Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Запам'ятаймо!

Написання слів, які не можна перевірити наголосом, треба перевіряти за орфографічним словником. Такі слова потрібно запам’ятовувати.

Наприклад: апельсин, чемодан, календар.

274. Запишіть слова з ненаголошеними голосними, які не можна перевірити наголосом. Запам’ятайте їх правопис.

Абрикса, апетт, бензн, бузин кишня, вінегрт, керм, левда, метл, метлик, пенл, секнда, тетр, щен.

275. Запишіть слова, вставляючи потрібну букву.

В..дмідь, г..рой, д..ктант, д..ван, за..ць, кил..м, ч..р..вики, м..даль, ц..мент, н..діля, пон..ділок, пр..дмет, т..атр, ч..твер, яс..н.

276. Запишіть слова. Запам’ятайте їх правопис. Яке значення мають перелічені слова? Скористайтеся тлумачним словником.

Леміш, метушня, плекати, пшениця, серпанок, тремтіти, чепурний.

277. Відгадайте ребуси. Слова-відгадки запишіть.

278. Прочитайте слова, запам'ятайте їх правопис. Складіть із трьома словами (на вибір) речення. Запишіть їх. Поясніть написання ненаголошених голосних, що не перевіряються наголосом.

Диплом, директор, кипарис, лиман, минулий, цибуля, цимбали, чинара.

279. Прочитайте уривок з вірша. Про яке правило в ньому йдеться?

Перевірить неможливо

…Але є слова, що в них

написання голосних

через наголос бува

перевірить неможливо,

а тому такі слова

пам’ятати нам важливо.

Я включаю їх у вірш:

це, наприклад, керувати,

це — легенда і чокати,

це — левада і леміш.

Д. Білоус

2. Виберіть три слова, правопис яких потрібно запам’ятати. Поясніть значення цих слів. Складіть і запишіть із ними речення.

280. Виконайте тестове завдання.

Установіть відповідність між словом і його тлумаченням.

1

справедливість

А

терпимість до чиїхось думок, поглядів

2

толерантність

Б

об’єктивне ставлення до когось, чогось

3

вимогливість

В

відповідальне ставлення до себе, до когось, до виконання певного завдання

281. Відгадайте загадки. Слова-відгадки запишіть. Запам’ятайте їх правопис.

1. Жовте, соковите, на дерев’янку надіте. 2. Залізний кінь пофарбований і гумою підкований. 3. Горбатий мішок на чотирьох стовпах стоїть. 4. Видно край, а до нього не дійдеш. 5. От чудасія! Лечу на коні, що бігати вміє, а стояти — ні.

282. 1. Розгадайте кросворд. Запишіть слова-відгадки.

По горизонталі. 1. Хочеш їсти … — не сиди на печі. 4. За сонцем хмаронька пливе червоні поли розстилав і сонце спатоньки зове у синє морс: покриває рожевою … , мов мати дитину. 5. Шепіт, … , шерех листя — ходить осінь золотиста. 6. П’ятим в році він приходить, із лепехою заходить; у весни — останній він, далі — літа чути дзвін! 7. У проваллі глибоко виблискує око. 8. У школах дзвоник продзвенів, школярів дім знань зустрів; у лісі виросли грибочки, у підпеньках всі пеньочки. У якому місяці це буває?

По вертикалі. 2. Один з п’яти братів, що поруч живуть, кожний своє ім’я має, а працюють зазвичай разом. 3. Запах, колір — все відмінне, посміхнешся неодмінно. Як серединку кусати, скривить так, що й не впізнати.

2. Складіть речення з двома словами-відгадками (на вибір).

283. 1. Прочитайте слова й запам'ятайте їх правопис.

Інженер, океан, температура, телефон, Інтернет, бейсбол.

2. Складіть із поданими словами речення. Запишіть їх.

284. 1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте тему й основну думку.

Павлик прийшов до школи в понеділок дуже стурбований. Минулого вечора він довго сидів над задачею й не міг її розв’язати. Тепер він раненько прибіг до школи, бо плекав надію в когось списати задачу. Адже працювати сам Павлик не любив.

Прийшла Зіна. Вона добре вміла розв’язувати задачі. Знання в неї були міцні, як цемент. Павлик запитав у неї:

— Зіно, на скільки питань задача?

— На три, — відповіла Зіна. — А хіба ти не розв’язав?

— Не вийшла,.. Дай, Зіно, списати…

— Ой Павлику, чому ж ти сам не хочеш працювати? — запитала Зіна.

Вона дала йому свій зошит.

Павлик почав списувати не вагаючись ні секунди. Списав похапцем одну дію, другу, перейшов до третьої. У третій дії він здивовано помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, Зіна написала 32.

У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка.

Учителька зібрала зошити для перевірки.

Наступного дня вона принесла зошити.

— У Павлика — п’ять, — сказала вчителька. —- Молодець, Павлику, сумлінно попрацював над задачею. Просто герой. А в тебе, Зіно, — чотири. Помилку допустила…

Зіна пополотніла. Вона глянула на Павлика. Павлик почервонів і схилив голову над партою (За В. Сухомлинським).

2. Поміркуйте, які стосунки складуться між Павликом і Зіною.

3. Об’єднайтесь у дві групи. Учні першої групи виписують із тексту слова з ненаголошеними е, и, що перевіряються наголосом. Добирають до них перевірні слова. Роблять звуковий запис виписаних слів.

Учні другої групи виписують із тексту слова з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом. Роблять звуковий запис виписаних слів. Із двома виписаними словами (нз вибір) складають речення.

285. Виконайте тестове завдання.

Усі слова записано правильно в рядку

А коридор, президент, тривога, фермер

Б секунда, горезонт, пиріг, колектив

В сантеметр, черемха, криниця, депутат

Повторюємо орфографію

286. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Будь/ласка, не/навидіти, ни(з, с)ько, оч(е, м)рет, п(е, и)стливий, пів/острів.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Творчість, футбол, шеренга, шістнадцять, шістдесяти, шістсот.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити