Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

§ 52. Синтаксис і пунктуація

Пригадаймо!

543. Мовознавча розминка. Об’єднайтеся в групи. Після правильної відповіді передавайте естафету товаришу з іншої групи.

1. Що вивчає синтаксис?

2. Що вивчає пунктуація?

3. Які розділові знаки вам відомі?

4. Які розділові знаки ставимо в кінці речення? Бід чого залежить вибір розділового знака?

5. Що таке словосполучення?

6. Що таке речення?

7. Що становить граматичну основу речення?

8. Які є головні члени речення?

9. Які є другорядні члени речення?

10. Як називають речення, у якому є тільки підмет і присудок?

11. За допомогою чого поширюють речення?

12. Як називають речення, у яких є дві й більше граматичні основи?

544. 1. Які поєднання слів не можуть бути словосполученнями? Наведіть приклади і складіть з ними речення.

2. Визначте, які твердження стосуються словосполучення, а які — речення. Один учень обирає твердження для словосполучення, інший — для речення.

1. Складається щонайменше з двох слів (самостійних частин мови).

2. Може складатися з одного слова, групи слів.

3. Має граматичну основу (підмет і присудок).

4. Має головне слово і залежне слово.

5. Є будівельним матеріалом для тексту.

6. Виражає закінчену думку.

7. Є будівельним матеріалом для конструкції з одного чи кількох слів, які пов'язані граматично й за змістом і мають завершену Інтонацію.

545. 1. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. І тихе щастя і земне тепло приходять неквапливо у село (М. Боровко). 2. Прощавай усе поля діброви Дніпро широкий бір сосновий! (М. Старицький). 3. Безперечно мій брат хоче пишатися мною. 4. Кажуть обважніле листя дерев зелень кущів картоплі все порозбухало водою (За О. Гончарем.). 5. Мої дні течуть тепер серед степу серед долини (М. Коцюбинський). 7. У небі вітер кучерявий колише темную блакить і на землі гойдає трави і затихає й знов шумить (М. Рильський). 8. Нині дістав би вам сонце грів би долоні вам нене (За В. Юхимовичем). 9. Стара верба вдягла сорочку гаптовану блакиттю (За А. Малишком). 10. Вона здавалася веселою завжди.

2. Дайте відповіді на запитання.

1. У яких реченнях присудок виражено одним дієсловом (простий дієслівний присудок)?

2. У яких реченнях присудок виражено двома дієсловами (складений дієслівний присудок)?

3. У яких реченнях присудок виражено двома словами — бути, здаватися, називатися + іменник, прикметник, числівник, займенник (складений іменний присудок)?

4. У яких реченнях є означення?

5. У яких реченнях є додаток?

6. У яких реченнях є обставина?

7. Які речення поширені однорідними членами?

8. У яких реченнях є звертання?

9. У яких реченнях є вставні слова?

10. Які речення є складними?

3. Підкресліть головні та другорядні члени речення.

546. Складіть і запишіть діалог про шкільне життя, використавши та вставні слова.

547. Спишіть речення, виправивши пунктуаційні помилки.

1. Вода тече, в городі в нас під кленом і хата наша пахне їй борщем. 2. Ще кілька десятків корків і стежка бере праворуч — а за вигоном знову виринає місяць 3. Було щось життєдайне, у цьому сонячному дощі і всі це відчули. 4. Загриміло і полегшено зітхнув степ і радісніше стало навкруги. 5. Заплющив очі а перед очима рідна сторона. 6. Уже кінець травня; і садки відцвіли.

548. 1. Прочитайте текст, звертаючи увагу на наявність у ньому пунктуаційних і орфографічних помилок.

По лозняку та вільшанику, що за городом, неначе багаття палахкотить. То від чирвоних кетягів на калинових кущах. Ламати їх саме впору. Бо ягоди вже прихопив морозец, а від того вони солодшают.

Принесуть діти калину додому, бабуся повяже її в пучки й повісить на горищі. «Кращих ліків, ніж калина та малина, годі й шукати», Каже бабуся.

Як хто простудиться бува вона хутенько заварює чай з калиною — з ягодами листтям і гілками. Посьорбаєш того чаю і простуду ніби рукою знімає. А ще бабуся смачний кисіль з калиною варить, пиріжки пече.

Тетянка складає наламану калину на пожухлій траві а Тарасик вигойдується мало не на вершечку розлогого куща. А коли ставить другі вікна на зиму, то у міжвіконня кладе калинові пучечки. Взимку лютує надворі мороз, намагається і до хати прошмигнути, розмальовує шибки. А калина палахкотить собі весело: мовляв, не здолаєш, морозе!

Досить уже Тарасику! — гукає Тетянка братикові. — Бо й не донесемо.

Тарасик шугає на землю.

— Тетянко калині не шкодить, коли її ламають. Навесні вона молоді пагони викидає, і стає ще пишнішою. Та оті найбільші кетяги лишимо для снігурів.

Прилетять вони взимку сюди та поласують ягодами.

Тарасика і Тетянку майже не видно за оберемочками калини. Здається, ніби два пломінці відірвалися від калинового багаття й пливуть почорнілим осіннім городом до хати (За В. Чухлібом).

2. Доберіть до тексту заголовок. Визначте тему й основну думку.

3. Запишіть текст, виправляючи пунктуаційні та орфографічні помилки.

549. Виконайте тестові завдання.

1. Словосполученням є поєднання слів у рядку

А синій і жовтий

Б слухати уважно

В сестра вишиває

2. НЕ є словосполученням поєднання слів у рядку

А старший брат

Б читати швидко

В пісні та вірші

3. У реченні Художнє слово робить життя цікавим підметом є слово

А слово

Б життя

В робить

4. Граматична основа речення складається з двох членів у рядку

А Решетом річку не вибереш.

Б Вірний самурай двом князям не служить.

В Правду завжди треба захищати.

5. У реченні Всякий двір хазяйським, оком держиться виділене слово є

А додатком

Б підметом

В означенням

6. Звертання є в реченні рядка

А Ой у вишневому саду там соловейко щебетав.

Б Ой на Івана та й на Купала там дівчинонька квіти збирала.

В Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару.

7. Однорідні члени речення є в рядку

А Була осінь багата, щедра, радісна.

Б Пісенний світ дитини народжується з бабусиної колисанки.

В Дідусь дарує онуці перші лижі, дідусь відвозить уперше на тренування.

8. Складне речення

А має одну граматичну основу

Б не має жодної граматичної основи

В має дві та більше граматичні основи

9. Складним є речення рядка

А Мудрість, кажуть, приходить з роками.

Б Про людину кажуть, що вона велетень, бог, гігант.

В Пригадаємо трави осінні й крони дерев, налиті вітрами.

10. Пряма мова береться в

А дужки

Б лапки

В тире з обох боків

11. Правильно поставлені розділові знаки при прямій мові в реченні

А «Ми віримо у світлу днину, пише поетеса, як сонце і повітря, ми любим Україну».

Б «Чудовий Дніпро!» — скаже всякий, хто гляне.

В Коли я бачу перли з дна морського, мов зачарована кажу «Які багатства має світ!»

12. Діалог — це

А різновид прямої мови, що передає розмову двох осіб

Б приблизно передане висловлювання певної особи

В висловлювання однієї особи

13. Немає вставного слова в реченні (розділові знаки пропущені) рядка

А Справді дощ пустився не на жарт.

Б Сій вчасно вродить рясно.

В Може бабуся схоче в гості завітати?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити