Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

Запам'ятаймо!

Звертання називає того, до кого звертаються.

Наприклад: Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко! (Народна творчість).

Звертання не є членом речення.

Звертання може бути непоширеним і поширеним, якщо при ньому є пояснювальні слова.

Наприклад: Молодий козаче, чого зажурився? (Народна творчість).

Звертання може стояти на початку, у середині та в кінці речення.

Наприклад: Мамо, іде вже зима. Вже, мамо, іде зима. Вже зима йде, мамо.

Звертання відокремлюють комами. На початку речення звертання може відокремлюватися знаком оклику, якщо вимовляється з окличною інтонацією.

Наприклад: Краю мій єдиний! Люблю твої степи та гори, річки та моря.

В українській мові звертання має форму кличного відмінка.

464. Розгляньте малюнки. Складіть і розіграйте міні-діалоги за кожним малюнком. Відтворіть усі можливі форми звертання людей одне до одного.

465. 1. Прочитайте речення. Знайдіть звертання, обґрунтуйте розділові знаки. Наведіть приклади поширених і непоширених звертань.

1. Балакай, Климе, нехай твоє не згине. 2. Ой ти, зайку, наш зайку, віддай нам ти тую ляльку для синочка на забавку. 3. Хапай, Петре, поки тепле. 4. Посиди, Тетяно, бо ще рано. 5. Божевільний Марку, ходиш по ярмарку, ні купуєш, ні торгуєш, тільки робиш сварку. 6. Засмійсь, Матвійку, дам копійку! 7. Мусій, гречку сій, як хочеш кашу їсти. 8. Їж, Левко, хоч і глевко (Народна творчість).

2. Прочитайте народні забавлянки. Випишіть звертання.

* * *

— Ой ковалю, ковальочку,

Підкуй мені чобіточки!

— Почекай-но, Іваню,

Нехай вугля розпалю.

* * *

— Кую, кую чобіток,

Подай, діду, молоток.

Не подаси молотка —

Не підкую чобітка.

466. Складіть речення, використавши подані слова як звертання, що стоять на початку, у середині та в кінці речення.

Сергій, батько, друг, козак.

Пригадаймо!

Іменники на зразок мама, Микола, Катря, Марія, бабуся (із закінченнями -а, -я в називному відмінку) у кличному відмінку мають такі закінчення:

-о мамо, Миколо, Ларисо, подруго;

-е Kampe, зоре, земле, пісне;

-є Маріє, Надіє, Соломіє, мріє;

-ю бабусю, матусю, Олю, Ганнусю.

Іменники на зразок тато, Богдан, хлопець, лікар, водій (із нульовим закінченням і закінченнями -о, -е в називному відмінку) у кличному відмінку мають такі закінчення:

-у тату, сину, товаришу, дядьку;

-е Богдане, хлопче, друже, брате;

-ю лікарю, водію, секретарю, учню.

Іменники на зразок ніч, радість, Любов, осінь (із нульовим закінченням у називному відмінку) у кличному відмінку мають таке закінчення:

-е ноче, радосте, Любове, осене.

467. 1. Спишіть народні заклинки. Підкресліть головні та другорядні члени речення.

1. Чорногузе, дядьку,

Зроби мені хатку,

І ставок, і млинок,

І цибулі грядку!

2. Мавко, мавко,

Ось тобі полинь,

А мене покинь.

3. Дощику, дощику,

Припечи, припечи,

А я буду у куточку

На печі, на печі.

2. Випишіть іменники, що мають форму кличного відмінка. Поясніть їхнє закінчення.

468. Складіть речення з поданими звертаннями, щоб вони стояли на початку, у середині й у кінці речення.

Соловейку. Мій рідний краю. Шановна громадо. Україно. Брати і сестри.

4б9. Вивчіть скоромовку, назвіть звертання.

Мудра Марина журила Мартина: «Ти, Мартине, не мартинь, Мартинові жарти кинь!»

470. Складіть і запишіть речення, у яких подані слова є: а) звертанням; б) другорядними членами речення; в) головним членом речення.

Дитина, мова, пісня, світ.

471. 1. Напишіть листівку-запрошення для друзів на свій день народження за зразком.

Зразок

Дорога Марічко!

У цей незабутній день мені буде сумно без тебе смакувати святковим тортом, морозивом, переглядати улюблені мультики. Я так хотів би (хотіла б) бачити поруч справжнього друга.

Чекаю на тебе 23 травня о 15-00 за адресою: вул. Короленка, 12, кв. 129.

2. Перетворіть жартівливий текст на серйозний, офіційний.

472. Розгляньте малюнки. Використовуючи звертання, складіть і розіграйте за одним із них діалог. Запишіть репліки цього діалогу.

Повторюємо орфографію

473. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Стійкіс(т, ть), самовлада(н, нн)я, дисц(и, і)пліна, м(м, е)телиця, заві(р’ю, рю)ха, зам(и, е)тіль, не/хай.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Іде, круговид, видноколо, виднокрай, небосхил, крайнеба.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити