Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Завдання для самоперевірки

188. Виконайте тестові завдання.

1. Змінюване слово складається з

А префікса й суфікса

Б суфікса й закінчення

В префікса, кореня, суфікса й закінчення

2. Нульове закінчення є в слові

А берег

Б небо

В високо

3. Спільнокореневі слова є в рядку

А задум, задуманий, задуха

Б колос, колодязь, колисанка

В красень, прекрасний, окраса

4. Форми одного слова є в рядку

А рік, роковини, щорічний

Б він, йому, його

В вода, водій, водії

5. Префікс при- треба вжити в слові

А ..клеїти

Б ..рва

В ..чудово

6. Префікс з- передається буквою с перед

А д, т, з, с, ч, ш, р

Б б, п, в, м, ф

В к, п, т, ф, х

7. Префікси раз-, без- пишуться

А перед дзвінкими приголосними

Б перед глухими приголосними

В завжди, незалежно від того, який наступний приголосний після префікса

8. Для вираження вищої міри ознаки вживають префікс

А з-

Б роз-

В пре-

9. На неповноту дії чи ознаки вказує префікс

А без-

Б про-

В при-

10. Помилку допущено в слові

А зкопіювати

Б здогадатися

В стягти

11. Неправильно позначено корінь у слові

А беззубий

Б розлад

В попрочитувати

12. Закінчення є в слові

А тінь

Б низько

В пішки

Це цікаво!

189. Хто вправніший? Яка група швидше й без помилок виконає завдання, та й переможе.

1. Доберіть до слів сніг, ліс, рік, ніж спільнокореневі слова.

2. Запишіть до слів кросворду відповідні визначення.

По горизонталі

3. … .

4. … .

По вертикалі

1. … .

2. … .

5. … .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити