Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 35. Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі

Запам’ятаймо!

Українська мова — одна з наймилозвучніших мов світу. Щоб у мовному потоці уникнути збігу кількох голосних чи приголосних, використовують чергування прийменників у-в, з- із-зі сполучників і-й. Таке чергування може відбутися й на початку слова.

Вживаємо у

Приклади

1. Якщо попереднє слово закінчується на приголосний.

Багато троянд у вазі.

2. На початку речення перед приголосними.

У Герби калатало серце від страху й нестримного бажання побачити Кая.

3. Незалежно від закінчення попереднього слова перед в, ф, льв, зв, дв, св, тв, хв.

Діти повернулися у святковому настрої.

Вживаємо в

Приклади

1. Коли попереднє слово закінчується на голосний.

Маленька розбійниця всілася в карету.

2. На початку речення перед голосним.

В оленя заблищали очі.

Чергування у з в не відбувається:

✵ у власних назвах: Угорщина, Ужгород, Урал, але: Україна — Вкраїна (у поезії);

✵ у словах, що вживаються тільки з в або у: вдача, вказівка, вправа, удача, указ, ультиматум, уряд.

355. 1. Прочитайте початок казки. Пригадайте й запишіть її назву. Спишіть, вибираючи з дужок потрібну букву.

Жив на світі один лихий троль. Якось він був (у, в) дуже доброму гуморі, бо зробив собі дзеркало. Це дзеркало мало надзвичайну властивість — (у, в)се добре й прекрасне здавалося (у, в) ньому гидким, а (у, в)се бридке й погане виглядало прекрасним (За Г. К. Андерсеном).

2. Обґрунтуйте чергування. Запишіть фонетичну транскрипцію виділеного слова.

356. Прочитайте текст, випишіть словосполучення з прийменниками у чи в. Поясніть чергування.

У великому місті жило двоє маленьких дітей. Вони не були родичами, проте любили одне одного, як брат і сестра. Їхні батьки жили в мансардах двох сусідніх будинків. Ступивши з віконечка на ринву, можна було опинитися коло сусідського вікна. Там стояли великі дерев’яні ящики, де росла зелень для страв і кущики троянд. Хлопчик і дівчинка дуже любили бігати в гості одне до одного й сидіти на маленьких стільчиках під трояндами (За Г. К. Андерсеном).

357. Прочитайте пари слів. Складіть і запишіть із ними речення, вибираючи в кожному випадку потрібний варіант слова.

Узимку —- взимку, умовити — вмовити, уперед — вперед, уперта — вперта, урожай — врожай.

358. Запишіть речення, вибравши потрібну форму слова.

Діти зайшли до кімнати (у, в)двох. 2. (У, В)двох завжди веселіше. 3. Настав час (у, в)гомонитися. 4. Вони (у, в)тішилися бабусиною казкою.

Запам’ятаймо!

Пишемо з

Приклади

1. Перед голосним на початку слова незалежно від паузи та закінчення попереднього слова

3 одним рибалкою він дуже подружив. Диктант з української мови.

2. Перед приголосним (крім [с], [ш]), якщо попереднє слово закінчується голосним

Ходит и з плугом тепер немає потреби — усе роблять машини.

3. На початку речення, після паузи

Усе йшло шкереберть, але… 3 приїздом Йосипа справи поліпшилися.

Вживаємо із

Приклади

1. Між [ж], [ш], [ч], [дж], [з], [с], [ц], [дз], [дз'] та групами приголосних

Разів із шість рябка водою одливала. Дуже вчасно надійшов лист із Бразилії. Родина із семи чоловік. Наступного дня, повернувшись із школи, я вирішив поприбиратись.

2. На початку речення перед сполученням будь-яких приголосних

Із шафи вискочила кішка.

Вживаємо зі

Приклади

1. Перед сполученням кількох приголосних, особливо коли початковими є [с], [з], [ш], [щ], незалежно від паузи та закінчення попереднього слова

Бере книжку зі стола.

Зі школи на майдан вибігла дітвора.

Примітка. Використовуємо як варіант прийменник зо (замість зі) з числівниками два, три: Ми встигли зірвати лише зо три вишні.

359. Спишіть речення, вибираючи з дужок потрібний прийменник.

1. Звідси, (зі, з, із, зо) північного заходу і (зі, з, із, зо) північного сходу, часто налітають буревії. 2. Ви зустріли ворога (зі, з, із, зо) палаючою ненавистю (у, в) очах, (зі, з, із, зо) зброєю (у, в) руках (Ю. Яновський). 3. Мов пущене ядро (зі, з, із, зо) гармати, Земля круг Сонця творить цикл (П. Тичина). 4. Тихо (у, в) заповітному лісі, де (зі, з, із, зо) скелі б'є джерельце. 5. Виходить дівчина (зі, з, із, зо) хати води (у, в) криниці набирати (А. Малишко). 6. Відгадай загадку: «Що завжди трапляється на шляху (зі, з, із, зо) вчора до завтра?» 7. І блідий місяць на ту пору (зі, з, із, зо) хмари де-де виглядав (Т. Шевченко). 8. Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься (зі, з, із, зо) свого затишку (М. Коцюбинський). 9. Понад хатами (з, зі, із, зо) степу летіло гайвороння (у, в) ліс на ночівлю.(А. Головко). 10. Разів (з, зі, із, зо) шість Рябка водою одливали (П. Гулак-Артемовський).

360. 1. Доповніть доречним варіантом прийменника з, із, зі (зо) подані сполучення слів.

Пролетіло десятків … три качок; знаю … власного досвіду; ніч … суботи на неділю; кожна … фірм; ходімо … мною; приїхали гості … Львова; передав листа … щирим вітанням; дійшли згоди … арбітром; … мною нічого не станеться; вийшов … жовтоблакитним прапором; … першого дня; почав … узагальнення; звітувати … сьомого червня; засидівся … своїми колегами; учора виїхав … Сум; … діда-прадіда так повелося; … стріх вода капле; узяв книжку … стола; … відкритих дверей повіяло холодом.

2. Запишіть утворені конструкції слів у відповідні колонки таблиці за зразком у зошиті.

Зразок

Прийменники

з

із

зі

зо

перші з прибулих

3. З виділеними конструкціями складіть речення.

Запам'ятаймо!

В українській мові уникають збігу голосних. Пауза (розділовий знак) сприймається як приголосний.

Вживаємо і

Приклади

Після приголосного звука

Кай і Герда милувалися малюнками.

На початку речення

І Кай, штовхнувши ящик, вирвав троянди.

Вживаємо й

Приклади

Якщо попереднє слово закінчується на голосний

Маленька розбійниця сховала обидві руки в Гердину гарну муфточку, м’яку й теплу.

І з й не чергуються при зіставленні чи протиставленні (діти і дорослі, біле і чорне) та після паузи (на письмі — після розділового знака). Наприклад: Хвіртка відчинилася, і Герда босоніж побігла стежкою.

361. Доберіть пари із слів-назв персонажів казки. Запишіть ці пари, використовуючи сполучники і або й.

Зразок. Кай і Герда, … .

Кай, маленька розбійниця, ворона, принц, фінка, Герда, Снігова королева, лапландка, принцеса, ворон, бабуся в дивному капелюшку, троянди, північний олень, сніжинки.

362. Виправте помилки, які порушують вимоги милозвучності в українській мові. Запишіть виправлений текст.

Кай складав з крижин різні химерні фігури і слова. Але ніяк не міг скласти слово «вічність». А Снігова королева сказала йому: «Коли ти складеш це слово, то станеш сам собі господар і я подарую тобі увесь світ й нові ковзани».

363. 1. Спишіть текст, вибираючи з дужок правильний варіант.

Кай сидів тихий, непорушний (й, і) холодний. Тоді Герда заплакала, і її гарячі сльози (в, у)пали йому на груди. Вони пронизали його досамого серця.

Хлопчик глянув на дівчинку, (й, і) вона заспівала йому пісеньку про троянди.

Кай раптом гірко заплакав. Він ридав так довго (і, й) сильно, що скалка дзеркала вийшла з ока разом (зі, із, з) сльозами. Тоді він (в, у) пізнав Герду (й, і) дуже зрадів.

2. Визначте кількість звуків і букв у словах гарячі, сльози, сильно, дзеркало.

364. Спишіть, закінчуючи речення.

1. Вони сиділи під трояндами (і, й) ….

2. Кай опинився в палаці (і, й) ….

3. Горда довго шукала хлопчика (і, й) … .

4. Сльози полилися з очей Кая (і, й) ….

365. Запишіть основну думку казки Г. К. Андерсена «Снігова королева», використовуючи словосполучення: любов і дружба, вірність і стійкість, самопожертва і відданість.

Повторюємо орфографію

366. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки.

Впере(т, д), б(о, а)гаття, груд(е, и)нь, гуа(ш, шь), кол(а, о)бок, л(е, и)лека.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Потайний, ввозити, малий, незначний, безбарвний, чорний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити