Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

Завдання для самоперевірки

513. Виконайте тестові завдання.

1. Дієслівне словосполучення — це

А українська мова

Б слухати уважно

В дуже високо

2. НЕ є словосполученням поєднання слів у рядку

А цікава розповідь

Б читати цікаву книжку

В ліси і гори

3. За емоційним забарвленням речення поділяються на

А прості та складні

Б розповідні й окличні

В окличні та неокличні

4. Запитання міститься в

А питальних реченнях

Б спонукальних реченнях

В розповідних реченнях

5. У реченні Мовчанка гнів гасить підметом є слово

А мовчанка

Б гнів

В гасить

6. Граматична основа речення складається з двох членів у рядку

А Від добра добра не шукають.

Б Язик до Києва доведе.

В Щастя завжди треба виборювати.

7. У реченні Всяка пташка своє гніздо знає виділене слово є

А додатком

Б підметом

В означенням

8. Звертання в реченні є в рядку

А Поблискують черешеньки в листі зелененькім.

Б Вернусь, каже, хоч погляну на дочку, на сина.

В Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко.

9. Однорідні члени речення є в рядку

А Була весна весела, щедра, мила.

Б Людський пісенний світ розпочинається з маминої співанки.

В Мама співає дитині першу пісню, мама відводить уперше до школи.

10. Складне речення

А має одну граматичну основу

Б не має жодної граматичної основи

В має дві та більше граматичних основ

11. Пряма мова береться в

А дужки

Б лапки

В тире з обох боків

12. Діалог — це

А різновид прямої мови, що передає розмову двох осіб

Б приблизно передане висловлювання певної особи

В складне речення

514. 1. Розгляньте схему («карту розуму»). Складіть розповідь про види речень, ілюструючи кожне твердження власними прикладами відповідних речень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити