Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 36. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, е, ю, я. Правила вживання м'якого знака

Запам'ятаймо!

В українській мові м’якість приголосних на письмі позначають:

• буквою ь (м’який знак): січень, льодовий;

• буквами є, ю, я, коли вони стоять після м’якого приголосного: синє, люди, пісня;

• буквою і: ліс, сірий.

367. 1. Прочитайте прислів’я. Запишіть звуковим записом виділені слова.

1. Травень — радість, а червень — щастя. 2. Літо без хліба, якщо січень без снігу. 3. Не довіряй козу вовкові пасти, а козі — капусту сікти. 4. Десять людей залишають сліди на землі, сотня — протоптує стежку, а тисяча — дорогу. 5. Бджола жалить жалом, а людина — словом. 6. Повний колос до землі гнеться, а порожній колос догори пнеться. 7. Вовка ноги годують, а мисливця ноги рятують (Народна творчість).

2. Які букви вказують на м’якість приголосних у виділених словах?

368. Прочитайте текст. Випишіть із тексту слова, у яких м’якість приголосних позначається буквами і, я, ь.

В Україні липень — найтепліший місяць року. Адже на цей місяць припадає найбільше спекотних днів, грозових дощів і злив.

Липень — місяць ягід, косовиці, збирання меду, злаків, молодої картоплі, лікарських рослин. Працювати в полі починають ще вдосвіта, а закінчують у сутінках.

У народі кажуть: «не сокира годує селянина, а липнева робота», «якщо в липні не спітнієш, то взимку не зігрієшся».

369. 1. Відгадайте загадки. Зробіть звуковий запис слів-відгадок.

Визначте, за допомогою яких букв позначено м’якість приголосних звуків.

1.Сонце пече, липа цвіте, жито доспіває, якої пори це буває? 2. Хто перший у хату заходить? 3. Видно край, а до нього не підійдеш.4.Куди ступиш — всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. 5. Під землею птиця кубло звила і яєць нанесла. 6. Сімсот соколят на одній подушці сплять.

2. Складіть речення зі словами-відгадками.

370. Виконайте тестове завдання.

Усі підкреслені букви позначають м'який приголосний звук у рядку

А шість, ліцей, міркувати, піти

Б ізюм, пиріг, тюхтій, ллється

В діти, тямити, нюх, синє

Запам’ятаймо!

Правила вживання м’якого знака (ь)

ь пишеться

ь не пишеться

1. Після м’яких д, т, з, с, ц, л, н:

1. Після 6, п, в, м, ф:

а) у кінці слова: мідь, гість, зав’язь, вісь, олівець, сіль, олень;

б) у середині слова перед буквами, що позначають тверді приголосні: дядько, різьба, косьба;

в) перед я, ю, є, що позначають два звуки: мільярд, портьєра, досьє;

г) перед о: дьоготь, льон

голуб, насип, любов, вісім, верф

2. У дієсловах на -ться.

2. Після букв ж, ч, ш, щ.

вибачається, умивається

ріж, річ, вишня, хвощ

3. Після букви л, що позначає

3. Після букви р: базар, кобзар,

м’який приголосний, який стоїть перед іншим м’яким приголосним: їдальня, пальці, сільський

писар

4. У буквосполученнях -льк

4. Після н, л у буквосполученнях

-льч-, -льц-, ньк-, -ньч-, -ньц-:

-лк-, -лч-, -лц-, -нк-, -нч-,-нц-.

лялька — ляльчин — ляльці,

Наталка — Наталчин — Наталці;

ненька — неньчин — неньці

хустинка — хустинці

Букви, після яких пишеться м’який знак, легко запам’ятати, якщо скласти з ними такс речення: Нам треба добре запам’ятати ці сім літер.

371. Спишіть речення. На місці крапок вставте, де потрібно, м’який знак.

1. Низ..ко, низько я зігнувс.., і ще нижче скинув шапку; зайчик весело всміхнувс.., і подав сірен..ку лапку (Олександр Олесь). 2. Цілий міх гостин..ців нашій господин..ці (Є. Гуцало). 3. Ой, сестричен..ко-ялич..ко, ти не дряпай моє лич..ко, я суничок назбираю жмен..ку мамі і собі! (Л. Костенко). 4. Жебонят.. потіч..ки, стікаючи до річ..ки (В. Бондаренко).

372. Спишіть текст. Підкресліть слова з орфограмою «Правопис м’якого знака». Поясніть написання орфограми.

«Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати…». Ці слова народної вітальної пісні співають під Новий рік і в Щедрий вечір.

Але ж які ластівки в січні? Ці пташки тепло люблять… А річ у тім, що колись наші пращури Новий рік зустрічали навесні.

Із запровадженням християнства на українських теренах у 988 році новолітування перенесли на вересень.

Згодом його почали відзначати в січні. У січні святкують велике християнське свято — Різдво.

373. 1. Розгадайте кросворд у зошиті.

По горизонталі. 5. Особа жіночої статі щодо своїх батьків. 6. Пестлива назва городини, від якої плачуть, коли її ріжуть. 7. Жіноче ім’я, яке в перекладі з латинської мови означає «рідна»; головна героїня п’єси І. Котляревського, яка жила в місті Полтаві.

По вертикалі. 1. Прикрашене до свята Нового року або Різдва вічнозелене дерево з листками-голками. 2. Ще не розвинений пагін рослини, зачаток квітки або стебла з листям. 3. Пестлива назва невеликого птаха. 4. Невеличкий лісовий гризун, що живе на деревах.

2. Від слів-відповідей утворіть іменники, які відповідають на питання кому? чому? І прикметники, які відповідають на питання чий?

Зразок. Ненька — неньці, неньчин.

3. Складіть і запишіть три-чотири речення з утвореними словами (на вибір). Підкресліть м’який знак.

374. Виконайте тестове завдання.

М’який знак треба писати в усіх словах рядка

А бул..ба, мал..ви, перстен.., секретар..

Б першіст.. , стрибунец.., близ..кий, піднімаєтеся

В вишен..ці, вигулькнути, крадькома, у спіл..ці

375. 1. Прочитайте вірш. Випишіть слова, у яких м’якість приголосного передається за допомогою ь, я, ю, і.

Чудовий Дніпро в тиху погоду, коли вільно й плавно мчить крізь ліси та гори повні води свої. Ані ворухнеться, ані загуркотить. Дивишся й не знаєш, іде чи не йде його велична широчінь.

Любо тоді й жаркому сонцю глянути з височини й опустити промені в холод скляних вод і прибережним лісам яскраво відбитися у водах. Зеленокудрі! Вони припали разом з польовими квітами до вод і, схилившися, дивляться в них — і не надивляться, і не намилуються світлим образом своїм, і посміхаються до нього, і вітають його, киваючи гіллям.

Мало який птах долетить до середини Дніпра. Розкішний! Немає рівної йому ріки на світі. Чудовий Дніпро і вночі, і вдень. Синій-синій, рухається він плавним розливом, і видно його так далеко, як тільки може бачити людське око (За М. Гоголем, переклад М. Рильського).

376. 1. Розгадайте ребуси. Запишіть слова-відгадки. Поясніть правопис м’якого знака.

2. Запишіть слова-відгадки звуковим записом.

377. Я — редактор. Відредагуйте подані слова, виправивши орфографічні помилки. Запишіть без помилок.

Давьній, стоїт, спит, сопільчина, лазьня, льється, поручьні, зустрічаются, директорьска, жовтесенкий, ґедз, україньский, малюсьінька, пічь, Харьків.

Повторюємо орфографію

378. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риски.

Ур(о, а)жай, пр(и, е)йом, (г, ґ)роші, ш(и, е)карний, ро(с, з)кішний, різно/барвний.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Далеко, шосе, мерщій, прожогом, стрімголов, чимдуж.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити