Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

§ 49. Лексикологія

515. Лексична розминка. Визначте, які слова — однозначні, а які — багатозначні. Відповіді обґрунтуйте.

Українець, стіна, киянин, лінія, слюсар, голова, лікар, грубий, колія, директор, важкий, родич, іти, олень, крило, леопард, земля, дельфін, поле, краб, журавель, комар, місяць, сосна, буряк, голова, ромашка, гострий, чистотіл, крутий, шафа, гарячий, лопата, залізний, піджак, крижаний, березень, свіжий, травень, гора, неділя, плавати, кленовий, ніжний, подвійний, коса, десять, ключ, метр, рукав, кілограм, ґрунт.

516. Складіть речення з поданими сполученнями слів. Підкресліть слова, ужиті в переносному значенні.

Чиста совість, чисті руки; крило школи, крило птаха; світлий спогад, світлий день; актор співає, душа співає; золоті руки, золота каблучка; гіркий перець, гірка доля.

517. Установіть відповідність між словом і його лексичним значенням.

1

посмішка

А

предмет матеріальної культури минулого

2

усмішка

Б

архітектурна чи скульптурна споруда на честь когось, чогось

3

свідоцтво

4

свідчення

В

порух м'язами обличчя, що виражає радість, приязність

5

пам’ятник

6

пам’ятка

Г

факт, річ, обставина, що підтверджує що-небудьД

офіційний документ, який засвідчує якийсь факт або містить відомості про когось

Е

вираз обличчя, що означає глузування, кепкування, іронічне ставлення до когось, чогось

Є

володіння почуттям міри

518. Доповніть речення, вибираючи з довідки потрібне слово.

1. Очі…, а дворі чи кватирку …. 2. Книжку …, а скриню …. 3. Сторінки в книжці…, а листи … . 4. На запитання відповідають …. 5. Дія триває … певного часу. 6. У цю неділю ми ходили в боулінг-клуб, а … підемо на ковзанку. 7. Світло в кімнаті … , а кран у ванній … . 8. Завдання …, а запитання …. 9. Участь у заході… , а ліки, коли хворіють, ….

Довідка: розплющити, відкрити, закрити, зачинити розгорнути, листати, гортати, правильно, вірно, посилати, надсилати, наступного, слідуючого, задавати, ставити, протягом, на протязі, вмикати (вимикати), брати, приймати.

519. Прочитайте речення, знайдіть у них помилки. Запишіть виправлені речення.

1. Подорож тривала три неділі. 2. Наші хлопці прийняли участь у футбольному турнірі. 3. Леся Українка створила багато гарних творів. 4. Мій тато являється головою комісії. 5. З англійської за вірну відповідь я одержала високу оцінку. 6. Поети і письменники по черзі читали свої твори. 7. Брат рахує, що екзамен він здав на відмінно. 8. Моє відношення до цієї книжки я висловлю під час перерви. 9. Сьогодні об’єм домашнього завдання зовсім незначний.

520. Прочитайте текст. Щоб уникнути повторів замініть слово високий синонімами та близькими за контекстом словами (деякі з них подано в довідці). Запишіть відредагований текст.

Андрій прокинувся вранці від холодної роси, що капала з високих віт йому на обличчя. Це був високий чорнявий парубок. Шуміли навколо нього високі сосни під синім високим небом…

Стежка вилась межи пнями й колодами, перелазила через високе каміння, бігла через глибоку долину, туди, де ген під синьою горою стояли рядком старі високі дуби… На півдні низину перетинало високе пасмо пагорбів, вкритих чагарником. Правий берег річки був високий, гористий.

Довідка: височезний, височенний, превисокий, превисоченний,підхмарний, рослий, розлогий, бездонний, неозорий, стрімкий, кремезний.

521. Знайдіть синонімічні пари.

1

віхола

А

спека

2

барви

Б

автострада

3

ватра

В

заохочення

4

гармидер

Г

воїн

5

обрій

Д

гультяй

6

дистанція

Е

дощ

7

зірниця

Є

світанок

8

злива

Ж

відстань

9

ледар

3

горизонт

10

боєць

И

безладдя

11

стимул

І

багаття

12

шосе

Ї

кольориЙ

хурделиця

522. 1. Прочитайте текст. Доберіть заголовок до нього. З’ясуйте, що є засобом зв’язку речень у тексті.

Будь-якої пори року горобина приваблює красою. Навесні горобина чарує гарним цвітом. Улітку горобина прикрашена оригінальними листками, які приховують скромні, ще зелені ягоди. На початку осені горобина пишається кетягами червоних ягід. Узимку ж горобина вабить птахів примороженими ягодами.

2. Запишіть текст, замінюючи невиправдані лексичні повтори. Як вплинули ваші заміни на милозвучність, лексичне багатство тексту? Відповідь обґрунтуйте.

523. Доберіть антоніми до словосполучень.

Свіжий хліб — … хліб; свіжі новини — … новини; свіжий вітер — … вітер; сухі квіти — … квіти; сухе літо — … літо; сухий одяг — … одяг; чисті руки — … руки; чисте небо — … небо.

524. Знайдіть антонімічні пари.

1

шана

А

ненависть

2

щастя

Б

безпека

3

талант

В

кривда

4

сльози

Г

смуток

5

радість

Д

сміх

6

правда

Е

бездарність

7

небо

Є

горе

8

небезпека

Ж

зневага

9

любов

3

земля

10

життя

И

друг

11

ворог

І

смертьЇ

зрада

525. Виконайте тестові завдання.

1. Лексична помилка допущена в реченні рядка

А У мого тата весела й невгамовна вдача.

Б У мене сьогодні трапилася велика вдача.

В Виграти в лотереї — то велика удача.

2. До синонімічного ряду належать усі слова рядка

А вітати, поздоровляти, віншувати

Б близько, поблизу, подалік

В вогнище, багаття, пожежа

3. Антоніми — це слова,

А протилежні за значенням

Б однакові за звучанням, але різні за значенням

В однакові за звучанням, але різні за написанням

4. Синонімом до слова скаржитися є слово

А нарікати

Б співчувати

В сумувати

5. Синонімом до слова вдаритися є слово

А забитися

Б гепнутися

В шубовснути

6. До омонімів належать слова,

А однакові за звучанням і написанням, але різні за лексичним значенням

Б протилежні за лексичним значенням

В різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням

7. Антонімом до слова ніжний у словосполученні ніжний голос є слово

А боязкий

Б переривчастий

В різкий

8. Пари слів з омонімами подано в рядку

А теплий вечір, пізній вечір

Б сорочка з байки, байки Глібова

В добрий чоловік, добрий вчинок

9. У мові синоніми вживаються для

А уникнення небажаних повторів слів

Б милозвучності

В запобігання багатослів’ю

10. Лексичної помилки НЕМАЄ в реченні рядка

А Моя автобіографія невелика і проста.

Б Дайте, будь ласка, прейскурант цін.

В Стосунки в нашій родині теплі й приязні.

11. Словник синонімів містить інформацію про

А написання слів згідно з правилами сучасного українського правопису

Б слова, які звучать по-різному, але мають спільне основне лексичне значення

В історію слів, про зміни, які з ними відбувалися

12. Словник антонімів містить інформацію про

А спільнокореневі слова та їх походження

Б правильну вимову слів та їх граматичних форм

В пари слів, протилежних за значенням, відношення між цими словами

13. Виділене слово у реченні Вирують бурхливі води, затоплюють береги, добираються до будинків має значення

А нуртують

Б шумлять

В витікають

14. Лексична помилка допущена в словосполученні рядка

А дорожчий золота

Б легший за повітря

В сильніший від усіх

15. НЕМАЄ лексичної помилки в словосполученні рядка

А оточуюче середовище

Б копіювальний прилад

В кардіограма серця

16. Лексична помилка допущена в реченні рядка

А На подвір’ї зібралися бажаючі помірятися силою.

Б Стоять дерева золоті, покупані в блакиті.

В Архітектура — це застигла в просторі музика.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити