Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і]

Пригадаймо!

1. Що таке склад?

2. Які склади називають відкритими?

3. Як називають склад, що закінчується на приголосний звук?

Запам'ятаймо!

У багатьох словах української мови о, є у відкритих складах чергуються з і в закритих при зміні форми та творенні нових слів: будова — будівник, веселий — весілля, ночі — ніч, печі — піч.

Однак і може вживатися у відкритому складі перед -ець, -ок: стілець, стіжок.

326. 1. Прочитайте текст. Змініть виділені слова так, щоб відбулося чергування [о], [е] з [і]. Запишіть утворені слова.

Український віночок

Віночок нагадує сонце. Його носили дівчата тільки до заміжжя. Вінки плели обов’язково з живих квітів: калини, барвінку, ромашок, волошок, маку, хмелю. Кожна квітка має своє значення: волошка означає простоту й ніжність, мак молодість, мальва — красу, дзвоник польовий — вдячність, ромашка — кохання та злагоду, фіалка — сором’язливість.

Перший віночок плела дівчині мати в три роки, а в сім років у віночок дівчині вперше вплітали яблуневий цвіт. До вінка прив’язували стрічки (О. Кириченко).

2. Чи бачили ви, як плетуть віночки? Можливо, й самі плели? Розкажіть коротку історію про віночки з власного життя. Використайте в розповіді кілька слів (хоча б два-три), у яких відбувається чергування [о], [е] з [і].

327. Спишіть уривок з вірша. Підкресліть слова, у яких чергуються голосні.

Для свого віночка назбираю квітів,

Цілий оберемок цих земних дарів.

Голубих волошок, польових ромашок,

Та багряних маків теплих кольорів.

…З гордістю вдягну я цей вінок на себе,

Як же мені личать квіти польові!

І тепер я знаю, що усім нам треба

Берегти багатство рідної землі!

І. Голяш

328. Прочитайте приказки. До виділених слів доберіть спільнокореневі чи змініть форму слів так, щоб відбулося чергування [о], [е] з [і]. Запишіть ці пари.

1. Стоїть, як на ножах. 2. Помічник, як коневі заєць. 3. Уперся, як віл у нові ворота. 4. Семеро одного не ждуть. 5. Бачить кіт сало, та сили мало. 6. Вода і камінь довбає. 7. Гостре словечко коле сердечко. 8. Дивись на зріст, та питайся розуму. 9. Задер носа — й кочергою не дістанеш. 10. Пропало, як з воза впало.

Це цікаво!

Щоб не помилятися, відмінюючи слово Київ, щоразу згадуйте рядок із вірша про Київ Дмитра Луценка: «Як тебе не любити, Києве мій!»

До речі, так само відмінюються слова Миколаїв — Миколаєва, Чугуїв — Чугуєвом тощо.

329. Розгадайте ребуси. Запишіть слова-відгадки. Підкресліть у них орфограму.

330. Виконайте тестове завдання.

Чергування [о], [е] з [і] відбувається в усіх словах рядка

А гора, нога, дорога

Б пороги, сорока, ворона

В болото, сльоза, мережа

Добірні зерна мови

331. 1. Об’єднайтесь у групи. Висловте й обговоріть гіпотези щодо змісту сталих висловів: а) добірні зерна мови; б) як у віночку.

Учні першої групи письмово обґрунтовують свою гіпотезу, а учні другої групи усно доповнюють їх.

Виконуючи завдання, намагайтеся вживати слова із чергуванням [о], [е] з [і]. Виграє група, яка використає більше таких слів.

2. Прочитайте текст-діалог бабусі й онуків — Дмитра та Ярослави. Яке б ім’я ви дали бабусі? Розподіліть ролі й розіграйте за діалогом сценку.

У хаті — як у віночку

Ярослава. Бабусю, ти помітила, як ми з Дмитриком прибрали в кімнатах?

Бабуся. Як же не помітити?! Тепер у нас у хаті — як у віночку.

Дмитро. У віночках бувають дівчата, коли йдуть виступати, співати… Як це може бути — у хаті — як у віночку?

Бабуся. Так здавна українці називають гарно прибрану, прикрашену оселю. Є й прислів’я таке: «Тримай хату яку віночку, а рушничок — на кілочку».

Ярослава. А рушничок, мабуть, має бути вишитий? Але чому ж він на кілочку?

Бабуся. Вишитими рушниками завжди прикрашали хату. А на кілочку тримають інший рушник — яким утираються, він має бути завжди напохваті. Отож прислів’я говорить не тільки про гарно прибрану, прикрашену хату, а й про любов до чистоти, охайності.

Дмитро. А могли українці казати в хаті — як у віночку через те, що був звичай розмальовувати піч і стіни в хаті квітами? У нас же є книжка про петриківський розпис…

Ярослава. Там такі чудові квіти, калина, розписи по дереву.

Бабуся. Звичайно, Дмитрику, люди сприймали красу намальованих віночків, квітів на стінах хати й могли передати це мовним образом у хаті як у віночку. Хоч тепер і не розмальовують так осель, а мова зберегла в такому порівнянні традиції українців, історію української культури.

3. Дайте відповіді на запитання.

1. Чому в тексті імена внуків звучать інакше?

2. Чи погоджуєтеся ви з твердженням бабусі, висловленим в останній репліці? Чому?

3. Чи є в тексті слова з чергуванням [о], [є] з [і]? Які саме? Запишіть їх.

332. 1. Спишіть текст. Підкресліть слова з орфограмою «Чергування [о], [е] з [і]».

У хаті було як у вінку. Хоч убогість, справді, виглядала тут з усіх кутків, однак вона мовби згладжувалася дбайливою, якоюсь цнотливою чистотою, що лежала на всьому. Стіни розписані виноградом, на вікнах квіти в глечиках, від порога до самого стола прослався барвистий домотканий килимок, видно, тільки сьогодні покладений (О. Гончар).

2. Підготуйте розповідь про традиції облаштування вашого житла (усно).

Повторюємо орфографію

333. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Р(е, и)дагувати, жайв(о, а)ронок, м(е, и)тушня, м(а, о)торний, яє(ч, ш)ня, не/тямитися.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Серпанок, талант, талан, багаття, грудень, ватра.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити