Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

Запам’ятаймо!

Дзвінкі приголосні звуки завжди вимовляються дзвінко в кінці та в середині слова: народ [нар д], гриб [гриб], дудка [д дка], ніжка [ніжка].

Виняток становить [г], який перед [к], [т] змінюється на [х]: легко [л хко], вогко [в хко], нігті [н' хт'і], кігті [к’ хт'і].

297. Прочитайте вірші, чітко вимовляючи приголосні звуки.

Мій дідусь живе в селі, в нього сиві вуса.

Я сокирою рубати в дідуся навчуся.

Я навчусь траву косити і в сарай її носити.

Дідусю бракує рук — допоможе йому внук.

Ю. Турчина

Туман в траві стеріг отару.

Не дасть отару на поталу.

А тут над ставом засвітало,

отара — є, туман — розтанув.

М. Дубов

298. Прочитайте скоромовки. Шиплячі вимовляйте твердо.

Чайці чапля чемно мовить: —

Чорногуз пішов на лови.

Чимчикує він до ставу

через лози кучеряві.

О. Кононенко

Щиглі в кущах пищали,

Щоранку сповіщали:

«В кущах вітрище свище,

Гуляє морозище».

Г. Бойко

299. Спишіть вірш. Поясніть правопис виділених сумнівних приголосних і голосних.

Легко, легко, аж несміло,

Листям липа шелестіла.

Два лелеки пролітали

І на липі спочивали.

Як лелеки полетіли,

Липа — вслід їм шелестіла.

Г. Чубач

Запам'ятаймо!

У вимові приголосні звуки можуть уподібнюватися. Уподібнення це наближення звучання одного звука до іншого.

Внаслідок уподібнення

глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий:

боротьба [бород'б ]

просьба [пр з'ба]

попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного:

пісня [п’ с'н'а]

кузня [к з’н'а]

різні [р' з'н'і]

у вимові близькі звуки вимовляються як один подовжений звук:

берешся [бе ир 'с':а]

сердиться [с рди ец':а]

Для правильного написання слова з уподібненими приголосними потрібно змінити слово або дібрати спільнокореневе, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний: легко — легенько, боротьба — боротися.

300. 1. Прочитайте вірш-інструкцію про вимову і правопис дієслів, у яких близькі звуки вимовляються як один подовжений звук.

Закони письма і вимови вивчай:

Написано -ться, а ти [ц’:а] вимовляй.

Хто рано прокидається,

Зарядкою займається,

Роботи не боїться,

Той завжди добре вчиться.

Закони письма і вимови вивчай:

Написано -шся, а ти [с':а] вимовляй.

Швиденько одягаєшся,

В дорозі не спиняєшся.

Так, друже мій, ніколи

Не спізнишся до школи.

Л. Лужецька

2. Замініть форми дієслів на -ться формами дієслів на -шся, а форми на -шся — формами на -ться. Запишіть перебудований текст вірша.

Зразок. Ти рано прокидаєшся…

Хто швидко одягається…

301. Прочитайте слова. Випишіть ті, у яких відбувається уподібнення приголосних.

Безшумний, сережка, вокзал, ложка, шибка, на дошці, миєшся, робиться, швидко, стежка, скибка, футбол, принісши.

302. Запишіть вірш-загадку, вибираючи з дужок потрібну букву.

Стрімко вибігли на гору

Дві подру(ж, ш)ки білокорі.

Дощик їм полоще кі(с, з)ки.

Звуть цих подружок бері(з, с)ки.

303. Розгадайте ребуси. До слів-відгадок доберіть слова, які б пояснювали правопис сумнівного приголосного.

Запам’ятаймо!

Звук [ф] потрібно вимовляти чітко й не плутати з вимовою буквосполучення хв.

304. 1. Прочитайте слова.

Вафлі, жирафа, портфель, рафінад, телефон, фабрика, Федір, фільм, фіранка, форма, фургон, шафа.

2. Спишіть. Підкресліть слова, у яких є [ф'].

Запам’ятаймо!

305. Виконайте тестове завдання.

Правильну вимову відображає фонетична транскрипція в рядку

306. 1. Відтворіть подані слова у звуковому записі за зразком. Поясніть, що відбувається внаслідок уподібнення приголосних.

Зразок. Пісня [п’ с'н'а].

Вісті, свято, камінці, пісня, цвях, гості.

2. Складіть і запишіть з поданими словами речення.

Повторюємо орфографію

307. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Т(е, и)атр, на/сам/перед, тр(и, е)мтіти, тр(е, и)вога, ярм(о, а)рок, у/продовж.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Вимога, зілля, календар, камінець, кропива, кропива.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити