Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків. [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц'], [с']

Запам’ятаймо!

При творенні й зміні слів у корені може відбуватися чергування приголосних.

Основні випадки чергувань:

[г] — [ж] — [з'] — ног, нжка, на ноз

[к] — [ч] — [ц'] — юнк, юнче, юнцький

[х] — [ш] — [с'] — рух, рушти, у рсі

[д] — [дж] — ходти, ходж

[т] — [ч] — летти, леч

[ст] —[щ] — чстити, чщу

[б] — [бл] — любти, любл

[в] — [вл] — ловти, ловл

[м] — [мл] — громти, громл

[п] — [пл] — ліпти, ліпл

[Ф] —[фл] — графти, графл

344. Прочитайте текст. Випишіть виділені слова й доберіть до них такі форми слів або спільнокореневі слова, щоб відбулося чергування приголосних звуків.

Мудра природа

Як же в сувору зимову пору виживають наші менші брати? Як вони доживають до весни? Як почувається рослинний світ?

Багатьом допомагають вижити люди, а також природні властивості тварин і птахів. Деякі птахи можуть змінювати температуру тіла, тому не охолоджуються.

Природа живе й під снігом. І взимку дерева, квіти чують весну. Поставте у воду гілку бузку чи вишні — зацвіте! Потрібно лише піклуватися про них і дотримуватися певних правил догляду.

345. 1. До кожного слова доберіть і запишіть пару з чергуванням приголосного за зразком. Звуки, що чергуються, підкресліть.

Зразок. Сніг — сніжинка.

Берег, гладити, їздити, казати, кликати, птах, пух, сидіти, скакати, увага.

2. Складіть усну розповідь про лісову прогулянку, використовуючи подані слова.

346. Прочитайте народні вислови. Випишіть слова, у яких може відбуватися чергування приголосних звуків. Поясніть правила чергування звуків.

1. Січневі — сікт, серпневі — пект. 2. Квітневий сніг такий, як жіночий плач. 3. Миші бігають по снігу — на тривалу відлигу.

Пригадаймо!

Відмінок

Однина

Множина

Називний

друг

друзі

(хто? що?)

шфа

шфи

Родовий

друга

друзів

(кого? чого?)

шфи

шаф

Давальний

дргові, другу

друзям

(кому? чому?)

шфі

шфам

Знахідний

дрга

друзів

(кого? що?)

шфу

шфи

Орудний

другом

друзями

(ким? чим?)

шфою

шфами

Місцевий

на (у) дргові, другу

на (у) дрзях

(на кому? на чому?)

на (у) шфі

на (у) шфах

Кличний (-)

друже

друзі


шфо

шфи

347. Спишіть текст, уставляючи потрібні слова з довідки.

Квіти як подарунок є виявом добрих почуттів, доброго ставлення до того, кому їх дарують. Радісним стає будь-яке свято, коли … , рідні приносять улюблені квіти. Зі … скомпонований букет надає кімнаті святковості и затишку. Квіти пробуджують у нас людяність, щирість,….

Довідка: іменник друг у Н. в. мн.; спільнокореневе слово до дієслова смакувати — іменник в Ор. в. одн.; іменник, спільнокореневе слово до прикметника сердечний.

Це цікаво!

Коли найкраще зрізати квіти для букета?

Вранці. Лілії, гвоздики — тільки-но забарвився бутон; гладіолуси — коли розкрилися дві перші квітки; айстри й жоржини — розквітлими.

У яку воду ставити квіти?

У відстояну протягом доби: хлорована вода шкідлива для рослин.

Які речовини можна додати у воду з букетом, щоб квіти довше зберігали свіжість?

Борну кислоту, аспірин, цукор.

348. 1. Спишіть вірш Д. Білоуса. До виділених слів доберіть спільнокореневі чи змініть форму, щоб відбулося чергування приголосних. Підкресліть слова, у яких відбувається уподібнення приголосних.

Хто любить, той легко вчить

Якщо з українською мовою

В тебе, друже, не все гаразд,

Не вважай її примусовою,

Полюби, як весною ряст.

Примусова тим, хто цурається,

А хто любить, той легко вчить:

все, як пишеться, в ній вимовляється, —

все, як пісня, у ній звучить.

І журлива вона, й піднесена,

Тільки фальш для неї чужа.

В ній душа Шевченкова й Лесина,

І Франкова у ній душа.

Дорожи українською мовою,

Рідна мова — основа життя.

Хіба мати бува примусовою?

Непутящим бува дитя!

2. Обговоріть, чому потрібно дорожити українською мовою всім громадянам України.

3. Поясніть, кого згадує поет у рядках: «В ній душа Шевченкова й Лесина, і Франкова у ній душа». Чи можна цих людей назвати славетними українцями? Відповідь обґрунтуйте.

349. Запишіть подані словосполучення у формі місцевого відмінка.

Ялинова гілка, кетяг горобини, різдвяна свічка, тернова хустка, тертий мак, чарівний запах.

350. Виконайте тестове завдання.

Чергування приголосних звуків можливе в усіх словах рядка

А молоко, поріг, вухо, поспіх

Б вік, читає, пече, наука

В пейзаж, жінка, берег, спокій

Усміхнімось!

351. Прочитайте скоромовку вголос у швидкому темпі.

Пилип посіяв просо,

Просо поспіло,

Пташки прилетіли,

Просо поїли,

Пилип плаче.

2. Що за рослина — просо? Яку крупу з нього виробляють?

3. Запишіть, у якому слові відбувається чергування. Доберіть до нього спільнокореневі слова.

352. Відгадайте слова, зашифровані в ребусах. Запишіть їх, доберіть до кожного спільнокореневе чи змініть форму, щоб відбулася зміна приголосного в корені.

353. 1. Спишіть текст, змінюючи форму слова в дужках на потрібну. Назвіть орфограму «Чергування приголосних».

Повівав холодний вітерець. З (край) (небо) насувались білі, наче молочні (хмара). Дорога була слизька, і сани йшли в затоки. На обидва боки від (дорозі), скільки скинеш (очі), розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою (скатерці). Василько не (постережу), що коні звернули з (дорозі) і (побіжать) праворуч. Трісь! Щось (тріщати) в санях, і Василько дав сторчака в сніг. Підвівся, (підбіжу) до саней. (Запобіжу) лихові не (могти) було. Василько (ступнути) кілька ступнів наперед і (стати), широко (розкривати) очі з переляку. Він (постерегти), що (зіб’юся) з дороги. Хлопець (випряжу) коні, сів верхи і поїхав назад по (дорога). Він (заблуджусь), (заплачу). Василькові згадалась ясна батькова хата. Батько та дві (сестричці) (сиджу) за столом, мати подає вечерю (За М. Коцюбинським).

2. Оповідання про Василька М. Коцюбинський написав у 1891 році. Чи можлива така ситуація сьогодні? Як запобігти їй? Що потрібно знати, й мати при собі сучасній людині, щоб не заблукати в лісі?

Повторюємо орфографію

354. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Зн(е, и)вага, б(о, а)гатий, бе(з, с)дарний, вес(и, е)ло, з(е, и)мля, по/вільно.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Гучний, голосний, м'який, новий, старий, черствий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити