть пролітає сніг, і ому и кажуть, що в листопада крутий і непостійний характер: він то усміхається, то плаче. У народі про цей місяць склали чимало прислів’їв, зокрема такі: «У листопаді зима з осінню бореться», «Листопад зимі ворота одчиняє», «Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути мусить», «Листопад не лютий, проте спитає, чи одягнутий та взутий».

2. Знайдіть у тексті слова, які мають по два префікси, корені.

Позначте в них графічно частини слова.

3. Поясніть, як ви розумієте зміст наведених у тексті прислів’їв.

141. За допомогою префіксів утворіть антоніми до поданих слів.

Заїзд, зубатий, налити, прибувати, весело, згода.

142. Доберіть до поданих слів можливі означення, виділіть у них суфікси (якщо вони є), запишіть за зразком.

Зразок.

image4

1. Весна — гарна, … . 2. День — теплий, … . 3. Хмара — дощова, … .4. Блискавка — біла,… . 5. Клен — гіллястий,….

143. Перебудуйте словосполучення за зразком. Запишіть, позначивши суфікси.

Зразок.

image5

Меблі з дерева, сік з малини, співи солов’я, одяг козаків, руки матері, слово вчителя, порада батька, табір студентів, посуд зі скла, шафа для книжок.

144. 1. Спишіть текст. У виділених словах позначте префікс, корінь, суфікс, закінчення.

Непомітно минало літо. Промайнуло, як один погожий день, і надходила осінь. Золота осінь, коли достигає виноград, коли набряклі червоним соком грона обтяжують лози…

Але хлопці не огляділися, коли минув місяць — надійшла вже справжня осінь, з прозорим небом, з ранішніми заморозками, з інеєм на прижухлих травах у ярках і вибалках, з павутинням на всьому (За І.Багряним).

2. Доберіть синоніми до слів прижухлий, надходити.

145. 1. Утворіть слова за поданими схемами.

image6

2. Складіть із цими словами речення.

146. Виконайте тестове завдання.

Усі слова спільнокореневі в рядку

А дослід, дослідити, дослідник, дослідження

Б радіус, порадниця, зрада, радість

В нога, ніжка, підніжжя, ніж

Г гірник, гірський, гіркий, міжгір’я

Повторюємо орфографію

147. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки.

Вересе(н, нь), завда(н, нн) я, за(я, є)ць, кал(і, е)ндар, меда(ль, л), м(і, е)тро.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Радісний, Україна, на добраніч, неділя, помилка, понеділок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити