Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 30. Спрощення в групах приголосних

Запам’ятаймо!

Українській мові не властивий збіг приголосних. Коли утворюються нові форми слів або нові слова й виникає збіг приголосних, один із приголосних звуків випадає.

Це явище називають спрощенням у групах приголосних. Спрощення в групах приголосних відбувається у вимові й на письмі або тільки у вимові.

Групи приголосних, де найчастіше відбувається спрощення у вимові й на письмі:

Винятки: зап'ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, шістнадцять.

Спрощення відбувається тільки у вимові.

• числівників: шістсот, шістдесят;

• слів, утворених від назв іншомовного походження: президентський, баластний, контрастний, компостний, агентство, альпіністський, гігантський, диригентський, студентський, туристський.

308. Спишіть речення. До виділених слів доберіть спільнокореневі, у яких відбувається спрощення. Складіть із ними словосполучення.

1. Бережи честь змолоду. 2. Проїзд вантажного транспорту цією вулицею заборонено. 3. Добра вість піднімає, а погана — у землю вганяє. 4. Радості багато, зате толку мало. 5. Виїзд сплануєш — часу не змарнуєш. 6. Літній день — за зимовий тиждень. 7. Серед брязкоту зброї музи мовчать. 8. На те людина працює, щоб мати користь. 9. Всякий свого щастя коваль.

309. Запишіть слова, що є винятком із правила про спрощення приголосних. З трьома словами складіть речення й запишіть. Поясніть орфограму «Спрощення в групах приголосних».

310. Спишіть прислів’я, уставляючи замість крапок, де потрібно, про' пущені букви.

1. Хто на поріг, тому пиріг, хто від порога, тому щас..лива дорога. 2. По парі пізнати, чим сер..це кипить. 3. Вередлива коза дуже вовкові корис..на. 4. Краще піз..но, ніж ніколи. 5. Де велика рада, там піс..ний борщ (Народна творчість).

311. Прочитайте вірш. Випишіть слова з орфограмами «Ненаголошені е, и, о у коренях слів», «Спрощення в групах приголосних».

Жаліслива Жаба

Край берега під пнем,

Замаскувавшись куширем,

Ловила Жаба мух.

Одну таки спіймала.

Глипнула: «Мало, — каже, — мало.

Якби це птах, який тут приземливсь, —

Дивись, якраз би на вечерю й стало».

Лелека ніби чув, спустивсь.

Як Жаба вгледіла — отетеріла.

(Зеленою була — ще більш позеленіла).

Під воду шмиг! Ну подругам казать:

«Оце Лелеку з'їсти я хотіла,

Та, бачу, так злякавсь - я й пожаліла:

Нащо сердешну пташку зобижать!..»

А. Косматенко

312. Прочитайте текст. Випишіть виділені слова. Обґрунтуйте спрощення в групах приголосних.

Рисами характеру запорозьких козаків були добродушність, безкорисливість, щедрість, схильність до щирої дружби. Окрім того — любов до особистої свободи, через що вони воліли люту смерть, ніж ганебне рабство, глибока повага до старих і заслужених воїнів.

«Хоча в Січі, — розповідає один із сучасників, — жили люди різного стану, але там панувала така чесність і безпека, що можна було на вулиці залишити свої гроші, не боячись, що їх украдуть. За будь-який злочин проти чиєїсь власності гостя чи січового мешканця негайно карали смертю». На війні козак відзначався розумом, вражав ворога великою відвагою, дивовижним терпінням і зневагою до смерті (За Д. Яворницьким).

313. Розгадайте ребуси. Від слів-відгадок утворіть слова зі спрощенням приголосних.

314. 1. Прочитайте текст. Випишіть речення, у яких потрібно вибрати з дужок правильний варіант.

Свято лимонів

Свята бувають різні. Одне з найяскравіших, найцікавіших — фестиваль лимонів у місті Ментоні, який на два ти(жн, ждн)і стає тури(стськ, сък)им центром Франції. Лимони, що вирощують поблизу цього містечка, мають унікальний і неповторний смак, до того ж вони дуже кори(сн, стн)і.

Відкриває фестиваль Його Величність Лимон зі своїм почтом. На чолі виї(здн, зн)оі процесії — гіга(нтс, нс)ъке чудернацьке авто, прикрашене лимонами, апельсинами та грейпфрутами. На автомобілі ща(стл, сл)иві діти розігрують веселі сценки.

На ярмарковій площі гості можуть поласувати різноманітними цитрусовими стравами.

Для підготовки «лимонного» свята використовують майже сто тридцять тонн цитрусових плодів. Щорічно це розкішне й «смачне» шоу відвідують понад 200 тисяч туристів.

2. Складіть розповідь про властивості цитрусових, які вживають у ваших родинах.

3. Пригадайте, які веселі й цікаві фестивалі є в Україні.

315. Розгадайте кросворд і запишіть у зошиті слова-відгадки. Поясніть їх правопис. Що об'єднує ці слова?

По горизонталі

1. Прикметник, утворений від слова, що означає частину руки.

По вертикалі

2. Той, хто любить вихвалятися.

3. Той, який виявляє або виражає ласку.

4. Прикметник, що характеризує людину, тварину: худий, з випнутими кістками.

5. Відповідь на приклад 5 x 2 + 10 - 4.

6. Невеликі тонкі гілки, відділені від дерева, куща; сухі гілки, сучки дерев, що попадали на землю.

7. Протилежний, цілком відмінний від чогось.

8. Прикметник, який характеризує що-небудь непотрібне, зайве.

9. Прикметник, близький за значенням до слів мандрівний, подорожній.

Повторюємо орфографію

316. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Францу(с, з)ький, у/тричі, ц(и, е)мент, ч(е, и)кати, четве(р, рг), як/небудь.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Милуватися, оберемок, плести, Полтавщина, Польща, Словаччина.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити