Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

Запам'ятаймо!

У префіксах пре-, при- ненаголошені голосні [е], [и] вимовляються невиразно. Щоб уникати помилок, префікси пре-, при- треба розрізняти за значенням. Слова з префіксом прі- потрібно запам’ятати.

Префікс

Значення

Приклади

пре-

вища міра ознаки (можна замінити прислівником дуже)

превеликий, преспокійно, премудрий

при-

наближення, приєднання, неповнота дії або ознаки

приїхати, приклеїти, прикрити, приморський

прі-

вживається тільки в трьох словах

прізвище, прізвисько, прірва

177. Прочитайте словосполучення. Поясніть, якого значення надає словам префікс при-.

Прийти вчасно, привести подругу, приміська зона, прилетіти в аеропорт, приморожені ягоди, причинене вікно.

178. Доберіть шість слів із префіксом пре-. Утворіть і запишіть із ними словосполучення.

179. Запишіть подані слова у дві колонки: а) із префіксом при-; б) із префіксом пре-.

Пр..брати, пр..мокрий, пр..дивний, пр..ручений, пр..азовський, пр..тримати, пр..важко, пр..ніс, пр..ірпінський, пр..хилити, пр..скорити, пр..мудрий, пр..чинити.

180. Прочитайте вірш Г. Чубач. Випишіть слова з префіксами при-, пре-, прі-.

Коли в небі залюбки

сонечко пригріло,

придорожні будяки

нижче трав присіли.

Як на грядці залюбки

горобці кричали,

преколючі будяки

преспокійно спали.

Сонях голову задер

і кричав у небо:

— Препоганих будяків

в прірву кинуть треба!

181. Спишіть слова, уставляючи потрібні букви. У кожному рядку підкресліть зайве слово.

1. Пр..звище, пр..рва, пр..звисько, пр..віт.

2. Пр..міський, пр..великии, пр..красний, пр..цікавий.

3. Пр..погано, пр..крити, пр..шити, пр..йти.

4. Пр..азов’я, пр..звисько, пр..вітати, пр..бадьоритися.

5. Пр..гірко, пр..злючий, пр..чистий, пр..звище.

Усміхнімось!

182. 1. Прочитайте вірш. Знайдіть слова, від яких можна утворити спільнокореневі за допомогою префікса при-. Поясніть їхнє лексичне значення.

2. Складіть і запишіть із ними речення за зразком.

Зразок. Хвалитися — прихвалювати (посилено або час від часу хвалити когось чи щось). Мама прихвалює мене, бо я гарно доглядаю квіти.

Хвастунець

Хлопчик Толя молодець,

Тільки трішки хвастунець.

Якось ми ішли на став,

Він мені таке сказав:

«Слово честі, не хвалюся,

Я ні-чо-го не боюся!..»

Враз на слові цім — з дороги

Толі ящірка під ноги.

З переляку, у тривозі

Наш хвалько мерщій навтік.

Та спіткнувся на дорозі

Й прикусив собі язик!

***

Хто хвалитись полюбляє,

В кого звичка є така —

Хай ці вірші прочитає

І прикусить язика!

Г. Бойко

183. 1. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки.

1. Надмірне базікання, як і надмірне мовчання, до добра не (при-, пре-)водить. 2. Краще (при-, пре-)кусити язика перед мовою, ніж по мові. 3. Від (при-, пре-)красних слів язик не відсохне.

2. Поясніть, що означає вислів прикусити язика.

184. 1. Спишіть текст. Підкресліть слова з префіксами пре-, при-, прі-. Поясніть їх правопис.

Прислухаймося до нашої мови. Чи завжди ми використовуємо багатство словника? Чи вміємо з цієї прекрасної скарбниці вибрати доречне, точне й виразне слово? Відомо, що між глибокою думкою та її словесною формою не існує прірви: що багатша мова, то багатша й думка.

2. До слів прислухатися, багатство, скарбниця доберіть і запишіть спільнокореневі слова. Позначте в них корінь.

Це цікаво!

Рима — співзвучність закінчень слів у віршових рядках.

185. 1. Закінчіть рядки вірша, уставляючи замість крапок слова з довідки. Не забувайте про риму.

Ще до півневого крику,

Коли всі на світі… ,

Йде Ведмедиця …

Шляхом зоряним гулять.

Я, вітаючись, махаю

Їй крізь марево ….

І вона мені моргає

Золотинками … .

Н. Умеров (Переклад О. Тимохіної)

Довідка: очей, сплять, моргає, Велика, ночей.

2. Від слів: сплять, йде, велика, вітаючись, моргає утворіть і запишіть спільнокореневі слова з префіксами при-, пре-.

186. Виконайте тестове завдання.

З префіксом при- пишуться всі слова в рядку

А пр..чаїтися, пр..горілий, пр..мружити, пр..дірко

Б пр..скакати, пр..довгий, пр.садибний, пр..нишклий

В пр..озерний, пр..порошити, пр..чинити, пр..горнути

Повторюємо орфографію

187. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки.

Кор(и, е)дор, кр(е, и)ниця, м(и, е)нулий, оч(и, е)рет, п(и, е)ріг, през(и, е)дент.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Дятел, понеділок, предмет, п’ятниця, рюкзак, середа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити