Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 40. Речення з одним головним членом

Запам’ятаймо!

Закінчену думку й завершену інтонацію можуть виражати речення з одним головним членом речення.

Наприклад: Сьогодні весь день дощить. Золота осінь.

414. Складіть за малюнком розповідь про види речень за складом. Відповідь проілюструйте прикладами.

415. 1. Спишіть речення. Підкресліть головні члени речення.

Символ життя, святості, любові, вічності — усе це мама. Слово «мама» утворилося з перших складів дитячої мови: ма-ма.

Серце матері. Чи є на Землі щось щасливіше й добріше від нього? Руки матері. Чи є на світі те, що могло 6 зрівнятися з ніжністю та ласкою материнських рук?

2. Складіть висловлювання про маму. Використайте двоскладні й односкладні речення. Підкресліть головні члени речення.

Це цікаво!

416. 1. Прочитайте текст. Доберіть пестливі слова до слів тато, брат, сестра, бабуся, дідусь.

Українська мова багата на пестливі слова. Ось як можна звертатися до мами: мамо, мамочко, мамусенько, мамусю, мамцю, матінко, матусенько, матусю, нене, ненечко.

2. Складіть з дібраними словами по два двоскладні речення. Запишіть їх. Підкресліть головні члени речення.

417. Прочитайте текст. Випишіть речення з одним головним членом речення.

Теплий вечір. Сіло за гору сонечко. Навколо тихо-тихо. Коли це з-за лісу лунає тривожний крик: курли, курли… Високо в небі летять лебеді. Чого кричать так тривожно?

Здається, вони щось забирають із рідної землі. Пригадалась мені казка, що її розповідала бабуся: коли відлітають лебеді, вони своїми крильми сіють на землі печаль…

А коли лебеді повертаються із вирію додому, що вони сіють своїми крильми?

Радість! (За В. Сухомлинським).

418. 1. Прочитайте текст. Перебудуйте виділені речення так, щоб граматичні основи в них складалися з одного головного члена речення.

2. Запишіть перебудовані речення.

Українська назва другого весняного місяця не потребує жодних пояснень. Довколишні гаї вже одяглися в ніжний зелений колір з усіма його відтінками.

Назва «квітень» була відома ще за середньовіччя. Також народ називав цей місяць краснець. А ще — лукавець, дзюрчальник, водолій. Селяни переймаються весняними клопотами. Вирує робота на полі, у городі, садах. За гарної погоди люди поспішають її завершити. Адже заморозки у квітні — явище звичайне. Недарма в народі кажуть: «У квітні ясні ночі закінчуються приморозками».

Усміхнімось!

419. 1. Прочитайте умову задачі. Усно розв’яжіть її.

Весела задача

На вербі вродило 27 грушок, а на сосні — 32 яблука. Андрійко зірвав 4 грушки та 2 яблука. Скільки грушок і яблук залишилося на обох деревах?

2. Запишіть коментар до задачі, який міститиме два речення — односкладне і двоскладне.

420. Запишіть 5-6 речень з одним головним членом речення про погоду в травні. Підкресліть граматичні основи.

421. Розгадайте загадки. Із словами-відгадками складіть і запишіть речення: а) з одним головним членом речення; б) з двома головними членами речення.

1. Що у воді родиться, а води боїться? 2. На літо вбирається, а на зиму одежі цурається. 3. Не жар, не вогонь, а візьмеш у руки — обпалить.

422. Доберіть до поданих речень синонімічні за зразком. Запишіть їх.

Зразок. Світить місяць. — Місячно. На небі — місяць.

1. Мені радісно. 2. Сходить сонце. 3. Гримить грім. 4. Надворі мороз. 5. Настає вечір. 6. Летить сніжок. 7. У класі запанувала тиша.

423. Прочитайте виразно уривок із вірша Л. Глібова «Журба». На основі тексту вірша й фотографії напишіть міні-твір «Краса природи», у якому використайте речення з одним головним членом.

Стоїть гора високая,

Попід горою гай,

Зелений гай, густесенький,

Неначе справді рай.

Під гаєм в’ється річенька,

Як скло вода блищить;

Долиною зеленою

Кудись вона біжить.

Край берега, у затишку,

Прив’язані човни;

А три верби схилилися,

Мов журяться вони, —

Що пройде любе літечко,

Повіють холода,

Осиплеться їх листячко —

І понесе вода.

424. 1. Прочитайте текст. Дайте йому заголовок.

Чоловік загубив кому й почав боятися складних речень, шукав простіші фрази. За нескладними фразами прийшли нескладні думки.

Потім він загубив знак оклику й почав говорити тихо, рівно, з однією інтонацією. Його вже ніщо не бентежило, не тішило, він до всього ставився без емоцій.

Потім він загубив знак питання й перестав запитувати. Жодні події не викликали його цікавості, де б вони не відбувалися: у космосі, на Землі чи навіть у власній квартирі.

Ще через кілька років він загубив двокрапку й перестав пояснювати людям свої вчинки.

Настав день, коли в чоловіка залишилися самі лапки. Він не міг висловити жодної власної думки, весь час повторював чужі висловлювання. Урешті-решт він зовсім розучився думати й дійшов до крапки.

Бережіть розділові знаки! (За О. Каневським).

2. Визначте тему й основну думку. Складіть простий план тексту, використовуючи односкладні речення.

Запам’ятаймо!

Розділові знаки допомагають точніше передати думку й почуття.

У писемній українській мові використовують десять розділових знаків:

крапку (.)

знак питання (?)

знак оклику (!)

кому (,)

крапку з комою (;)

двокрапку (:)

три крапки (…)

тире(—)

дужки ( )

лапки (« »)

Пунктуаційна помилка — це пропущений розділовий знак, зайвий розділовий знак або заміна розділового знака, якого вимагає правило, іншим знаком. Будь-яка пунктуаційна помилка змінює зміст висловлювання.

Порівняймо

1. Радісно зустрічай день новий — настрій так багато важить.

2. Радісно зустрічай день — новий настрій так багато важить. Уникнути пунктуаційних помилок допомагає добре знання синтаксичних правил, виразне читання, правильне інтонування речень.

Пунктуаційну помилку позначають знаком V.

425. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації.

Поясніть розділові знаки.

1. Хай буде все у нас казково: обличчя, одяг і душа! (І. Жиленко).2.Не упасти б! Люди, де ви?! (В. Лучук). 3. І літо минуло, осінь приспіла і листям пожовклим всі стежки покрила (Л. Глібов).

426. Прочитайте речення. Проаналізуйте їх за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Висновки оформіть як таблицю.

Класифікація речень

Номер речення

Розповідні неокличні речення

1,…

Питальні речення

3,…

Спонукальні речення

5,…

Окличні речення

4,…

1. Холодного зимового дня вибираємось до лісу, щоб побігати на лижах. 2. Ласкаве сонце зігріває землю теплим промінням. 3. А влітку що робитимеш? 4. Скільки моїх мрій здійсниться на канікулах! 5. Мандруйте усією родиною чудовими стежками рідної землі. 6. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг! 7. Будь спостережливим у світі природи, серед якої живеш. 8. І жити спішити треба… — гляди ж не проспи! (За В. Симоненком). 9. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, — оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є — дорога, явори, усе моє, все зветься — Україна (Л. Костенко). 10. Ти знаєш, що ти — людина? Ти знаєш про це чи ні? (В. Симоненко).

427. Спишіть текст. Поставте замість смайликів розділові знаки.

428. Прочитайте текст. З’ясуйте, чи всі розділові знаки відповідають інтонаційному оформленню речень. Замініть, де потрібно на вашу думку, розділові знаки. Запишіть новий варіант тексту.

А ось при дорозі сховалася в траві кульбабка? Голівка її в біленькій прозорій шапочці. Зірви обережно цю шапочку, подми на неї — і понесе вітерець малесенькі пухнасті парашутики?! А під кожним парашутиком насіннячко висить! Там, де сяде парашутик, — нова кульбабка виросте.

Насувається здалеку темна хмара! Загуркотів перший, весняний, травневий грім! Мабуть, дощ буде! Треба кудись ховатись! (За О. Копиленком).

Повторюємо орфографію

429. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Дзи(г, ґ)а, (с, з)'ясувати, к(и, е)парис, натхне(н, нн)я, мр(и, і)яти, не/здужати.

2. Спишіть слова й поставте наголос. Дрімота, жага, жевріти, інохідь, леміш, лічити.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити