Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 20. Приголосні тверді й м'які

Запам’ятаймо!

Приголосні звуки бувають тверді й м’які: сад — сядь: [сад] [с'ад'].

[']— позначення м’якості приголосного.

[’] — позначення пом’якшення приголосного.

Запам’ятати сім м’яких приголосних легко за допомогою вислову: «Де ти з’їси ці лини». А ще до м’яких приголосних належать дз, р.

Тверді приголосні, які не мають парних м’яких, пом’якшуються, на що вказують на письмі букви і, я, ю, є: [зав’ір’уха], [г'ірко], [б'уро], [п’існа], [син'е].

201. Прочитайте слова вголос, виділяючи склади. Вимовте попарно приголосні звуки. Які з них — тверді, а які — м’які? Які букви позначають вимову м’якого приголосного?

Вода — дятел; небо — синє; луки — лютий; тиша — тісто.

202. Прочитайте слова. Назвіть тверді, м’які, пом’якшені приголосні звуки.

Вітер, зима, кінь, село, сіно, хмара.

203. Спишіть текст. У виділених словах підкресліть однією лінією тверді приголосні, двома лініями — м’які, хвилястою лінією — пом’якшені.

Зима приїхала на білім коні й покрила поля білою наміткою. У лісах заскрипіли сосни під вагою снігу, ріки задубіли під гострим подихом зими (За І. Франком).

204. Спишіть текст. Підкресліть м’які приголосні.

І сонце світить, і сніг куриться. Дужий вітер в обмерзлих деревах. Ніде ні душі. Ліс і поле. Куриться над полем сніг до самого сонця, туманного, завихреного клубами сухої снігової куряви (За О. Гончаром).

205. Прочитайте прислів’я. Випишіть слова, пом’якшених приголосних.

1. У квітні погода один день блисне, а сім днів кисне. 2. Травневий дощ все одно, що з грибами борщ. 3. Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі. 4. Весна багата на квіти, а хліба в осені позичає. 5. Буває погода в май: худобі їсти дай, а сам на піч тікай.

206. 1. Відгадайте загадку. Випишіть слова з м’якими приголосними.

Вже не біло навкруги —

я розтоплюю сніги,

проганяю холоди

і розковую льоди.

В дружбі з дітьми я всіма

здогадались?

Я - ….

І. Поліщук. Останній сніг

2. Розгляньте уважно репродукцію картини. Який місяць, на вашу думку, зображено на ній? Запишіть назви явищ природи, у яких є тверді приголосні.

207. Дайте відповідь на запитання. Запишіть виділені слова, назвіть м’які й тверді приголосні.

Чим кінчається день, а починається ніч?

Усміхнімось!

208. Прочитайте вірш. Випишіть слова з буквою і. Зробіть звуковий запис цих слів.

Рукавички, рукавички,

чом у вас погана звичка?

Чом учора тишком-нишком

заховалися під книжку?

Чом носили вуглячок,

наробили дірочок?

Вранці ж впали у корито,

бабця мусила сушити.

Потім влізли у рукав,

ледве з татком розшукав.

А оце під частоколом

загубили ви Миколу.

Мусить він ходить без вас,

щоб провчити вас хоч раз!

В. Ладижець

209. Відгадайте зашифровані в малюнках слова. Запишіть їх, підкресліть :тверді приголосні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити