Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 38. Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні

Пригадаймо!

391. 1. Розгадайте ребус і доповніть речення словом-відповіддю.

Запишіть його.

Розділ мовознавчої науки, у якому вивчають будову словосполучень і речень, - це

Запам’ятаймо!

1. Словосполучення, як і слово, називає предмет, ознаку або дію, але така поширена назва точніша й конкретніша. Наприклад: вишивали хустину, дівоча хустка.

2. Словосполучення складається щонайменше з двох слів (самостійних частин мови).

Наприклад: вишивали шовком, купив ту хустину.

3. У словосполученні є головне слово та залежне слово. Бід головного слова до залежного ставиться питання.

Наприклад

4. Слова в словосполученні пов’язані за змістом і граматично або тільки за змістом.

Наприклад

залежне й головне слова мають однакові рід, число та відмінок

рожева нитка

рожевою ниткою

рожевих ниток

головне слово вимагає від залежного певного відмінка

оволодіти (чим?) мовою

оволоділа (чим?) мовою

оволоділи (чим?) мовою

головне слово й залежне слово пов’язані тільки за змістом

вишивала давно

читала давно

приїхав давно

Поєднання слів, які не є словосполученнями:

а) підмет і присудок: мати вишиває;

б) іменник із прийменником: на столі,

в) усталені сполучення слів: байдики бити.

392. Прочитайте слова та словосполучення. Поясніть різницю між ними.

колір

орнамент

квіти

майстриня

прохолода

червоний колір

рослинний орнамент

запашні квіти

народна майстриня

вечірня прохолода

393. 1. Прочитайте текст, випишіть словосполучення. Від головного слова до залежного поставте питання.

Колись хустки в Україні вишивали шовком, сріблом і золотом. Якщо вишивали шовком, то найчастіше використовували червоні, зелені та рожеві нитки. Синіми нитками окремо не вишивали — тільки в поєднанні з червоними.

Орнамент на хустках був колись переважно геометричний. А починаючи з вісімнадцятого століття для хусток, як і для рушників, увійшов у моду рослинний орнамент.

І. Проців. Святкове намисто

Дуже рідко на старих українських хустках бачимо зображення птахів…

Линув час… Змінилося наше життя, змінилось і наше ставлення до народних традицій. Сьогодні ми тішимося залишками тих традицій, переплітаємо їх із сучасними звичаями.

Куди не глянемо, скрізь бачимо як оригінально, своєрідно творив свою культуру народ український. Ось, погляньмо хоча б на дівоче чи парубоче, жіноче чи чоловіче вбрання: скільки там краси, тої краси, яку дарує нам розкішна природа та чарівна українська пісня (За О. Воропаєм та Г. Медведчук).

2. Складіть і запишіть речення з двома-трьома словосполученнями (на вибір).

394. Замініть кожне словосполучення близьким за змістом.

Зразок. Рослинний орнамент — орнамент із зображенням рослин.

Геометричний орнамент, дівоча хустка, хустка для весілля, хустка із шовку.

395. Виберіть із поданих висловів словосполучення, запишіть їх.

Вишивання шовком, залишилася й досі, не цурайтесь, пам’ятають про подорож, під сніжком, тато купив, червоні та сині.

396. Прочитайте вірш. Випишіть три-чотири словосполучення (на вибір). Поставивши питання, визначте головне слово й залежне слово.

Квітчаста хустка

На ній і гроно, і пелюстка,

І небо, й райдуги на ній…

Мов берегиня вроди хустка

Здавен у нашій стороні.

Та — нареченим на щастя,

Та — на добро матерям,

Вічний дарунок — хустка квітчаста

Знана стежкам і вітрам.

Веселі ви чи сумовиті,

На схилах Ворскли чи Дінця —

Нема таких жінок у світі,

Котрим вона не до лиця…

В. Юхимович

397. 1. Утворіть із поданих груп слів словосполучення. Запишіть їх.

Рушники, милуватися; синє, шовк; поєднувати, колір; поєднувати, вдало; українська, народне, одяг.

2. Визначте, якими частинами мови виражені головні слова в словосполученнях.

3. Дайте відповіді на запитання.

1. Як залежне слово пов’язане з головним?

2. Які поєднання слів не є словосполученнями?

398. Прочитайте текст. Випишіть речення, у яких потрібно розкрити дужки.

Надзвичайно важливо віднайти, зберегти й передати нашим нащадкам українські традиції вишивати натільну сорочку. Адже кожен візерунок на вишиванці має свій код, своє значення, якому наші пращури надавали (великий зміст, великого змісту). Уважається, що на вишиванці закарбовано (доля людини, долю людини). Вишиванка — це не тільки красива сорочка, а ще й давній оберіг. Коли вишивальниця сідає (на роботу, за роботу), вона вкладає всю свою душу у виріб, і цього не замінить жодна машина.

Знана майстриня Євгенія Возна переконана, що жодна сорочка чи рушник, (вишиті руками, вишиті в руках), не подібні до інших. Вони — унікальні. Наприклад, весільний рушник має бути суцільним. Його вишивають без вузликів і випорювань. Посередині має залишитись біле чисте поле. Цей рушник не можна виносити з хати до самого весілля і давати «відшивати» візерунки іншим дівчатам (За Н. Гілинською).

Повторюємо орфографію

399. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Авіа/модель, а(с, з)бука, алфав(и, і)т, арах(і, и)с, ауд(и, і)торія, бадьор(и, і)сть, без/вісти.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Бензин, богатир, бойовий, бордюр, бородавка, боязкий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити