Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка

Запам’ятаймо!

Наголос — виділення одного зі складів у слові посиленим голосом. Такий склад називають наголошеним, решта складів у слові — ненаголошені.

В українській мові наголос вільний. Наголошеним може бути будь-який склад у слові: книжка, пергамент, олівець.

Наголос розрізняє:

значення слів

форми слів

заспати — засипти

кнжки — книжк

тлас — атлс

стни — стін

нколи — нікли

пісн — псні

Деякі слова мають подвійний наголос: првсний, мбть, назвжд, дервц, ткж, пмлка.

251. Відгадайте загадку. Спишіть, у кожному багатоскладовому слові позначте наголос.

Не кущ, а з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а навчає.

252. 1. Визначте наголос у поданих словах. Перевірте себе за словником. Запишіть слова в три колонки з наголошеним: 1) першим складом; 2) другим складом; 3) третім складом.

Арахіс, вільха, глядач, документ, допізна, жадібний, житло, замолоду, запитання, інструмент, каталог, кілометр, мережа, подруга, помилка, цемент, предмет, ознака, рукопис, приятель, продаж.

2. Прочитайте записані слова вголос, запам'ятовуючи наголоси.

Запам’ятаймо!

Орфоепічний словник — це словник, у якому подано правила вимови голосних і приголосних звуків у словах, а також правила наголошування слів у сучасній українській літературній мові.

В орфоепічному словнику використовується фонетична транскрипція — звуковий запис слів.

Про норми наголошування слова можна довідатися також із словника наголосів.

Орфоепічна помилка — це неправильна вимова голосних і приголосних звуків або неправильне наголошування слів.

Зразки запису слів у фонетичній транскрипції

253. Спишіть речення, розставляючи в словах наголоси. Виділені слова поділіть на склади.

1. Книжки з папірусу з’явилися в Африці. 2. Писати на них було зручно, але через декілька років вони розсипались. 3. У тринадцятому столітті в Європі навчилися виготовляти папір, схожий на той, яким ми користуємося й сьогодні (За О. Єфімовою).

254. 1. Прочитайте звуковий запис слів. Запишіть слова буквами.

2. Складіть і запишіть речення зі словом, у якому позначають 8 букв 10 звуків.

255. Прочитайте, правильно вимовляючи слова. Запишіть їх фонетичною транскрипцією.

Щедрість, вугілля, хом’як, кав’ярня, календар, озвучення.

256. Виконайте тестове завдання.

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

Це цікаво!

Іменники із суфіксом -анн(я) майже всі зберігають наголос дієслів, від яких вони утворені.

Наприклад: запитти — запитння, пізнти — пізнння, поєднти — поєднння, читти — читння, навчти — навчння, врахувати — врахування.

Однак подекуди наголоси дієслова та утвореного від нього іменника не збігаються.

Наприклад: взнати — визнння, зобов’язти — зобов’зання.

257. Прочитайте пари дієслів. Яке значення має кожне дієслово в парі? Складіть і запишіть речення з поданими дієсловами за зразком.

Зразок. Засяти — засіти. Галя засіяла клумбу чорнобривцями. На небі засіяла вечірня зірка.

Надхати — надиха'ти; вбігати — вибігти; обходити — обходити; наспати — насипти.

258. Спишіть речення. У виділених словах позначте наголоси, уникаючи орфоепічних помилок.

1. На поличках книгарні Остап побачив чимало знайомих книжок. 2. На сторінках журналу з’явилася цікава інформація про нові туристичні маршрути. 3. Ми з подружкою відвідуємо хореографічну студію.4. Щасливий випадок допоміг туристам ознайомитися зі старовинним замком. 5. На уроках іноземної мови ми вдосконалюємо вимову. 6. Середина літа порадувала нас щедрим урожаєм кавунів. 7. Читання книжок приносить велике задоволення. 8. Порадую батьків гарною новиною — я переміг у змаганнях. 9. У завданнях із математики є дуже складні приклади.

259. Прочитайте слова, звіривши їх вимову за орфоепічним словником. Утворіть від них форми родового відмінка однини та називного відмінка множини.

Пісня, вимога, загадка, кропива, спина, Полтавщина, Черкащина, кілометр.

260. 1. Прочитайте вірш Г. Фальковича, вибираючи з дужок правильний варіант наголосу. Яку форму спілкування використав у вірші автор? Відповідь обґрунтуйте.

Бацила молода

блю /Любл) я бруд і порох,

Живу на смітнику,

Люблю (слабких/ слабкх) і кволих

У школі і в садку.

Я вмію пожаліти

Дівчат і хлопчаків:

Щоб (весліше / веселше) жити —

Не треба руки мити

І слухати (бтьків / батькв).

Я — бац-бац-бацила,

Бацила молода.

віщо / Навщо) тобі мило,

Навіщо та вода?!

гни / Тягн) собі до рота

Усе, що є (нвкруг/навкрг);

Гидота і мерзота,

гнюка / Багнка) і болото —

Тобі найкращий друг.

Чекай (мне/мен) у гості,

(Склкай / Скликй) усю сім’ю:

Я принесу корости,

Прищів і лишаю.

Я — бац-бац-бацила,

Бацила молода.

Навіщо тобі мило,

Навіщо та вода?

Дивись, яка я мила,

Вродлива й молода.

Я — бац-бац-бац-бацила,

Я — ба-бе-бі-біда.

2. Знайдіть у вірші слова, лексичне значення яких вам не зовсім зрозуміле. З’ясуйте його. Випишіть з тексту вірша омоніми.

3. Обговоріть, що надає віршу ефект комічного.

Повторюємо орфографію

261. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки.

К(и, е)рувати, Ки(є, ї)в, к(и, е)шеня, к(о, а)мар, комп’ют(е, о)р, кор(е, и)дор.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Ззаду, мільйон, назад, напам'ять, наполегливість, оптимізм.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити