Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 28 Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

Запам’ятаймо!

Орфограма — написання слова, частини слова, яке відповідає певному правилу.

Орфографічний словник містить інформацію про правильне написання слів. Слова в ньому розміщені за алфавітом. Орфографічна помилка — це неправильне написання слова, її позначають так: (|).

Види орфограм

Назва орфограми

Написання

Частка не

не боятись, небезпека, непомітно

Апостроф

п'ять, пів’яблука, свято

Подвоєні приголосні

беззахисний, віддати, туманно

Ненаголошені е, и в коренях слів

грудень, весело, зима

Букви о, а, що позначають ненаголошені голосні

багатий, гончар

Префікси роз-, без-

розваги, безкраїй, розписатися

М’який знак (ь)

місяць, близький, льон, менше

Перенос слова

олі-вець, сум-ний

287. 1. Запишіть текст, вибираючи з дужок потрібний варіант. Підкресліть і поясніть орфограми.

Ось так (не)помітно й закінчилася зима. Хоча прислі(вя, в’я) стверджує, що буває і бер(е, и)зень морозом хвалиться. Проте оста(н, нн)ій міся(ц, ць) зими вже відступив. Отож ми налаштовуємося на в(е, и)селу й теплу хвилю. 3(е, и)ма. вже не пов(е, и)рнеться, а сонце йде на літо. В(е, и)сняні місяці б(о, а)гаті на с(вя, в'я)ткові народні ро(з, с)ваги.

2. Запишіть власні приклади, щоб пояснити наведені у вправі орфограми.

3. Перевірте один в одного виконання вправи. Якщо в написаному є орфографічні помилки, позначте їх.

288. Випишіть з орфографічного словника 10 слів з орфограмою «Частка не». Позначте в них (де можливо) перенос.

289. Випишіть з орфографічного словника 10 слів з орфограмою «Апостроф».

290. Випишіть з орфографічного словника 10 слів, правопис яких видається вам складним. Поясніть свій вибір.

291. Розгадайте ребуси. Слова-відгадки запишіть. Підкресліть орфограми.

292. 1. Спишіть вірш. Підкресліть і поясніть орфограми.

Веселий дощ

Дощ полив, і день такий полив'яний.

Все блищить, і люди як нові.

Лиш дідок старесенький, кропив’яний

блискавки визбирує в траві.

Струшується сад, як парасолька.

Мокрі ниви і порожній шлях…

Ген корів розсипана квасолька

доганяє хмари у полях.

Л. Костенко

Д. Левін. Грибний дощ

2. Розгляньте ілюстрацію. Доберіть словосполучення, які описують природу.

293. 1. Запишіть речення, вставляючи потрібні букви. Написання слів перевірте за орфографічним словником.

1. Дерево з глибоким корінням найменше боїться вітру. 2. З високого коня почесніше, але гірше падати. 3. І буд..нь, і неділя — лінивому все безділля. 4. Хто сміється, тому не м..неться. 5. Літом ногою копнеш, а з..мою рукою візьмеш. 6. Сім погод надворі: сіє, віє, мутить, крутить, рве, зверху ллє, знизу м..те.

2. Перевірте один в одного виконання вправи. Якщо в написаному є орфографічні помилки, позначте їх.

294. 1. Доповніть текст пісні «Прокидається Україна» словами з довідки. Не забувайте про риму!

Ти подивись, яка … —

У річку впали небеса.

І верби по коліна у воді,

Вітають ранок … руді.

Прокидається …,

Посміхається, мов дитина.

Сонце котиться золоте,

Починається день.

Який чудовий дивосвіт —

Кидає мак червоний….

Тополю юну бавить осокір

І молоком туман стікає з … .

О. Суботіна

Довідка: Україна, гір, краса, цвіт, соняхи.

2. Запишіть слова пісні. Підкресліть виділені слова, поясніть у них орфограми.

3. З’ясуйте лексичне значення слова осокір.

295. 1. Прочитайте вірш. Дайте йому назву. Про які пори року в ньому йдеться? Назвіть місяці кожної пори року.

Березень встає зі сну,

Кличе весело весну!

Квітень вийшов на грядки

І розсаджує квітки.

Травень, радий до забав,

Бродить босий серед трав.

Червень нам приносить грім,

Свіжі ягоди у дім.

Липень нас не забува

І несе рясні жнива.

Серпень на току давно

Насипа в мішки зерно.

Вересень збирати рад

Яблука та виноград.

Жовтень ходить по лісах

У жовтеньких чобітках.

Листопад гойда гілки

І розтрушує листки.

Грудень в білім кожушку

Їде в санях по сніжку.

Січень віє навкруги,

Навіває скрізь сніги.

Лютий кригою кує

І морозу додає.

За М. Щербаком

2. Які орфограми трапляються в цьому тексті? Заповніть у зошиті таблицю за зразком.

Ненаголошені е, и в коренях слів

березень [бере Изе Ин' ], …

Букви о, а, що позначають ненаголошені голосні

(на) току [то Уку],…

Префікс роз-


М’який знак (ь)


Частка не


296. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Пі(ц, цц)а, по/друге, пр(и, е)дмет, пр(е, и)слів’я, пр(і, и)звисько, рано/вранці.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Щогодини, щотижня, гуаш, віхола, гармидер, шпилька.

3. Перевірте один в одного виконання вправи. Якщо в написаному є орфографічні помилки, позначте їх.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити