Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-

Запам’ятаймо!

У префіксах роз-, без- завжди вимовляється дзвінкий звук і пишеться буква з: розписка, розбити, беззахисний, безтурботно. Для полегшення вимови при збігові кількох приголосних до префікса роз- додається голосний [і]: розігнутись, розіслати.

168. 1. Запишіть слова, зашифровані в колах. Запам'ятайте правопис утворених слів.

2. Слова з виділеними частинами розберіть за будовою.

169. Утворіть від сполучень іменників із прийменниками прикметники з префіксом без- за зразком.

Зразок. Без язика — без’язикий.

Без совісті, без вусів, без крил, без меж, без хмар, без помилок, без надії, без ціни, без зубів.

Усміхнімось!

170. 1. Спишіть вірш. Поясніть правопис виділеного слова.

Посварилися ми з братом,

Брат мовчав, і я мовчав,

А дідусь обох повчав:

— Що це ви розбили глека?

Так до бійки недалеко!

Братик, плачучи, сказав:

— Глека я не розбивав!..

Ну й дідусь мій Веремій!

Що він каже? Зрозумій.

Г. Бойко

2. Поясніть, що означає сталий вислів розбити глека.

171. Запишіть слова, уставляючи пропущені букви. Складіть із четвертих букв записаних слів початок прислів’я «… — найбільший скарб».

Ро..дати, бе..радісний, бе..утішний, ро..жувати, бе..6арвний, бе..адресний.

172. Прочитайте прислів’я. Поясніть, як ви їх розумієте. Випишіть слова з префіксами роз-, без-.

1. Яка головонька, така й розмовонька! 2. Маленька праця краща за велике безділля. 3. У лиху годину розпізнаєш вірну людину. 4. На безриб’ї і рак риба. 5. Неділя — день вимушеного безділля. 6. Слів не розкидаєш — добру славу маєш. 7. Не стримав слова — і вже людям розмова. 8. Материн гнів, як весняний сніг: рясно випаде, та скоро розтане (Народна творчість).

173. Спишіть слова, вибираючи з дужок потрібні префікси. Поясніть їх правопис.

(Роз-, розі)ломити, (роз-, розі-)гнути, (роз-, розі-)рвати, (роз-, розі-)гріти, (роз-, розі-)гнати, (роз-, розі-)слати, (роз-, розі-)єднати, (роз-, розі-)йтися, (роз-, розі-)лляти.

174. Прочитайте текст. Випишіть слова з префіксами. Префікси позначте.

Перо — така собі застібочка. «Розстібнути» та «застібнути» її можна безліч разів. А як вона влаштована, ти легко збагнеш, якщо уважніше роздивишся схему будови. Деякі борідки мають гачечки. Ними вони скріплюються з іншими борідками, та так щільно, що між ними й вітру не пролетіти, і воді не просочитися. Ось чому, розправивши крила, птах легко ловить повітряні потоки и здіймається в небо.

Певно, перо не могло зостатися поза увагою науковців. І ось вам — застібка-блискавка. А ще липучка, яка точно повторює будову пера: перша стрічка містить гачечки, а друга — хвилясті ворсинки, мов петлі.

На відміну від більшості птахів, страус на борідках пера гачечків не має. Тому він не може літати. Таким пір’ям не «впіймаєш повітря». Вітер продуває його, мов пухнасте хутро (Із журналу «Професор Крейд»).

Застібка-блискавка

Будова пера

175. 1. До поданих слів доберіть антоніми з префіксом без-. Утворіть з ними словосполучення за зразком.

Зразок. Вольовий — безвольний, безвольна людина.

Вольовий, людяність, обмежений, небезпека, захищений, аварійний, адресний, барвистий, крилатий, бородатий, візовим, дощовим, грамотний, сніжний.

2. Складіть речення з трьома утвореними словосполученнями (на вибір).

Повторюємо орфографію

176. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки.

Дец(и, е)метр, електр(е, и)ка, к(и, і)піти, к(и, е)шеня, кол(и, е)ктив, к(а, о)мбайн.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Вулиця, герой, диван, дитина, до побачення, духмяний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити