Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 24. Склад. Основні правила переносу слів

Запам’ятаймо!

Склад — це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря.

Склад може бути утворений з одного чи кількох звуків, один з яких обов’язково є голосним:

князь — 1 склад;

Вла-ди-слав — 3 склади;

на-род — 2 склади;

ар-хі-тек-ту-ра — 5 складів.

В українській мові переважають відкриті склади.

243. Прочитайте текст. Випишіть по три односкладові, двоскладові, трискладові, чотирискладові слова.

За часів Київської держави книжки називали «восьмим дивом світу». Їх любили й високо цінували.

У Софійському соборі в Києві існувала велика бібліотека. Разом із церковною літературою тут зберігалися праці з історії, філософії, географії, астрономії, складалися перші літописні зводи.

При соборі працювала школа, де навчалися діти київської знаті (Із підручника історії).

244. Спишіть текст. Виділені слова поділіть на склади.

У стародавні часи не було книжок. Але потреба передавати відомості виникла в людей дуже давно. «Сторінками» найдавніших книжок ставали камені, сокири, щити. Писали на всьому, бо ж не було тоді ані паперу, ані пер чи олівців, не знали люди й літер — їх замінювали малюнки (За О. Єфімовою).

245. Прочитайте текст. Виділені слова поділіть на склади. Позначте закриті (з.) і відкриті (в.) склади за зразком.

Зразок.

Перші написи наші пращури залишили на камені. Згодом писали на глиняних табличках. З часом люди навчилися робити книжки з тонкої козячої шкіри. Першу таку книжку зробили в Малій Азії, у стародавньому місті Пергамі. Через те матеріал цей називається пергаментом. Але таких книжок було мало, бо вони потребували довгої та копіткої праці й коштували дуже дорого (За О. Єфімовою).

246. Побудуйте із складів слова, які стосуються книжкової справи.

аб, ав, га, док, зац, ка, кни, лі, лю, ма, нок, ра, рін, ря, сто, те, тор.

Запам'ятаймо!

Основні правила переносу слів

1. Частини слів з одного рядка в другий переносяться за складами: чи-та-ти, лі-те-ра.

2. Не можна розривати дж, дз, якщо вони позначають один звук: хо-джу, але під-живляти.

3. Не розривають при переносі йо: міль-йон.

4. Апостроф, м’який знак, знак переносу, розділові знаки (крім тире) не переносяться в наступний рядок: хлоп’-ята, низь-ко.

5. Одна буква не залишається в попередньому рядку й не переноситься: олі-вець, Ма-рія.

6. Не можна переносити прізвища, залишаючи в попередньому рядку ініціали, складноскорочені слова: І. Я. Франко, а не І. Я.-Франко; ДАІ, а не ДА-І.

7. У всіх інших випадках — довільний перенос: се-стра і сест-ра, близь-кий і бли-зький.

247. Доберіть і запишіть по два приклади на кожне правило переносу слів.

248. 1. Прочитайте текст. Чого навчила вас ця історія? Доберіть до неї прислів’я, яке підтверджує основну думку.

Але ж сьогодні неділя!

У неділю пополудні Славко бавився в саду, бігаючи й галасуючи. Мати покликала його до себе:

— Славцю! Може, ти б вивчив що на завтра?

— Ма!.. Але ж сьогодні неділя! — відповів хлопець.

Мати глянула на сина і, нічого не сказавши, повільно пішла до хати. За годину вбіг Славко до світлиці, де була мати, і спитав:

— Мамусю! Може, я б що попоїв?

— Славцю! Але ж сьогодні неділя!

Хлопець здивовано глянув на маму й вимовив лише одне слово:

— Ну?

Мати усміхнулась і відповіла:

— Так, синку! Коли неділя не дозволяє годувати дух знаннями, то так само вона не повинна дозволяти годувати тіло стравою.

Після цих слів Славко засів за книжки, вивчив задане, а відтак дістав смачний підвечірок (За Л. Селенським).

2. Випишіть виділені слова. Позначте в них можливий перенос.

249. Спишіть текст, дотримуючись правил переносу слів.

У другому столітті в Китаї жив чиновник Цай Лунь. Саме він спробував зробити дешевий матеріал для письма (до того часу в нього на батьківщині писали на шовку).

Він розтовк деревину шовковиці, попіл, різне ганчір’я. Потім Цай Лунь усе це змішав із водою. Він надав суміші, яку отримав, пласкої форми і висушив на сонці. Так з’явилися перші паперові аркуші.

До появи електронної книжки папір використовувався як найзручніший матеріал для книгодрукування.

250. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Б(ж, дж)ола, бе(с, з)доріжжя, (г, ґ)рунт, (г, ґ)удзик, за(є, я)ць, з/далеку.

1. Спишіть слова й поставте наголос.

Хвилина, аеропорт, ввечері, взимку, вранці, влітку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити