Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 42. Речення з однорідними членами(без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення

Запам’ятаймо!

Однорідними можуть бути підмет, присудок і другорядні члени речення. Однорідні члени речення вимовляють з перелічувальною інтонацією.

Наприклад: Під березами росли сироїжки, грузді, лисички. Веселка утворюється, міниться, виграє барвами.

У городі бабуся садила картоплю, капусту, огірки, квасолю. Вранці, удень і ввечері чути пташині серенади в парках.

442. Спишіть текст, знайдіть однорідні члени речення, підкресліть їх.

Іван Петрович Котляревський народився і творив у Полтаві. Йото «Енеїда» і «Наталка Полтавка» досі полонять читача іскрометним гумором. Із Полтавою пов’язане життя і Панаса Мирного, і Юрія Кондратюка, й інших відомих людей.

443. Прочитайте текст. Визначте, якими членами речення є однорідні члени.

Тернопіль… Місто, що несе в собі відгомін минулого. Його люблять за спокій вулиць та затишок кав’ярень, бруківку, що виблискує після дощу. За легендою, назва міста походить від назви тернового поля.

Стара українська архітектура збережена в таких пам’ятках, як Старий Замок, Воздвиженська церква, церква Різдва Христового. У місті бували Іван Франко, Василь Стефаник, Микола Лисенко.

444. Складіть і запишіть по одному реченню з однорідними підметами, присудками, додатками, означеннями, обставинами.

Запам’ятаймо!

Між однорідними членами речення ставимо коми, якщо: 1) однорідні члени речення не з’єднані сполучниками.

Наприклад: Київ, Черкаси, Запоріжжя, Херсон розташовані на берегах Дніпра.

2) однорідні члени речення з’єднані сполучниками а, але, та (у значенні але).

Наприклад: Цього літа ми мандрували в Карпатах, а не дивилися на ці чудові гори по телевізору.

3)однорідні члени речення з’єднані повторюваними сполучниками і, й, та (у значенні і), або, чи.

Наприклад: Улітку ми відвідали і Львів, і Рівне, і Луцьк.

Якщо між двома однорідними членами речення стоїть неповторюваний сполучник і, й, та (у значенні і), або, чи, кому між ними не ставимо.

Наприклад: Суми розташовані на берегах Псла та Сумки.

445. Спишіть текст, розставте розділові знаки між однорідними членами речення.

Там, де сходяться річки Харків Лопань та Уда, постало місто Харків. У ньому жили й працювали і Г. Квітка-Основ'яненко і П. Гулак-Артемовський і П. Грабовський. Тепер це — один із найбільших індустріальних наукових і культурних центрів країни.

Харків славиться бібліотеками. Так, наприклад, Харківська наукова бібліотека імені Володимира Короленка — одна з найбільших в Україні за кількістю книжок. Щорічно до неї надходять десятки тисяч документів (книжок журналів газет електронних документів тощо).

446. Випишіть із підручника української літератури п’ять речень з однорідними членами. Поясніть розділові знаки.

447. Виберіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки між однорідними членами.

А Молоді листочки з’явилися на березі, клені, липі.

Б На весняному небі пливли рожеві, білі, та сіруваті хмарки.

В Першими з’явилися підсніжники, крокуси, і проліски.

Г У неділю ми збиралися піти, або в кіно, або в театр, або на виставку.

Усміхнімось!

448. Знайдіть у тексті однорідні члени речення.

Питається, звідкіль я прийшов та що знайшов. Ходив я десь-то та знайшов дещо, та коли я що або абощо, то нехай мені абищо. От що, а не то що, а ви кажете, що я там що чи абищо! Нехай мені бозна-що, коли збрехав що про що або нащо!

449. Прочитайте речення. Відновіть розділові знаки між однорідними членами речення. Запишіть відновлені речення.

1. Я чую рідну мову українську на вулицях майданах і вітрах (Г. Булах). 2. У мові пісенній — і радість і щастя (В. Вихрущ). 3. В кожній мові — цвіт конвалії гуркіт грому і гомін діброви (М. Єременко). 4. Мово рідна!.. Без тебе кругом зачужіли і небо і води (Й. Дудка).

450. 1. Прочитайте прислів’я та поясніть їх значення.

1. Багато знай та ще й питай. 2. Голкою та плугом хата стоїть. 3. Карасі та зайці заведуть у старці. 4. Упертість і труд усе перетруть.5.Учителя та дерево пізнають із плодів. 6. Пиха снідає в достатку, обідає в злиднях, вечеряє в ганьбі. 7. «Добре» й «швидко» бувають разом рідко.

2. Побудуйте схеми речень з однорідними членами (зразки схем див. у рубриці «Запам’ятаймо!»).

451. 1. Спишіть текст, доповнюючи речення однорідними членами. Потрібні за змістом слова добирайте з довідки.

Термітник-кондиціонер

Коли в нашому помешканні стає душно,… , умикаємо кондиціонер. А що в такій ситуації роблять винахідливі й … терміти? Вони будують велетенські, … гнізда. І ці гнізда такі великі, що тільки в надземній їх частині може вміститися слон або … . А складні й … лабіринти ходів ведуть ще й під землю. Саме гніздо є природним охолоджувачем, … . Спочатку повітря вузькими коридорами спускається до глибоких, … підвалів. Звідти з випарами води піднімається до «великого холу», що розташований у верхній частині гнізда. Там воно нагрівається до потрібної температури, і тільки потім поширюється по всіх «кімнатах».

Особливо глибокі лабіринти ходів у термітів, які мешкають у пустелі Сахара. Щоб забезпечити доступ вологи в гніздо, термітам доводиться «копати колодязі», … в землю до сорока метрів (Із журналу «Професор Крейд»),

Довідка: громіздкі, верблюд, заплутані, гаряче, кондиціонером, заглиблюватися, кмітливі, темних.

2. Як змінився доповнений вами текст? Яку роль виконують у реченнях однорідні члени?

Повторюємо орфографію

452. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

М(е, и)тафора, (сью, сю)жет, мон(а, о)лог, різно/вид, п(и, е)йзаж, п(е, и)реклад, п(и, е)рсонаж.

453. Спишіть слова й поставте наголос.

Епіграф, епітет, фольклор, репліка, прислів’я, приказка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити