Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

§ 50. Будова слова й орфографія

526. Філологічна розминка. Дайте відповіді на запитання.

1. Які значущі частини слова вам відомі?

2. Назвіть приклади слів із нульовим закінченням.

3. Назвіть приклади незмінних слів.

4. Що називають основою слова?

5. Чому головною значущою частиною слова є корінь? Як виділити корінь?

6. Що є спільного й відмінного між префіксом і суфіксом?

7. Перед якими звуками префікс з- переходить у о?

8. Згідно з яким правилом слід писати роз-, без-?

9. За яким правилом орфографії пишуть префікси пре-, при-?

527. Спишіть речення, уставляючи пропущені букви. Виділені слова розберіть за будовою.

1. Люб..ш в гостях бувати, люби ж гостей і приймати. 2. Гарними ро..мовами гостей не насит..ш. 3. А пр..звисько «леви» до футбольного клубу «Карпати» пр..липло, мабуть, назавжди. 4. Плакав жайвір наді мною у пр..рві голубої висоти. 5. Росте над пр..рвою біла тендітна квітка — шовкова косиця. 6. Надвечір у село пр..мчав на шв..дкому коні гінець. 7. Небо ро..горнуло свій намет — синій, широкий, глибокий. 8. Бе..межний степ, укритий снігом, спав.

528. 1. Прочитайте. Випишіть групи спільнокореневих слів. Які слова повторюються в інших групах?

Батько, батьківський, безбатченко; батьківський, отчий, рідний, кровний; рід, рідний, рідненька, споріднений, поріднилися; рідний, кревний, родич, єдинокровний; сонце, сонячний, сонечко; сонячний, осяйний, яскравий, світлий; один, одинокий, одинак; одинокий, самотній, окремий.

2. Складіть і запишіть речення, використавши по одному слову (на вибір) з кожної групи слів.

529. 1. До поданих слів доберіть спільнокореневі.

Клен, гуска, рідний, гай, гуляти, трав’яний, береза, річка.

2. Складіть висловлювання на тему «Радіє літечку земля«, використавши утворені спільнокореневі слова.

530. 1. Прочитайте оповідання. Випишіть слова з префіксом і позначте в них корінь.

У лузі — криничка. Вона тут давно-давно. Хто її викопав — невідомо.

Над криничкою верба схилилася. На гілці глиняний кухлик висить.

Не минають люди кринички. Ось і Тетянка, Тарасик та Миколка йшли з лісу, гриби та ягоди несли. Притомилися, то й завернули до кринички. Верба подала їм кухлика, а криничка пригостила водицею. Чистою, прохолодною, на лугових травах настояною. Як напилися, де й утома поділася. Помандрували далі пішки.

Усіх щедро напуває криничка: і трактористів, і пастухів, і перехожих. А води в ній не меншає (За В. Чухлібом).

2. Зверніть увагу на виділені в тексті слова. Що їх об’єднує? Яка головна властивість цих слів з погляду будови слова? Складіть з ними речення.

531. 1. Прочитайте вірш М. Вінграновського. Випишіть виділені слова та підкресліть у них суфікси.

У ластівки — ластовенятко,

В шовковиці — шовковенятко,

В гаю у стежки — стеженятко,

У хмари в небі — хмаренятко,

В зорі над садом — зоренятко

Вже народилися.

Лиш зажурилися

Старезна скеля над урвищем

Та дуба всохле стовбурище.

2. Якого відтінку надають вони словам? Яке почуття викликає ця поезія?

532. До поданих слів доберіть якнайбільше спільнокореневих слів, виділіть у них суфікси та префікси.

Мова, хмара, рука, керівник, бігун, казати, допомагати, ранок.

5ЗЗ. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Три слова розберіть за будовою (на вибір).

1. І радісне, й сумне м..нає, мов пр(и, е)мара (Л. Талалай). 2. Усе на світі можна пр(и, е)дбати, тільки не батька й матір (Індійське прислів’я). 3. Розмова без пр(и, е)казки, як м’ясо без солі (Африканське прислів’я).4.Хто (с, з)радив одного, (с, з)радить і другого (Арабське прислів’я). 5. Не роби людям зла, щоб до тебе біда не пр(и, е)йшла (Іспанське прислів’я), б. Сім разів пов(и, е)рни язиком, перш ніж слово (з, с)казати (Англійське прислів’я). 7. Всяке с(и, е)ло своє пр(и, е)слів’я має (Польське прислів’я).

534. 1. Прочитайте вірш Л. Костенко. Випишіть речення, у яких потрібно розкрити дужки. Що об’єднує ці слова?

Пр(и, е)рода мудра. Все (с, з)творила мовчки.

Росинку поту втерла на брові.

На буреломах (с, з)ходять мухоморчики —

театр ляльковий просто на траві.

Один великий, в брилику озерце.

Оранжеві, червоні ковпачки.

(З, с)дається, вийде гномик в камізельці,

(за, зі)стебнутий на срібні гаплички.

І вклониться. Задзвонить бубонцями.

Драбиночку пр(и, і)ставить до гриба.

І краснолюдки підуть з куманцями

повз гриб, що зветься Жаб’яча Губа.

Ідуть, ідуть, ідуть та (с, з)потикаються.

А на грибку, під криласом пташок,

з великим пензлем, у зелених капцях

фарбує гном оранжевий дашок.

Йому (з, с)лізати високо і круто.

Він пензель той тримає обома.

Як гарно все! І все така отрута.

І сіє дощ… І гномиків нема…

В. Нізовцев. Чарівна ніч

2. Прочитайте виділені іменники. Якого відтінку надають цим словам суфікси? Доберіть до виділених слів спільнокореневі, від яких вони утворилися. Запишіть пари слів за зразком. Позначте в них зменшувально-пестливі суфікси.

Зразок. Роса — росинка, мухомор — мухоморчик.

3. Розгляньте ілюстрацію до вірша. Чий сон уявив художник? Що йому «наснилося»? Складіть і запишіть про це коротку розповідь, уживши слова з префіксами та суфіксами.

535. Виконайте тестові завдання.

1. Змінюване слово складається із

А суфікса, префікса та закінчення

Б префікса та закінчення

В префікса, кореня, суфікса та закінчення

2. Нульового закінчення НЕМАЄ в слові

А екран

Б вікно

В далеко

3. Усі слова спільнокореневі в рядку

А праліс, перелісок, лісний

Б задуха, задум, задуманий

В вода, водій, підводник

4. Форми одного слова в рядку

А сонця, сонцем, сонячний

Б високий, високе, високою

В пух, пухнастий, пухом

5. Усі іменники у формі родового відмінка множини мають нульове закінчення в рядку

А чаша, лопата, сім’я, земля

Б староста, круча, парта, миша

В буря, культура, галерея, мозаїка

6. На неповноту дії чи ознаки вказує префікс

А без-

Б про-

Впри-

7. Усі слова пишуться з префіксом с- у рядку

А ..хопити, ..кінчитися, ..понукати, ..сушити

Б ..кинути, ..пізнитися, ..терпіти, ..платити

В ..чистити, ..цідити, ..тулити, ..кипіти

8. Букву з треба писати в префіксах усіх слів у рядку

А ро..сохся, ..цементувати, бе..системний

Б бс сніжний, ..плутати, розступитися

В ро..тулити, бе..совісний, ..худнути

9. Усі слова пишуться з префіксом при- в рядку

А пр..біднитися, пр..живити, пр..солодкий, пр..вабливий

Б пр..булець, пр..вілля, пр..глушении, пр..спокійний

В причепурити, пр..леглий, пр..меншити, приточений

10. Префікс пре- пишеться в усіх словах у рядку

А пр..довгий, пр..багатий, пр..гіркий

Б пр..бутковий, пр..морожений, пр..зирливий

В пр..блудний, пр..гарний, пр..дивний

11. Неправильно визначений корінь у слові

12. Закінчення є в слові

А вість

Б весело

В самотужки


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити