Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО

§ 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення

Пригадаймо!

34. Про які розділові знаки йдеться у віршах-загадках Д. Білоуса? Запишіть по одному реченню з кожним із них.

1. Маленька, менша від мачини,

ні з ким не стану на борню.

А при читанні, коли треба,

й людини мову зупиню.

2. Він після речення, цитати

вмостився, схожий на гачок.

Всіх нас примушує питати,

а сам ні пари з уст — мовчок.

3. Що за знак — стрункий, мов спис,

він над крапкою завис,

спонука до поклику.

Хто ж бо він? — … .

Запам’ятаймо!

Види речень за метою висловлювання

Розповідні

Питальні

Спонукальні


висловлюють повідомлення, розповідають про щось.

Висловлюють запитання.

висловлюють спонукання до дії, наказ, заклик, прохання.


Знову сонце щедро світить?


Знову щедро сонце світить.

Сонце, знову щедро світи!


Для оформлення окремого речення та відділення кожного речення від наступного в тексті вживають крапку (.), знак питання (?), знак оклику (!), крапки (…).

У кінці розповідного й спонукального речень ставимо крапку (або крапки), питального — знак питання.

Для розповідного речення властиве зниження тону наприкінці. Для спонукального речення характерний більш піднесений тон у разі наказу, заклику, застереження.

35. 1. Прочитайте текст. Визначте, які речення в ньому розповідні, які питальні, а які спонукальні. Випишіть по одному реченню кожного виду.

Хіба від нічого так тікають?

Погляньте, який кольористий стоїть ліс! Улітку він був зелений, а зараз осінь, і листя пожовкло. Ніби хтось пофарбував ліс у таку світло-жовту фарбу.

Пішли хлопці в ліс гуляти. Весело бігати по м’якому жовтому листю. Шелестить під ногами. Біжить Василько, за ним Миколка, а потім — ціла юрба.

Майже вийшли на узлісся, коли Микола своїми меткими очима щось помітив.

— Хлопці, під пеньком щось є, — показав він на старий трухлявий пеньок, під яким була нора, засипана листям і травичкою.

— Нічого там немає, — відповів Василько.

— А я кажу, є! Може, засперечаємося?

— Ось розкопаймо цю нору! Може, цікаве щось знайдемо.

Та копати їм довелося недовго. Бо там і нори не було, а просто яма…

Копнули, розкрили листя й побачили — під пеньком лежав цілий клубок гадюк.

Як побачили хлопці стільки гадюк, перелякалися й нумо тікати скільки є духу. Аж на луках спинилися. Миколка тоді тільки промовив:

— А ти казав — нічого немає. Хіба від нічого так тікають? (За О. Копиленком ).

2. Визначте тему й основну думку прочитаного оповідання. Виділіть мікротеми. Відповідно до них поділіть текст на частини.

3. Складіть і запишіть план прочитаного оповідання. Доберіть інший можливий заголовок.

Запам’ятаймо!

Питальні речення здебільшого починаються словами: де, коли, куди, хіба, хто, чи, що, як, яка, яке, який, які.

У питальному реченні більшою силою голосу виділяється одне слово, допомагаючи тим самим зрозуміти, що цікавить мовця.

Наприклад

Ой чого ти, тополенько, не цвітеш?

Ой чого ти, тополенько, не цвітеш?

Ой чого ти, тополенько, не цвітеш?

Ой чого ти, тополенько, не цвітеш?

36. Прочитайте, виділяючи голосом (інтонаційно) різні слова кожного речення.

1. Хто першим веде маленького учня у світ знань?

2. Ти сьогодні чергуєш?

Усміхнімось!

37. Прочитайте діалог Визначте, якого виду речення за метою висловлювання в ньому немає? Доповніть діалог таким реченням.

Учитель. — Андрію, який твій улюблений предмет?

Андрій. — Комп’ютер.

Учитель. — …

38. 1. Прочитайте текст. Визначте вид кожного речення за метою висловлювання.

Бути гостинним господарем - велике мистецтво. Що потрібно знати, щоб друзям і знайомим було приємно бувати у вашому домі?

Насамперед в оселі має бути прибрано. Не забудьте, до речі, і про свій зовнішній вигляд. Щоб гості не нудьгували, варто організувати цікаві розваги. А якщо у вас чомусь зіпсувався настрій? Звісно, гості не повинні цього помітити.

Приділяйте однакову увагу всім присутнім. Наостанок не забудьте подякувати за приємно проведений час.

2. Складіть і запишіть невеликий текст (5-7 речень) про гостювання у вас друзів. Використайте різні види речень за метою висловлювання.

Запам’ятаймо!

Види речень за емоційним забарвленням

Неокличні

Окличні

вимовляються без вираження особливих емоцій.

Перед тим, як виконувати домашнє завдання, необхідно провітрити кімнату.

вимовляються з підвищеною інтонацією, емоційно; у кінці речення ставимо знак оклику. Сідаєш за домашнє завдання — провітри кімнату!

39. 1. Прочитайте речення. Визначте їх види за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Порівняйте інтонацію неокличних та окличних речень.

Настали канікули.

Ти прочитав книжку?

Вчися поважати думку іншого.

Настали канікули!

Ти вже прочитав книжку?!

Вчися поважати думку іншого!

2. За зразками наведених речень складіть і запишіть власні висловлювання.

40. Випишіть із підручника з української літератури по два розповідні, питальні та спонукальні речення з різним емоційним забарвленням.

41. Розкажіть про власні успіхи в школі на цьому тижні, використовуючи окличні речення. Два з них запишіть.

Усміхнімось!

Ух і Ох

Ми на груші — ух!

Раптом чуєм: гух!

Потім тільки — гець!

Що воно за грець?!

Подивились: ох —

то ми долі вдвох!

Г. Бойко

42. 1. Спишіть текст, розставляючи на місці смайликів (…) розділові знаки. Поясніть свій вибір.

Князь Ярослав Мудрий відомий як творець законів … Він створив перший у Київській державі звід законів «Руська правда» … Багатьма великими й добрими справами для Києва та держави уславився князь Ярослав … .І що ж заповіла ця мудра людина своїм нащадкам… Ось його слова: «А ви, сини мої, живіть між собою в любові, бо всі ви брати від одного батька й однієї матері … Якщо будете жити в любові між собою, то й Бог допоможе вам … Захиститеся ви від ворогів і житимете мирно

2. Доберіть до тексту заголовок.

Повторюємо орфографію

43. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Спишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Укра(ї, і)на, вірш(и, і), д(и, е)тина, спів/чуття, ас(в, ф)альт, т(е, и)атр, за/гадка, во(к, г)зал.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Лінійка, олень, телефон, вогнище, тривога, дисципліна.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити