Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова

Запам’ятаймо!

Слова бувають змінні (весна, весною, весну, веснами) та незмінні (навесні).

Змінні слова набувають різних форм, змінюючи своє закінчення за відмінками, родами, числами. Форми того самого слова (вода, води, воді, водою) треба відрізняти від спільнокореневих слів (підводник, водяний, водоймище).

Усі змінні слова мають закінчення. Закінчення, не позначене буквою, називають нульовим. Щоб довести, що слово змінне, потрібно змінити форму слова (провідміняти, змінити число, рід).

Наприклад:

image7

148. 1. Доведіть, що подані слова змінні, визначте в них закінчення за зразком. Зазначте, на що вказує закінчення.

Зразок.

image8

Грудень, гість, горобець, заєць, ліс, календар, степ, струмок.

2. Складіть із поданими словами міні-твір «Надходить зима».

149. Спишіть текст, змінюючи форму слів у дужках.

Перший (зимові) місяць називають в (Україна) груднем. Ця (назви) походить від слова «грудки». Після (осіння) дощів розтоптані (вози) ґрунти замерзали. Їздити такими (дорогою) було важко — заважали замерзлі грудки. Також (грудка) утворювалися на вкритих (сніг) зораних (поле).

image9

150. Виконайте тестове завдання.

Нульове закінчення мають усі слова в рядку

А хліб, віск, замок, малюнок

Б ніч, сад, парк, гарний

В мак, ліс, код, дорога

Г брат, екран, кіт, таксі

Д снігур, апельсин, ананас, ківі

151. 1. Прочитайте текст про дитинство В. Івасюка. Випишіть із тексту виділені слова. Позначте в них закінчення. Підкресліть слова з нульовим закінченням.

Тату, купи мені скрипку

У буковинському містечку Кіцмані, де народився в 1949 році видатний український композитор Володимир Івасюк, музичної школи не було. А малий Володя постійно просив батька, шкільного вчителя:

— Тату, купи мені скрипку!

— Ще зарано, синку, мусиш підрости, — відповідав той.

— Тоді купи акордеон.

— Маленьких акордеонів немає в продажу. Є лише такі, що ти не піднімеш.

— Купи, я буду тільки дивитися на нього, — не вгавав син.

У 1954 році в Кіцмані відкрили початковий клас музичної школи. До нього й зарахували п’ятирічного Володю Івасюка… У 10 років хлопець написав свій перший музичний твір (За Д. Мандзюком).

2. Розгадайте ребус. Запишіть відповідь і графічні схеми будови слів, з яких вона складається.

Це назва квітки, що росте в Українських Карпатах, а також назва найвідомішої пісні В. Івасюка.

Запам'ятаймо!

Незмінні слова не мають закінчення.

До незмінних слів належать:

• невідмінювані іменники та прикметники: таксі, бюро, міні, максі;

• числівники: мало, багато;

• неозначена форма дієслова: ходити, робити;

• прислівники: взимку, посередині, тричі, можна, згори, водночас, треба;

• службові частини мови: мов, нібито, при, до, лише, невже, таки,

• вигуки: ого! гайда! алло! спасибі!

152. Спишіть слова, позначте в них закінчення. Підкресліть у кожному рядку зайве слово.

1. Учора, дякувати, лише, уроку.

2. Дорога, газета, навколо, стіл.

3. Тихо, багато, вздовж, морозиво.

153. 1. Випишіть із поданих слів незмінні слова.

Вітер, метро, повітря, радісний, сонце, швидко, шосе, уперше, навесні, добраніч, треба, можна, двічі, старанно, виразно.

2. Складіть і запишіть три речення з виписаними словами (на вибір).

154. Спишіть текст, уставляючи замість крапок слова з довідки. Що об’єднує ці слова?

Скільки коштує борщ?

Борщ, приготований мамою, має свою ціну. Яку? Порахуйте вартість продуктів, … яких готують цю страву, а … час, витрачений мамою на кухні. Скільки коштує година роботи, теж … підрахувати: потрібно … місячну зарплату мами на кількість її робочих годин.

Упевнені, … коштують джинси чи ноутбук, ви знаєте. А скільки коштує один кілограм картоплі? Літр молока? Пачка масла? А скільки ваша сім’я платить за спожитий газ, електроенергію, воду? … ж, задачка непроста, … саме з таких невідомих складається бюджет вашої родини.

Довідка: скільки, легко, еге, але, також, з, поділити.

155. Створюємо проект «Місія — зварити борщ — здійсненна!». Обговоріть і запишіть, скільки ж насправді коштує борщ. Скільки незмінних слів ви використали під час обговорення? Запишіть ці слова.

1. Виконати проект допоможе довідкова таблиця, відтворіть її на окремому аркуші або в зошиті.

2. Про ціни на кожний інгредієнт довідайтеся в дорослих і впишіть їх у таблицю.

3. Вартість кожного інгредієнта, а також загальну вартість борщу допоможуть обчислити ваші математичні вміння (пригадайте правила множення й додавання).

4. Запишіть висновок: у ________________ 201_ році вартість каструлі борщу об’ємом 4 літри становить:

з м’ясом — грн. коп;

без м’яса (пісного) —______________ грн_______________ коп.

Зразок

156. Виконайте тестове завдання.

Змінюване слово є в рядку

А поруч, обруч, ліворуч

Б зрання, здивовано, напам’ять

В навіки, потемки, пішки

Г журі, авто, погано

Д кіно, приємно, таксі

Повторюємо орфографію

157. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки.

К(и, е)лим, ноу(д, т)бук, о(с, з)нака, (пя, п'я)тниця, р(у, ю,)кзак, ч(и, е)рговий.

2. Запишіть слова й поставте наголос. Бджола, гумка, джміль, дзиґа, дзьоб, загадка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити