Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к , х у коренях слів

Запам’ятаймо!

Після букв ж, ч, ш щ та г, к і х у коренях слів пишемо и: жити, прочитати, широкий, щирий, кислий, хитрий, гинути, розхитати, вищипати, кидати.

Букву і пишемо в словах, де відбувається чергування о, е з і: вхід (бо входити), вечір (бо вечори), щітка (бо щетина).

334. До поданих слів доберіть спільнокореневі з довідки. Прокоментуйте орфограму «Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

Вигін, жінка, кізка, похід, розчісувати, шість, щілина.

Довідка: ходити, вигонити, ущелина, чесати, кози, женитися, ушестеро.

335. Спишіть слова, вставляючи потрібні букви. Поясніть їх написання.

Переж..вати, відпоч..нок, щ..глик, ук..нути, прих..льний, прих..д, ш..ло, щ..пати, щ..тка, г..ркати.

336. Спишіть текст. На місці крапок поставте пропущені букви.

1. Клянусь родом своїм чесним — не заг..нула іще честь і хоробрість. 2. Через це вірили в зорі й прекрасні ідеї, у ч..стоту й мужність людської душі. 3. Шторм не вгавав, крига трощ..лася одна об одну, туман сунувся до берега. 4. Ж..нки підганяли чоловіків, діти поруч із батьками працювали, як дорослі. 5. На пісках росте вощанка менша; на воді — конюшина біла; на степах — ч..стотіл, чебрець, х..зується щ..риця, похитується зміячка — жовта, як кульбаба; а слава людська росте з єдності та відваги! (За Ю. Яновським).

337. 1. Пригадайте п’ять слів, у яких після приголосних ж, н, ш, щ та г, к, х пишемо і.

2. Складіть із цими словами речення. Запишіть їх.

Усміхнімось!

338. Прочитайте й запишіть умови задач-жартів. Розв’яжіть їх. Це просто: трішки кмітливості, трішки логіки, трішки гумору, і відповідь не забариться.

1. Пара коней пробігла 20 к(и, і)лометрів. Ск(и, і)льк(и, і) кілометрів пробіг один к(и, і)нь?

2. Який р(и, і)к триває один день?

3. Чи правильно стверджувати, що один з місяц(и, і)в року завжди має 28 днів?

4. Сестра старша за брата на 5 рок(и, і)в. На скільки вона буде старшою від нього через 6 років?

5. Коли стр(и, і)лки годинника утворюють верт(м, і)кальну пряму?

6. Двоє хлопч(и, і)ків грали в шахи 1 год 20 хв. Скільки хвилин грав кожен із суперник(и, і)в?

7. Якщо до трьох годин додамо 60 хвилин, що одержим(и,і)мо?

8. Що важче: кілограм борошна ч(и, і) кілограм заліза?

339. Виконайте тестове завдання.

Букву и пишемо в усіх словах рядка

А Ч..плятися, розх..тати, приг..нати

Б ч..стота, щ..рий, х..трий

В ш..пІти, ч..тач, щ..чка

340. Знайдіть за поданим зразком слова з орфограмою «Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

341. Спишіть слова, підкреслюючи в кожному рядку зайве.

1. Ш..ло, ч..н, к..стка, ч..ж.

2. Сх..д, веч..рній, к..дати, к..нський.

3. Сх..л, г..рка, щ..тка, шк..льний.

342. Спишіть речення. Підкресліть слова, у яких є орфограма «Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

Читай рядки ці так і сяк — вони не зміняться ніяк

Жарт — суму страж.

Ти — щит.

Живи ж (А. Мойсієнко).

Повторюємо орфографію

343. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Гор(е, и)зонт, ласк(о, Й)ВИЙ, мабу(т, д)ь, бри(т, д)кий, на/одинці, раді(с, ст)ний.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Барвистий, батьківський, вогнище, приязний, хурделиця, заметіль.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити