Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

494. Прочитайте речення. Чи ту саму думку висловлено в обох реченнях? Чи однаково її передано?

1. Козаки-запорожці говорили: «Наша хата небом крита, землею підбита, вітром загороджена».

2. Козаки-запорожці говорили, що їхня хата небом крита, землею підбита, вітром загороджена.

Запам’ятаймо!

Пряма мова — точно відтворене висловлювання певної особи, передане від її імені. Пряма мова супроводжується словами автора, які вказують, кому належить пряма мова.

Наприклад

Слова автора   Пряма мова

Василь Скуратівський пише: «На весь світ уславилася традиційна українська хата своєю ошатністю, кольоровим оздобленням, мистецькими обладунками».

Непряма мова — це чуже висловлювання, що передається не дослівно, а зі збереженням основного змісту. Непряма мова оформлюється як частина простого або складного речення.

Наприклад: Батько попросив, щоб син приніс вудки.

495. Прочитайте текст, спишіть. Речення з прямою мовою підкресліть.

«Зроби хату з лободи, а в чужую не веди», — вимагала молода дружина від чоловіка. «Своя мазанка ліпша від чужої світлиці», — відмовляв дід онукам, які запрошували жити до себе. І молода господиня, і старий гречкосій вважали по-справжньому рідним, надійним і затишним житлом лише свою власну оселю. Вони слушно казали: «Чия хата, того й правда» (За В. Супруненком).

Запам’ятаймо!

Розділові знаки при прямій мові

Речення з прямою мовою можна зобразити схематично, користуючись такими умовними позначками.

496. Спишіть текст, розставляючи потрібні розділові знаки.

Символом України стала біла хата. Особливо урочистим було заселення нової хати.

Її обсипали зерном на багатство, маком — проти нечистої сили; проти злих сил заносили кропиву лопух освячену вербу.

Входячи в нову оселю з хлібом-сіллю в руках, господар казав Дай же нам Боже в добрий час у новий дім увійти, хліб-сіль унести! Бережи Боже цю хату від грому і грози, і поту, і великого клопоту! Так освячували нову хату (За В. Супруненком).

497. Складіть речення за схемами.

Усміхнімось!

498. Прочитайте текст. Передайте його зміст, використовуючи речення без прямої мови.

Учителька пояснила учням пряму мову.

— Розкажи, як ти засвоїв, — просить вона Рому.

Той підвівся, посопів, упер очі в раму.

— Тому мова ця пряма, що пишеться прямо (Л. Куліш-Зіньків).

499. 1. Прочитайте текст. Випишіть речення з прямою мовою.

На весь світ уславилася традиційна українська хата своєю ошатністю, кольоровим оздобленням, мистецькими обладунками. Став уже крилатим Шевченків вислів: «Неначе писанка село!» Не тільки до свята, а й у будні господарі, як правило, білили хати. Археологічні розкопки в Києві підтверджують, що білили оселі ще в десятому-одинадцятому століттях. Німецький географ Й.-Г. Коль писав: «Українці живуть в охайних хатах, які начебто усміхаються до тебе. Чепурні хати в Україні нагадують свіжовибілене полотно» (За В. Скуратівським).

2. Випишіть із підручника «Українська література» три-чотири вислови Т. Шевченка, оформіть їх як речення з прямою мовою.

500. Прочитайте прислів’я. Виберіть два і запишіть за зразком.

Зразок. Український народ стверджує: «Чужа хата не гріє».

Український народ стверджує, що чужа хата не гріє. «Чужа хата не гріє», — стверджує український народ.

1. Ліпша своя найгірша хата, ніж чужа найпрекрасніша палата. 2. Своя хата — своя правда. 3. Хоч і в брата, та не своя хата. 4. Без хазяїна двір плаче, а без хазяйки — хата. 5. Де багато господинь, там хата неметена.

501. 1. Прочитайте текст. Випишіть речення з прямою мовою. Підкресліть слова автора. Намалюйте схему цього речення. Поясніть уживання розділових знаків при прямій мові.

Дзьоб-компас

Уміння голубів знаходити дорогу додому помітили ще в Стародавньому Єгипті. Від'їжджаючи в дорогу, мандрівник не забував брати із собою приручених голубів. Коли треба було надіслати звістку близьким, він прив’язував послання до птаха й відпускав його. Крилатий листоноша одразу повертався додому.

«Невже в цих птахів така надзвичайна зорова пам’ять?» — дивуються люди. Саме так. Але все ж таки безпомилково орієнтуватися на місцевості голубам допомагає магнітне поле Землі. «У дзьобі голуба міститься магнетит — мінерал із сильними магнітними властивостями», — стверджують науковці.

Про дзьоб голуба можна почути таку думку: «Його дзьоб дуже нагадує магнітну стрілку компаса, яка завжди вказує на північ» (Із журналу «Професор Крейд»).

2. Перебудуйте речення з прямою мовою в речення з непрямою мовою. Запишіть перебудовані речення.

502. Розкажіть один одному про своє помешкання (по 3-5 речень).

Запишіть розповідь товариша, використовуючи речення з прямою та непрямою мовою.

503. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Бе(с, з)дарність, с(и, е)рпанок, (с, з)года, к(о, а,)л(о, а)бок, ур(а, о)жай, б(о, а)гаття, не/хочу.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Гучний, голосний, м'який, куритися, жайворонок, вирій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити