Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

430. Прочитайте уривок із вірша. Знайдіть у ньому назви другорядних членів речення.

Другорядні теж важливі члени речення,тут вони не для прикраси, не для клечання.

Думку можуть (помічав це, безумовно, ти)

пояснити, уточнити і доповнити.

Поділяються, напевне, неспроста вони

на означення, додатки і обставини.

Д. Білоус

Запам'ятаймо!

Другорядні члени речення — додаток, означення, обставина. Вони пояснюють головні члени речення та залежать від них. Речення, що складається тільки з граматичної основи, називають непоширеним.

Наприклад: Місто спить.

Речення, у якому є другорядні члени речення, називають поширеним.

Наприклад: Спить утомлене місто.

Додаток

Означення

Обставина

означає предмет

вказує на ознаку предмета

називає ознаку дії (місце, час, причину, мету, спосіб)

Питання

кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на (у) кому? на (у) чому?

який? чий? котрий?

де? куди? звідки? коли? чому? як? з якою метою?

Підкреслення
(пунктирна лінія)

(хвиляста лінія)

(риска-крапка)

Приклади

Я милуюся (чим?) каштанами (під чим?) підтравневим дощем.

Місто (яке?) Чернігів розташоване (на якому?) на правому березі Десни.

Школярі (коли?) навесні поїхали (куди?) на екскурсію (куди?) до Умані.

431. Спишіть текст. Підкресліть головні і другорядні члени речення, ставлячи до кожного члена речення питання за зразком.

Зразок. На мальовничих берегах Дніпра розкинувся Київ.

1. Київ (що зробив?) розкинувся.

2. Розкинувся (де?) на берегах.

3. На берегах (чого?) Дніпра.

4. На берегах (яких?) мальовничих.

Київ — найвідоміше українське місто. Київ — не тільки сучасна столиця нашої країни, а й центр середньовічної Русі-України. Київ завжди був відомий своїми церквами й монастирями, палацами та бібліотеками. Сюди йшли люди вчитись і молитися, служити й торгувати.

Далеко за межами держави лунала слава про Київ. До нього можна було дійти, навіть не знаючи дороги, а тільки розпитавши про неї. У народі казали: «язик до Києва доведе».

432. Спишіть текст. Визначте, у яких відмінках стоять підкреслені додатки.

На правому березі Десни розкинулося стародавнє місто Чернігів, колишня столиця Чернігівського князівства. Давній Чернігів був одним із центрів монументального зодчества. Чернігівці та гості міста милуються його Спаським і Борисоглібським соборами, Іллінською і П’ятницькою церквами.

433. 1. Складіть і запишіть речення, у яких подані слова стояли б у називному та знахідному відмінках однини.

Край, місто, село.

2. Визначте, якими членами речення виступають подані слова.

Усміхнімось!

434. Прочитайте жартівливий вірш Г. Бойка. Назвіть головні й другорядні члени речення.

Обіцяльник

Митрофанка в школі й дома

обіцяльником звемо ми.

Та і як його не звать? —

Любить хлопець обіцять,

Тільки те, що обіцяє,

Він одразу ж забуває…

435. 1. Спишіть текст. Підкресліть означення.

Назву міста Житомир пов’язують з давньою легендою про дружинника київських князів. У дев’ятому столітті воїн, якого звали Житомир, заснував на високому березі річки Кам’янки, притоки Тетерева, поселення. Відтоді й веде свій лік місто Житомир. У часи монгольської навали місто було дощенту зруйноване. Та Житомир знову постав у новій красі.

2. Визначте, якими частинами мови виражені означення.

436. 1. Спишіть текст, поставивши слова в дужках у потрібних відмінках.

У тринадцятому столітті галицько-волинський князь Данило заснував місто на (річка Полтва) і назвав його (ім’я) сина Лева. З (Високий Замок) видно всю панораму Львова.

2. Підкресліть означення.

437. Випишіть із тексту обставини, указавши, якими частинами мови вони виражені. Поясніть правопис прислівників.

Одеса — південні морські ворота держави. Місто розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря. Чудова морська гавань та архітектура Одеси завжди приваблювали туристів. Багато їх приїздить навесні та влітку.

438. Напишіть коротку розповідь про своє рідне місто чи село.

Підкресліть у реченнях головні та другорядні члени речення.

439. Складіть речення за схемами.

440. 1. Прочитайте текст. Визначте в ньому мікротеми. Розподіліть їх між собою. Перекажіть свої фрагменти тексту, намагаючись не використовувати в реченнях означення.

Інші учні оцінять переказ, зазначивши, як змінився зміст тексту, його художнє сприйняття, обсяг тощо. Сформулюйте й запишіть висновок про роль означень у художньому тексті.

А якого кольору слова?

Тихесенько вимовляю слово «зелений», і постає переді мною все зелене, і я вже чомусь не сумніваюсь, що й саме це слово зеленого кольору.

Вимовляю слово «мама» — і ввижається мені добра її усмішка, каре іскристе мерехтіння в очах, ласкаве звучання голосу. Але жоден колір не пов’язується з її образом. Здається, наче сяє чимось золотистим від очей, вишневим од губ, яблуками-антонівками від рук — і за всім цим щемко постає слово «рідна». Це слово зовсім позбавлене кольору, а тільки дороге воно, ніжне, хвилююче, мов усі кольори разом узяті.

А слово «осінь» — жовте, бо восени дозрівають усі грушки в нашому садку, всі яблука. Спершу вони світяться поміж листям молодесеньким жовтим полум’ям, потім починають потроху падати на землю, згодом усе рясніше… А одного дня залишається на гіллі саме тільки жовте, недогоріле листя.

Слово «пролісок» — біле, і чомусь од нього пахне сніжком, який починає танути, і гострою весняною землею, і торішнім перепрілим листям.

Слово «зозуля» якесь ніжне, зелененьке, мов пух на вербах, бо коли зозуля починала кувати в цьому році, то зелень на деревах була молода й свіжа, а вербовий цвіт опадав на воду, і здавалось, що вода зацвіла ніжним смарагдовим пушком.

Над подвір’ям пролетіла ворона, пронесла в дзьобі галузку, я подумав, що то вона понесла своє чорне слово. Бо слово «ворона» чорне (За Є. Гуцалом).

2. Чи відобразив художник колір слова «підсніжник»? До одного з фрагментів тексту підготуйте малюнок (за бажанням).

А. Шуберт. Підсніжники

3. Складіть і запишіть опис якого-небудь предмета чи явища, пов’язуючи його назву з певним кольором.

Повторюємо орфографію

441. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Пл(е, и) кати, бе(с, з)домний, ар(а, о)мат, вз(и, і)рець, чар(а, о)дій, погод(и, е)тися, правдо/подібно.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Щілина, чепурний, сумний, потічок, течія, меткий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити