Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО

§ 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

Пригадаймо!

1. Що вам відомо про текст із початкових класів?

2. Які його ознаки?

3. Що таке тема тексту? Основна думка?

25. Виберіть із підручника будь-яке висловлювання. Сформулюйте його основну думку. Доведіть, що це висловлювання є зв’язним завершеним текстом.

Запам’ятаймо!

Структура тексту складається із зачину, основної частини та кінцівки.

Зачин (вступ) формулює тему висловлення. В основній частині розкривається заплановане в зачині, а кінцівка формулює висновок.

До тексту можна дібрати відповідний заголовок і скласти план. У тексті виділяють абзаци. Абзац — це перехід до викладу нової інформації. Абзац пишеться з нового рядка.

Зв’язність тексту забезпечують повтори слів, використання синонімів, займенників і прислівників (він, вона, вони, цей, ця, це, ці, тоді, після того).

26. 1. Прочитайте текст.

На баштані

Ховрашок кинув колосок у нірку й сухо свиснув. У цю мить згори щось загрозливо зашурхотіло, і я побачив, як на мене котиться, аж підскакує, щось кругле й жовте. Я відскочив убік, як оте кругле й жовте вдарилося біля мене об камінь і розлетілося на друзки… Тихо, повільно й тепло запахло динею. Друга диня, більша та ще жовтіша, прошмиготіла повз мене згори і, оббігаючи каміння, шипшину й будяки, шубовснула в річку! Мені стало цікаво: хто ж це все-таки жбурляється з поля динями?

Я зупинився й прислухався: з баштану чулося якесь цямкання, жування та шамкотіння. То оси гризли кавуни… Лисиця вгризти його, круглого, не може, а шукає вже репнутого чи розбитого. Оси ж усім своїм кодлом накидаються, прогризають кавунову шкірку з ходу і з бойовою на крилах піснею вгризаються в нього — тільки держи!

Своїми залізними щелепами оси гризуть, як крокодили. Буває, у кавуні вони І ночують — лягають на зернятах спати, щоб вдосвіта, коли ще ні світ ні зоря, усе починати спочатку…

Якось розповідав мені один сторож: уночі на баштан прибігла лисиця.

Побігала-пошукала, бачить: лежить надгризений кавун. Лисиця — до нього і з розгону в ту дірку свій писок тільки — тиць! А там ще звечора ночували оси. Вона прямо тим писком в оси! Ото було плачу! І плачу, і крику, і зойку…

І хоча баштан вже був звезений, та оси — на те вони й оси! — знаходили на ньому все, що їм було треба. А якщо пильно, не поспішаючи, пошукати в найвищих і найгустіших бур’янах, то можна надибати на такого кавуняру, що годі й підняти!.. (За М. Вінграновським).

2. Виконайте завдання й дайте відповіді на запитання.

1. Прочитайте вступ (зачин).

2. У яких рядках розкрита основна думка тексту?

3. Яким настроєм сповнені ці рядки?

4. Чому основна частина складається з двох абзаців?

5. Прочитайте кінцівку.

3. Усно перекажіть текст за планом.

1. Котяться дині.

2. Дивні звуки.

3. Оси й лисиця.

4. Смачні знахідки.

Запам’ятаймо!

Щойно ви переказували текст, який має заголовок «На баштані». Цей заголовок — тема тексту.

Пункти плану вашого усного переказу ділять текст на менші теми. Їх називають мікротемами.

Зверніть увагу, що кожна мікротема — це окремий абзац. Виділені в абзацах речення або частини речення — це назви мікротем. Такі речення називаються тематичними. Іноді тематичне речення можна замінити одним словом.

27. Розгляньте схему-таблицю. Чим вона відрізняється від плану тексту «На баштані»?

Тема. На баштані

І мікротема

II мікротема

III мікротема

Котяться дині.

Дивні звуки.

Оси та лисиця.

Перше тематичне речення

Друге тематичне речення

Третє тематичне речення

Диня прошмиготіла повз мене й шубовснула в річку.

То оси гризли кавуни.

Уночі на баштан прибила лисиця.

Тематичне слово

Тематичне слово

Тематичне слово

дині

оси

лисиця

28. 1. Випишіть із першого абзацу тексту «На баштані» (див. вправу 26) дієслова, що передають швидку зміну подій. Доберіть до дієслів слова-синоніми. Запишіть їх.

2. Як ви розумієте вислів ні світ ні зоря? Знайдіть у тексті інший вислів, близький за значенням.

29. Прочитайте текст. Поясніть поділ тексту на абзаци, визначивши мікротеми. Запишіть тематичні речення.

Дядько Роман і золотокрилки

На величезному, просто безкрайому лані гречки пасуться бджолята. Як гарно їм тут на просторах, у білому квітучому царстві! Трудитись — ото в них справжнє життя. І мед вони носять пудами.

Порядкує коло бджіл дядько Роман. Він знає таємну бджолину мову. Ходить серед вуликів і щось намовляє бджолятам. Певне, щоб краще роїлися, не хворіли та веселіше носили нектар із квіток. Бува, дядько і вухом прикладається до бджолиної хатки, мов лікар до чийогось серця. Якби щось не так, бджоли одразу б загули тривожно.

Усе мудро облаштовано. У всьому в них порядок і лад. А між собою як дружно живуть! Як дбайливо годують одна одну з весни, коли ще кволі, слабенькі…

І погоду бджола чує краще за нас. Якщо зранку весело, стрімко літає, так І знайте: день буде погожий, сонячний (За О. Гончаром).

30. 1. Підготуйте усний стислий переказ тексту «Дядько Роман і золотокрилки» за тематичними реченнями.

2. Продовжіть розповідь, використовуючи власні знання про бджіл.

3. Чому ми кажемо працьовита, як бджілка?

31. Складіть текст за схемою-таблицею.

Тема. Мої улюбленці

І мікротема

II мікротема

III мікротема

IV мікротема

У мене з’явився (песик, котик…).

Таке симпатичне створіння!

Нам разом весело.

Ми відповідаємо за тих, кого приручили.

Усміхнімось!

32. 1. Прочитайте умову задачі. Розв’яжіть її. Чи можна сказати про Славкових друзів, що «це — виховані діти»?

«Чемні» друзі

Славко на великій перерві пригостив шістьох друзів горішками. У пачці було 300 г. Дмитрик і Денис з’їли по 80 г, Маринка та Катруся — по 50 г, а Сашко й Наталя — по 20 г. Що дісталося Славкові?

2. Доведіть (або спростуйте), що наведена умова задачі — це текст.

3. Якби розумієте характеристику людини — чемний хлопець, чемна дівчина? Це цікаво!

Розділи науки про мову

Фонетика


звуки мови

Графіка


знаки письма

Орфоепія

В

правила вимови

Орфографія


правопис, систему правил написання слів

Лексикологія

И

словниковий склад мови

Фразеологія


лексичне значення фразеологізмів (стійких


В

сполучень слів)

Лексикографія


закони укладання словників

Будова слова

ч

частини, з яких складається слово

Словотвір


способи творення слів

Граматика

А

морфологію та синтаксис

Морфологія


частини мови

Синтаксис

Є

будову словосполучень і речень

Пунктуація


правила вживання розділових знаків

Стилістика


особливості мовних стилів

Повторюємо орфографію

33. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Спишіть їх, розкривши дужки та прибираючи риску.

Ком(пью, п’ю, пю)тер, л(и, е)лека, на/добраніч, пр(и, е)дмет, в/несок, ко(с, з)монавт, опт(е, и)міст, ч(и, е)рвоний.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Подруга, ліворуч, тролейбус, очерет, заєць, календар.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити