Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ВСТУП

§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

1. 1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Українці називають маленьку дитину, яка не вміє говорити, «немовлям». І хоча немовлята «не мовлять», вони розрізняють звуки, упізнають голос мами. Діти більше люблять ніжний людський голос, аніж тишу чи незнайомий шум. Співає дитині колискову мати: «Ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота…» Дитина ще не скоро вимовить ці слова, але в її пам’ять уже ввійшли своїм неповторним звучанням «сон» і «дрімота», «кіт-воркіт» і «тепла хата».

Мама співає «Тихий вечір…» Прилітають і сідають на бильце колиски гулі-голуби.

Вони воркують — теж розмовляють із дитиною. Так із маминою піснею приходить у світ дитини Слово.

2. Про що йдеться в тексті? Зробіть висновок: яке значення має мова в житті людини.

3. Поясніть значення виділених слів, використовуючи тлумачний словник, інтернет-джерела тощо.

2. 1. Прочитайте висловлювання про мову. Поясніть, як ви їх розумієте.

Найбільше й найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, у яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування (Панас Мирний).

Мову чудову, глибинне й пружне слово, немов гостру зброю, дав нам народ. Дав цю мову і наказав пильно, свято оберігати її чистоту, збагачувати й відшліфовувати до блиску, до гостроти разючої (77. Тичина).

image2

Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, сам засуджує себе на злиденність душі (І. Цюпа).

2. Як автори висловлювань ставляться до української мови? У чому це виявляється?

3. 1. Прочитайте вірш.

Вивчайте мову українську —

Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну,

Прекрасну, милу і чудову,

Як материнську пісню колискову.

А. Каніщенко

2. Випишіть образні визначення до слова мова. Доповніть їх двома-трьома власними образними визначеннями.

Зразок. Мова (яка?) — дзвінкоголоса, …

4. 1. Прочитайте виразно вірш. Яку думку висловлено в цьому творі?

Буква до букви — слово вродилось,

Заусміхалось, заколосилось;

Серце зраділо слову, як брату,

Слово — це щастя, слово — це свято.

Вчімося, друзі, слово любити.

Слово до слова — й думка сповита.

Люди без думки — птиці безкрилі,

З думкою люди мудрі й щасливі.

Л. Чернецька

2. Як ви розумієте вислів «Люди без думки — птиці безкрилі»? Як мова допомагає виражати думки, почуття?

5. 1. Спишіть прислів’я та приказки, вставляючи потрібні слова з довідки.

Слово — не …, як вилетить, то вже не спіймаєш. 2. Від гарних слів … не облізе. 3. Слів не розкидаєш, добру … маєш. 4. Хто говорить — … , хто слухає — жне. 5. Не заживає … від лихого слова. 6. Слово без … нічого не варте. 7. Мудре слово в … вагоме.

Довідка: громаді, сіє, рана, горобець, славу, язик, діла.

2. Чого навчають ці прислів’я та приказки? Чому мова є найкращим засобом спілкування? Які ще засоби спілкування між людьми вам відомі?

Усміхнімось!

— Не вірю я приказкам.

— Чому?

— Приказка каже, що мовчання — золото. Я мовчав на уроці, а вчитель мені 12 балів не поставив.

6. 1. Прочитайте уривок з Конституції України. Випишіть незрозумілі для вас слова.

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. … Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

2. З’ясуйте зміст виписаних слів.

3. Як ви розумієте поняття «рідна мова», «державна мова»? Чому в Україні державною мовою є українська?

4. Як мають ставитися до державної мови громадяни України, для яких державна мова не є рідною?

7. 1. Прочитайте вірш. Визначте його основну думку.

Як сонця безсмертного коло,

що креслить у небі путі,

любіть свою мову й ніколи

її не забудьте в житті.

Ми з нею відомі усюди,

усе в ній, що треба нам, є,

а хто свою мову забуде,

той серце забуде своє.

Вона, як зоря пурпурова,

що сяє з небесних висот,

і там, де звучить рідна мова,

живе український народ.

В. Сосюра

2. Які ще мови ви вивчаєте? Яка роль кожної з них у житті людини? Чому потрібно знати державну мову?

3. Складіть міні-розповідь «Що потрібно робити, щоб українська мова жила, розвивалася й збагачувалася?»

8. 1. Поміркуйте над змістом пісенних рядків А. Демиденка.

Якого ж ми будемо племені-роду,

Якщо буде в устах наша мова згасать?

2. Підготуйте твір-роздум на тему «Чому я розмовляю українською мовою?».

9. 1. Користуючись малюнком і розміщеними на ньому опорними словами, розкажіть про мову та її значення в житті людини й суспільства.

Повторюємо орфографію

10. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Спишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Абр(е, и)кос, ап(и, е)льсин, бабус(ья, я), б(дж, ж)ола, будь/ласка, в/веч(е, о)рі, вулиц(а, я), фу(д, т)6ол.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Ім’я, завдання, килим, новий, ноутбук, ознака.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити