Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

Пригадаймо!

231. Спишіть текст. У виділених словах назвіть букви.

Коли ти помічаєш зблиск першого променя на світанні, коли проймає спів соловейка поміж міських висоток, ти відчуваєш таємницю своєї країни.

Рідна країна — це не тільки найвідоміші архітектурні ансамблі, це не лише знані люди. Країна — це простір сили, простір казки й глибини! Це простір, у якому все живе і дихає до найменшої дрібнички. Щоб відчути країну, не треба їхати на край світу. Усе для щастя є поряд! Треба тільки відкритися й довіритися йому! (За Б. Гдалем).

Запам’ятаймо!

Буква — це графічне зображення звука. Звук ми чуємо й вимовляємо, а букву — пишемо й бачимо.

Не можна плутати назви звуків і букв. Наприклад, слово край складається зі звуків [к], [р], [а], [й], які ми позначаємо буквами к (ка), р (ер), а, й (йот).

Сукупність букв кожної мови, які розміщені в певному порядку, називають алфавітом.

За алфавітом подають слова в словниках, довідниках, складають списки тощо. Слова на однакову букву розташовують за алфавітним порядком наступних букв.

Наприклад: калина, картка, каштан, квіти, кишеня, клопіт, криниця.

232. Запишіть назви міст України в алфавітному порядку.

Вінниця, Київ, Боярка, Рівне, Ковель, Житомир, Львів, Харків, Одеса, Чернігів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Луцьк, Алушта, Джанкой, Полтава, Луганськ, Батурин, Суми, Яготин, Черкаси, Горлівка, Ніжин, Євпаторія, Миколаїв, Дніпро, Кропивницький, Херсон, Олешки.

233. Прочитайте. Знайдіть порушення алфавітного порядку в переліку назв областей України. Запишіть правильно.

1. Волинська

13. Одеська

2. Вінницька

14. Полтавська

3. Дніпропетровська

15. Рівненська

4. Донецька

14. Сумська

5. Житомирська

17. Тернопільська

6. Запорізька

18. Хмельницька

7. Закарпатська

19. Херсонська

8. Івано-Франківська

20. Харківська

9. Київська

21. Черкаська

10. Кіровоградська

22. Чернігівська

11. Луганська

23. Чернівецька

12. Миколаївська

24. Львівська

234. Запишіть в алфавітному порядку назви 5-7 міст, що розташовані у вашій області.

Запам'ятаймо!

Кількість звуків і букв в українській мові не збігається.

Точної відповідності між звуками та буквами немає, тому що:

1) ь (м'який знак) не позначає окремого звука:

Тернопіль [терноп’іл'] — 9 б., 8 зв.;

2) буква щ позначає два звуки [ш] і [ч]:

Батьківщина [бат'к’ївшчина] — 11 б., 11 зв.;

3) звуки

позначають на письмі двома буквами відповідно д і ж, д і з. Ці ж букви позначають окремі звуки: [д] і [ж], [д] і [з]:віджити [в’іджити] — 7 б., 7 зв.;

подзвонити [подзвонити] — 10 6., 10 зв.;

4)буква ї позначає два звуки — [йі]: Київ [кийів] — 4 б., 5 зв.;

5)букви я, ю, є мають подвійне звукове значення:

Усміхнімось!

235. Відтворіть текст вірша, вставивши пропущені я, ю, щ, ь. Охарактеризуйте їх. Запишіть відновлені слова. Позначте, скільки в них букв, а скільки звуків.

Якби

Якби пшоно, ..кби сіл..,

То зварила б я кисіл.. .

Якби снігу та до..у,

То зварила б я бор..у.

Якби трохи простокваші,

То зварила б гор..ик каші.

Якби ..блука та сушки.

Наварила б з перцем ..шки.

Якби гречка та овес,

Наварила б я чудес.

От би вийшла смакота…

Це вам справа непроста.

М. Сингаївський

236. 1. Розгадайте в зошиті кросворд «Країни — сусіди України».

1.Кишинів — столиця …. 2. Варшава — столиця …. 3. Москва — столиця …. 4. Братислава — столиця …. 5. Бухарест — столиця …. 6. Будапешт — столиця …. 7. Мінськ — столиця ….

2. Запишіть слова-відповіді, у яких кількість букв і звуків не збігається.

237. Запишіть назви країн-сусідів України. Визначте кількість звуків і букв у кожному слові.

Польща, Румунія, Росія, Білорусь, Угорщина, Молдова, Словаччина.

238. Прочитайте текст Зробіть фонетичний розбір виділених слів за зразком.

Зразок.

Наша Вітчизна, наша Батьківщина — мати - Україна. Вітчизною ми називаємо Україну тому, що ми народжені в ній, у ній розмовляють рідною мовою і все в ній для нас рідне.

Батьківщиною ми називаємо Україну тому, що в ній жили наші батьки й діди, а матір'ю — тому, що вона годує нас своїм хлібом, зігріває сонцем, чарує красою природи.

Українська земля має багату історію, уславлену героїчними подвигами наших предків. За княжих часів українська держава була найбільшою в Європі.

Це цікаво!

Від назв перших двох букв різних алфавітів походять слова:

• абетка — від українських «а» і «бе»;

• алфавіт — від грецьких «альфа» і «бета»;

• азбука — від старослов'янських «аз» і «буки».

Усміхнімось!

239. 1. Відгадайте загадки. Придумайте й запишіть власні загадки, подібні до поданих.

Що посеред землі стоїть?

Хоч і не риба, а є в Дніпрі, Десні, Дінці, Дністрі, Дунаї.

2. Загадайте вашім друзям і родичам.

240. Прочитайте назви міст. Випишіть ті, у яких кількість звуків і букв збігається.

Бердянськ, Васильків, Гадяч, Гребінка, Грем’яч, Калуш, Канів, Ковель, Макіївка, Луцьк, Львів, Маріуполь, Олександрія, Судак, Тернопіль, Феодосія, Ямпіль, Яремча.

241. Прочитайте текст. Випишіть слова, у яких є букви, що позначають два звуки.

Слово Україна означає «країна, земля, край, де живуть українці». Ця назва вперше згадується в 1187 році в «Руському літописі» на означення земель Київщини й Переяславщини.

З найдавніших часів українці називали себе русинами. Український народ належить до слов’янських народів. Разом з українцями на території країни мешкають білоруси, кримські татари (киримли), молдавани, росіяни, поляки, болгари, румуни й інші народи (За О. Кучеруком ).

Повторюємо орфографію

242. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Пос(и, е)ред(и, е)ні, п’я(т; ть)десяти, сп(и, і)льнота, право/руч, тра(н, м,)вай, тр(а, о)лейбус.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Гриміти, директор, космонавт, милосердний, приязний, секунда.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити