Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО

§ 3 Текст. Основні ознаки тексту

18. 1. Прочитайте дві групи речень.

1. Діти каталися на гойдалці. Дерева стояли в жовтому вбранні. У вікна класу заглядає сонце. На темному небі з’явилися яскраві сузір’я. 2. Задумали щука, рак і лебідь переселитися в теплі краї. Спочатку приготували харчі. Потім склали їх на віз, але не знали, як його сунути. Рак разом із возом позадкував, а щука потягла його вперед — у воду. Тієї ж миті лебідь смикнув віз догори. Усі хотіли зрушити його з місця, та тільки віз і нині там.

2. У якій групі речення пов’язані між собою за змістом? Назвіть слова, що вказують на такий зв’язок. До якої групи речень можна дібрати заголовок?

Запам'ятаймо!

Текст — це висловлювання з кількох або багатьох речень, об’єднаних спільною думкою (темою).

Тема — те, про що розповідається в тексті.

Основна думка розгорнутого висловлювання — це головне, що автор хоче сказати.

19. 1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте основну думку тексту. Спишіть текст.

Соломія потягла на себе скрипливі двері. Зупинилася на ранковому порозі. В обличчя хлюпало чисте, прозоре повітря.

— Такий здоровий дух… — прошепотіла й заслухалась, як дзвенять роси. Дивилася на ліс, на небо, на спориш-траву за порогом. Усе вмивається росою, усе може жити собі й без людей, а людина без усього цього жити не може (За Б. Харчуком).

2. Дайте відповіді на запитання.

1. Про що йдеться в цьому тексті?

2. Що найбільше вразило Соломію вранці?

3. Без чого не може жити людина?

20. 1. Прочитайте текст.

Шпак

1. Шпаків називають провісниками весни. 2. У березні-квітні вже можна почути бадьору пісню птаха. 3. Шпак — чудовий співак-наслідувач. 4. Живуть птахи по сусідству з людиною, часто в шпаківнях. 5. З яскраво-голубих яєчок самочка висиджує пташенят. 6. Понад триста разів на день дорослі птахи приносять їжу маленьким ненажерам. 7. Через три тижні молоді птахи покидають шпаківні й переселяються на луки, поля, великі галявини в лісі.

2. Відзначте, що ви знали про шпаків (відоме) і що для вас виявилося новим (нове).


Відоме

Нове

Номери речень

1,…

2,…

3. Що нового про шпаків ви можете додати до тексту, уважно розглянувши фото?

4. Прочитайте ще раз текст, замінивши виділені слова іменниками шпаки, шпаченята у відповідному відмінку. Як змінився текст?

5. За допомогою яких слів досягається зв'язність тексту?

21. 1. Прочитайте текст. З’ясуйте за тлумачним словником значення слів копанка, отутечки, цеберка.

Груші з копанки

У бабусі Марфи — дві сестри-однолітки: груша й копанка. Тоді був серпень, і спека стояла така крута, що йдеш і млієш.

— Чи не можна у вас напитися? — спитав я в бабусі, яка сиділа під грушею й вишивала сорочку.

— Якби не можна, то навіщо б я тоді отутечки жила!

Коли я тяг воду, цеберка спершу глухо стукнулася боком об грушки, що плавали у воді, аж тоді набралася, а коли пив з дерев’яного кухлика, бабуся сказала так лагідненько:

— Доброго здоров’я пивши.

Разом з водою я витяг з копанки і дві грушки.

— Самі, чи що, падають у воду? — спитав я.

— Котра й сама впаде, а то і я вкидаю, щоб холонули… Ось у полудень школярики йтимуть з учення, то до одної повитягають, ласунці малі! Пригощайтеся в дорогу. Та ще ловіть, бо гарячі вони не такі… (За Гр. Тютюнником).

2. Дайте відповіді на запитання.

1. Для кого бабуся Марфа вкидає груші в копанку?

2. Як ви розумієте вислів «Людина має робити добро»?

3. Який ваш вчинок можна порівняти з добрими справами бабусі Марфи?

3. Сформулюйте тему й основну думку тексту.

4. Розгляньте малюнок. Що на ньому підказує, що дія оповідання відбувається в минулому?

22. 1. Прочитайте прислів’я. Як ви розумієте висловлену думку?

Дерево пізнають по тому, що воно родить, а людину по тому, що вона робить.

2. Складіть і запишіть текст (5-7 речень) про добру людину, яка вчить вас творити добро.

23. 1. Прочитайте текст. Сформулюйте тему й основну думку.

Народний вислів «Що посієш — те й пожнеш» уживають у різних ситуаціях. Він стосується не тільки людської праці: зробиш щось — і тоді щось матимеш. Але якщо замислитися над змістом прислів'я, то цю думку можна перенести й на людські стосунки.

Посієш щось лихе, недобре — таке й збереш. Це будуть гіркі плоди з твоєї життєвої ниви. Нерідко можна бачити, що людину, яка комусь бажає зла, лихословить, обманює, не сприймають, оминають, не хочуть з нею спілкуватися.

І навпаки. Коли людина щира, доброзичлива, чемна, то вона зі своєї «ниви» збирає добрий урожай: взаємність і пошану інших. Добро породжує добро, а зло роз’єднує людей, руйнує їхні душі.

2. Випишіть речення, без якого текст буде незавершеним.

24. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Ки(ї, є)в, г(и, е)рой, до/побачення, в(и, е)лос(и, е)пед, (ф, хв)илина, кукуру(дз, з)а, наполе(х, г)ливість, с(и, е)кунда.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Восени, пиріг, кілометр, президент, депутат, черговий, театр.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити