Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

Запам’ятаймо!

В українському алфавіті є дві подібні букви — г і ґ. Вони позначають на письмі різні звуки.

Звук [г] утворюється низько в гортані (гарний, господар, гуси, гуляти, груша, гості).

Звук [ґ] утворюється за допомогою задньої частини язика (гава, грунт, ганок, газда, гелготіти, гречний).

220. Розгляньте малюнок. Знайдіть на ньому всі слова, у яких є звуки [г] і [ґ]. Запишіть ці слова.

221. Прочитайте слова, правильно вимовляючи звук [ґ]. Складіть речення з тими словами, які ви використовуєте в побуті.

Агрус, ґава, ґазда, ґанок, ґвалт, ґедзь, ґелґотати, ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґудзик, ґуля, дзиґа, мамалиґа.

222. Прочитайте вірш, правильно вимовляючи звуки [г] і [ґ]. Спишіть його.

Ґелґочуть під горою гуси.

В город забігло гусеня.

Гиля, гиля! — гука Ганнуся,

Його з гороху виганя.

Н. Забіла

223. 1. Спишіть вірш, підкресліть букву г однією лінією, букву ґ — двома.

Гуси гучно ґелґотали —

Горобці зерно клювали.

Гуси гонять горобців,

Голубок на ґанок сів.

О. Кононенко

224. 1. Прочитайте прислів’я та приказки. Поясніть, як ви їх розумієте. У яких життєвих ситуаціях доречно їх уживати?

Гончара глина годує.

Нашій Горпині гарно і в хустині.

Не нагріте залізо не зігнеш.

Мовчанка гнів гасить.

2. Спишіть прислів’я. До виділених слів доберіть спільнокореневі.

225. 1. Прочитайте скоромовки, правильно вимовляючи звуки [г] і [ґ].

Гуска грає на гітарі,

ґелґотить гусак гагарі,

горобець гука грака,

ґава гатить гопака.

Ю. Кругляк

Ґудзик, ґудзик розгойдався,

Із ниточки обірвався,

Упав на цибулю,

Набив собі ґулю. Ґвалт!

І. Малкович

2. З’ясуйте значення незрозумілих вам слів (у словнику, у дорослих, в Інтернеті тощо).

226. Спишіть речення. Поясніть лексичне значення виділених слів.

1. Школярі свої ґринджоли з повіток подостають і по вулиці, мов бджоли, до сугорбка загудуть (Я. Щоголів). 2. Кілька млинків, крутячись на вітрі, весело деренчали, гули, лопотіли и дзижчали, як ґедзі (О. Донченко). 3. Рипнули двері, і на ґанок садового будинку, розташованого найближче до річки, вийшов чоловік (Ю. Ярмиш).

227. Прочитайте й розгадайте загадки. Зі словами-відгадками складіть речення.

1. «Кар-кар-кар!» —

З гори злетіло,

Аж осика затремтіла.

Пісня лине без угаву.

Хто співає?

Звісно, … .

2. Перший в дім пускає ранок

Добрий і затишний … .

3. Він прикраса кожній блузці,

Цей маленький круглий … .

М. Пономаренко

228. Розгадайте ребус. Слово-відгадку провідміняйте.

Це цікаво!

229. Прочитайте тексти. Користуючись довідкою, поясніть, у якому значенні вжито слово ген у кожному з текстів.

Текст 1

Деякі гени за вибором матері-природи передаються з покоління в покоління — від батьків до дітей. Наприклад, якщо у твою генетичну скарбничку потрапив ген прабабусі, у якому зашифровано «кирпатий ніс», то в тебе ніс буде теж такої форми (Із журналу «Професор Крейд»).

Текст 2

Хочу добру думку намалювати. Вона ж бо як паросток проросте у велике дерево життя, сіючи плоди, які теж дадуть свої пагони наступної весни. Адже коли сам подумаєш щось добре, то тихо усміхнешся. А як довкола тебе лунатимуть світлі думки, то й світ перетвориться на неймовірний потік позитиву й радості. Добра думка має могутнє коріння, а тому впевнено стоїть на своїх ногах, а її віття видно ген далеко за обрій. Та так, що чудернацькі диво-птахи злітаються до неї звідусіль (За Б. Гдалем).

Довідка: 1. Слово ген у перекладі з грецької — «рід». Ген бере участь у передаванні спадкової інформації. 2. Синонім до слова далеко.

Повторюємо орфографію

230. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Д(и, е)сципліна, жи(т, тт)єрадісний, к(и, і)лометр, ліво/руч, мізин(и, е)ць, ок(и, е)ан.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Асфальт, вдячний, велосипед, вокзал, внесок, гармонія.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити