Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и]

Запам’ятаймо!

При зміні форм слова та при творенні спільнокореневих слів у деяких дієсловах відбуваються такі чергування:

[о] → [а]

а) перед наступним складом із наголошеним а:

ломити — лам ти, допомогти — допомаг ти;

Винятки: вимовити — вимовл ти [ви емовл' ти], простити — прощ ти, поклонитися — поклон тися [поклон' ти ес'а].

[е] → [і]

б) перед наступним складом з -а-(-я-), -ува-(-юва-):

берегти — оберігати, гребти — загрібати, укоренити — укорінювати.

[е] → [и]

в) перед р, л, якщо в наступному складі є наголошений а:

заберу - забир ти, терти — стир ти.

317. Заповніть у зошиті таблицю. Розподіліть подані пари дієслів у відповідні колонки.

Чергування

[о] - [а]

[е] - [і]

[е] - [и]
Допомогти — допомагати, стелити — застилати, застебнути — застібати, зломити — ламати, котитися — кататися, здерти — здирати, схопити — хапати, берегти — зберігати, пекти — випікати, шептати — нашіптувати, беру — забирати, терти — стирати.

Обернувся я на хати —

Нема в мене хати!

Не дав мені Бог нічого!..

І хлинули сльози,

Тяжкі сльози!.. А дівчина

При самій дорозі

Недалеко коло мене

Плоскінь виб..рала,

Та й почула, що я плачу,

Прийшла, привітала,

Ут.. рала мої сльози

І поцілувала…

О. Шупляк. Мені тринадцятий минало…»

318. Спишіть уривок з вірша Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало…», уставляючи пропущені букви.

319. 1. Спишіть речення. Поясніть чергування голосних у коренях виділених дієслів.

1. Тече вода в синє море, та не витікає; шука козак свою долю, а долі немає. 2. А журавлі летять собі додому ключами. 3. Прилітає зозуленька над ними кувати… 4.І пугач пуга, і сова з-під стріхи в поле вилітає. 5. Не журиться Катерина — слізоньки втирає… 6. Швиденько сльози Марія втерла, сміючись. 7. Не вмирає душа наша, не вмирає воля! 8. Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині!.. 9. І сонце гріло, не пекло! (З тв. Т. Шевченка).

320. 1. Спишіть текст. До виділених слів доберіть спільнокореневі, у коренях яких відбулося чергування.

Весело забриніли струни. Старий кобзар знає, що молодь любить. «Коло млина, коло броду», «Ой летіла горлиця», — співає він. А далі як ударить на всі струни: «Ой за гаєм, гаєм, гаєм зелененьким…» Хлопці та дівчата схопилися в танок, аж курява пішла. Допізна спостерігав малий Тарас, як молодь танцювала, співала на майдані. Додому прийшов зачарований музикою й довго не міг заснути (За Д. Красицьким).

2. Поясніть лексичне значення слів кобзар, «Кобзар».

321. Запишіть парами спільнокореневі слова за зразком.

Зразок. Заганяти — загонити: [а] - [о].

Котити, відстрілятись, розплести, допомога, вихопити, розплітати, стирати, підстрелити, катати, стерти, хапати, допомагати.

322. 1. Знайдіть у поданих уривках із творів Т. Шевченка дієслова, у яких

відбувається чергування [е] - [і], [е] - [и]. Запишіть їх.

1. За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове

У синє море: покриває

Рожевою пеленою,

Мов мати дитину…

2. Прилітає зозуленька

Над ними кувати;

Прилітає соловейко

Щоніч щебетати;

Виспівує та щебече,

Поки місяць зійде…

2. Складіть речення з виписаними словами.

323. 1. Прочитайте текст про Шевченка - художника.

Поезія Тараса Шевченка відома в усьому світі. Але не менш багатою й цікавою є творчість Шевченка - художника.

Шевченко дуже любив малювати портрети. Він зображував своїх товаришів, знайомих, самого себе. Художник не просто копіював людське обличчя, а намагався глибоко проникнути у внутрішній світ людини.

Погляньмо на «Портрет Варі й Василька Рєпніних».

На ньому зображено молодших дітей Василя Рєпніна — Варю, яку в родині називали Люля, та Василька. Про роботу над цим твором згадувала тітка дітей Варвара Рєпніна: «…він працював над портретами дітей мого брата, а я їх розважала, щоб вони сиділи спокійно».

Шевченко передав настрій обох дітей, знайшов для кожного з них природну позу. Легка, упевнена манера письма та м’які й теплі кольори роблять зображення хлопчика та дівчинки дуже живими. У Василька не по-дитячому серйозний погляд, а чарівна дівчинка Варя дивиться ніжно й замріяно (За матеріалами http://tarasshevchenko.at.ua).

Т. Шевченко. Портрет Варі й Василька Рєпніних. Полотно, олія. 1844 р.

2. Розгляньте репродукцію картини. Дайте відповіді на запитання.

1. Чи подобається вам картина? Чому?

2. За якими деталями можна визначити час написання картини?

3. Якими прикметниками можна описати настрій дітей?

4. Які кольори називають теплими, а які — холодними? Знайдіть їх на картині.

Усміхнімось!

324. Прочитайте текст. Розтлумачте виділене висловлювання.

Побачила Муха Слона.

— А-а, привіт, родичу!

— Яка ти мені родичка? — скипів Слон.

— Отакої! — образилася Муха. — А почитай лиш, що мудрі люди пишуть. Осьдечки чорним по білому: «З мухи зробили слона…»

Почухав Слон за вухом. Нічого не вдієш. Доведеться, мабуть, родичатися з Мухою.

… Бо Слона ще змалечку привчили сліпо вірити писаному (П. Ларін). Повторюємо орфографію

325. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Ч(е, и)твертий, як-не/будь, (шч, щ)асливий, щ(е, и)ня, щ(і, и)пати, щі(чь, ч)ка.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Угорщина, спина, український, Україна, Черкащина, ювілей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити