Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Завдання для самоперевірки

390. Виконайте тестові завдання.

1. Фонетика вивчає

А звуки мови

Б слова як частини мови

В будову слова

2. Орфографія вивчає

А написання слів

Б правила вживання розділових знаків

В правила літературної вимови

3. Український алфавіт складається з

А 31 букви

Б 32 букв

В 33 букв

4. У слові гедзь

А 3 звуки

Б 5 звуків

В 4 звуки

5. Неправильно позначено наголос у слові

А швидкй

Б подрга

В клих

6. Помилка допущена в переносі слова

А олі-я

Б пра-пор

В бур’-ян

7. Сполучник і неправильно вжито в рядку

А Архімед і Галілей

Б Степан і Богдан

В Віра і Олена

8. Дієслово, у якому пишеться ь, стоїть у рядку

А смієш..ся

Б дивиш..ся

В будуєт..ся

9. Дієслово, у якому а чергується з о при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, стоїть у рядку

А заважати

Б катати

В казати

10. Слово, у якому о чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, стоїть у рядку

А город

Б шовк

В дорога

11. При відмінюванні слова Київ чергуються звуки

А [і] - [е]

Б [і] - [є]

В [і] - [и]

12. Якщо вжити слово нога в М. в., то звук [г] чергується зі звуком

А [ж]

Б [з']

В[Ц]

Це цікаво!

Гра в слова… та орфограми. Створіть із поданих слів і запишіть ланцюжки, у яких остання буква попереднього слова була б першою в наступному. Якщо слово закінчується на м’який знак, то беріть попередню літеру. Підкресліть і поясніть орфограми.

Час гри визначає вчитель. Переможець той, хто створить найдовший ланцюжок і правильно пояснить орфограми!

Наприклад: алфавіт — театр — радіо — олень — неділя — якір — республіка…

Влітку, ґрунт, джміль, дзьоб, ім’я, їжак, кватирка, лелека, олень, олівець, подруга, посередині, Україна, цукор, якір, алфавіт, ведмідь, герой, диктант, жайворонок, завдання, календар, медаль, неділя, ознака, понеділок, середа, театр, учитель, читання, шофер, ясен, абрикос, бензин, велосипед, дециметр, кишеня, колектив, кукурудза, метал, очерет, пиріг, президент, пшениця, сантиметр, секунда, тривога, черемха, аеропорт, ввечері, гектар, дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, мільйон, напам’ять, посередині, республіка, сигнал, температура, футбол, цемент, чернетка, шістсот, щотижня, ярина.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити