Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних та позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

Запам’ятаймо!

262. 1. Прочитайте слова, дотримуючись правильної вимови.

Гайдамака, холодно, караван, розумний, коло, галас, молоко, салат, полонина, гарячий, солодко, голубка, каюта, вологий, лопух, карусель, подружжя, покотитися, каструля, зозуля, боротьба, дарма, каштан, новобудова, газ, тобі, гама, голова, гора, сова, солома, солдат, кожух.

2. Випишіть слова, у яких вимова ненаголошеного [о] нечітка й наближається до [у].

263. Прочитайте назви дорожніх знаків, правильно вимовляючи голосні звуки.

264. Прочитайте вірш. Випишіть слова з ненаголошеними [е], [и], [о]. Озвучте їх. Які звуки вимовляються нечітко? Чому?

Кізка

Бігла кізка по мосту,

Збила куряву густу.

Тут листочок, там листочок

Схопить, вхопить і навскач.

Он яка рогата, бач!

Он яка, бач!

А назустріч не орда —

Суне з поля череда.

Кізка вправо, кізка вліво,

В неї роги — мов рогач.

Он яка завзята, бач!

Он яка, бач!

Де взялися пастухи,

Молодці, не лінюхи,

Прип’яли козу за роги.

А вона у крик, у плач…

Он яка завзята, бач!

Он яка, бач!

А. Малишко

265. 1. Передайте вимову поданих слів за допомогою фонетичної транскрипції.

Поріг, лопух, цибуля, олень, технічний, кожух, борсук.

2. З двома-трьома словами складіть речення (на вибір).

Запам’ятаймо!

У коренях слів з ненаголошеним [е] пишемо букву е.

У буквосполученнях -ере-, -еле-

берегиня; лелека, пелена

Якщо при зміні слова [е| чергується з [і]

осені — осінь,

на печі — піч

Якщо при зміні слова [е] випадає

палець — пальця,

вітер — вітру

У коренях слів з ненаголошеним [и] пишемо букву и.

У буквосполученнях -ри-, -ли-

бриніти, гриміти, глитати

У коренях -бир-, -дир-, -мир-, -пир-, стил-, якщо далі є наголошений [а]

перебираю, задираю, завмираю, запираю, застилаю

Сумнівний голосний у коренях слів можна перевірити наголосом, тобто так змінити слово, щоб [е]. [и] звучали чітко.

Наприклад: далечина — далеко, реготати — регіт, кривий — криво, випиляти — випилюю.

266. 1. Запишіть словосполучення, уставляючи потрібні букви.

Уважно д..витися, молодша с..стра, неслухняний хлоп..ць, з..лене дер..во, об..режно переходити, в..селий гурт, б..шкетник на дорозі, джерело живлення, л..гковий автомобіль.

2. Придумайте казку про дорожні знаки, скориставшись записаними словосполученнями (на вибір).

Це цікаво!

Крім відомого вам слова правило, є ще й слово правило. Його чуємо рідко.

Для веслярів, шевців, будівельників це слово звичне. Так, за допомогою правила змінюють рух човна, розправляють цупку тканину чи шкури, вирівнюють стіни.

А вам правило допоможе перевірити написання ненаголошеного [и] в словах правило, правильний.

267. 1. Розгляньте уважно малюнки. Випишіть виділені слова, поясніть їх правопис.

Щоб зупинитись, потрібно перестати крутити педалі, а потім гальмувати переднім чи заднім гальмом. Переднім гальмом треба гальмувати м'яко й використовувати його переважно на повороті. Хто з дітей на малюнку гальмує правильно?

Я гальмую лише переднім гальмом.

Я гальмую лише заднім гальмом.

Я гальмую почергово обома гальмами.

Я гальмую тільки перед самою перешкодою.

2. Який вид транспорту обрали для себе герої коміксу? Запишіть його назву.

268. 1. Поясніть правопис ненаголошених голосних у коренях слів.

Везуть, вивчення, далечінь, дерево, дівчинка, заборонено, керувати, крилатий, нахилитися, обережно, триматися.

2. Розкажіть про правила дорожнього руху для велосипедистів, використовуючи подані слова.

269. Запишіть слова, вибравши з дужок потрібну букву. Свій вибір обґрунтуй те (усно).

3(е, м)мнй, ос(е, и)лтися, п(е, и)чра, д(е, и)тнство, зб(е, и)регт, тр(е, и)мтти, в(е, и)лкий, в(е, и)чря, тр(е, и)вти, в(е, и)чорів, сп(е, и)нтися, щ(е, и)рбтий, м(е, и)лосрдя, в(е, и)шнвий.

270. Спишіть текст, уставляючи потрібні букви.

Сучасні винахідники працюють над тим, щоб водій і пішохід почувалися якомога безпечніше. На деяких авто вже встановлені електронні системи, які здал..ку розпізнають обр..си людини та відстань до неї. І якщо ця відстань загрозлива, машина вм..кає сигнал і зупиняється.

271. Змініть подані слова за зразком так, щоб ненаголошений е чергувався з і. Пари слів запишіть.

Зразок. Кореня — корінь.

Кореня, лебедя, кременя, село, принести, семи, променя, вести, плести, шести.

272. Виконайте тестове завдання.

Усі слова написано правильно в рядку

А затерати, видирати, відгриміти, забриніти

Б лизати, помиритися, заберати, переливатися

В дрижати, тривати, заблищати, перестилати

273. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Л(и, е)генда, л(и, е)тіти, мат(и, е)мат(и, е)ка, м(е, и)тро, на/щастя, до/побачення.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Попереду, п’ятсот, сімдесяти, справедливість, температура, тепер.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити