Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум. Особливості будови висловлювань. Особливості будови розповіді, опису та елементарного роздуму

Пригадаймо!

1. Які види речень за метою висловлювання вам відомі?

2. Що вони висловлюють? Наведіть приклади речень кожного виду.

569. 1. Прочитайте легенду.

Хліб і золото

Коли ще в Галичі жив король Данило, він мав майстра, що робив йому гроші. Король Данило замикав золотаря й випускав власноручно, коли майстрові потрібно було кудись вийти. Про все багатство короля знав лише той майстер. І так розжився, що не розумів, як голодним бути. Та й одного разу каже королеві:

— Золото — цар.

А Данило поправляє його:

— Ні, чоловіче, хліб — усьому голова.

— Ні, золото та срібло.

Вони посперечалися. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні: «Хліб — болото, а всьому голова — срібло й злото».

Данило нічого не сказав. Але другого дня зранку привів майстра, замкнув його. А тут вістові прибігають — ворог іде. Данило зібрав дружину, вирушають у похід. Поїхали, а про майстра забув, що замкнений.

Минуло кілька тижнів. Данило з військом повертається додому, чекає від майстра дарунка, а того немає. І тут згадав. Зіскакує з коня, біжить до майстерні, відмикає, а на купі золота мертвий майстер, а на стіні золотом написано: «Срібло й злото — то болото, а хліб — це цар».

Отак життя навчило.

2. Дайте відповіді на запитання.

1. Про кого чи про що розповідається в тексті?

2. Яку основну думку висловлено в тексті?

3. Які засоби зв'язку між реченнями використано в розповіді?

4. Яку ще назву можна дати цьому оповіданню?

3. Складіть простий план розповіді «Хліб і золото». Запишіть назви мікротем і порівняйте їх із планом розповіді.

4. Випишіть із тексту прислів’я. Поясніть, у яких випадках вживають ці висловлювання.

Запам’ятаймо!

Розповідь — це висловлювання про те, що відбувалося або відбувається, тобто про дії. До розповіді ставимо питання що відбулося? що робить особа або предмет?

Основні частини розповіді: початок дії (події), її розвиток і завершення.

Щоб підкреслити послідовність дій, для зв’язку частин тексту вживаємо в розповіді слова та вислови, що означають час: спочатку, потім, відтак, після цього, пізніше, через певний час, далі, тут, тоді, нарешті.

570. 1. Прочитайте текст. У якому часі вжито форми дієслів. Чи можна стверджувати, що це розповідь? Як розгортаються події?

Євшан-зілля

Змалку потрапив у далекі краї син половецького князя. Жив там у розкошах. Батько кілька разів посилав за ним гінця, але син не хотів повертатися до кочового життя. Тоді послали до сина пісняра и дали йому із собою пучок сухої степової трави — євшан-зілля.

Посланець співав про далекі степи й старенького батька, але пісня не схвилювала юнака. І тільки тоді, коли син почув, як пахне євшан-зілля, душа його затужила за рідною землею. Він повернувся до вільного життя серед чарівної природи (Із журналу).

2. Перекажіть текст легенди, увівши в нього опис євшан-зілля.

Запам’ятаймо!

Опис — висловлювання про властивості, ознаки предмета, явища, тварини чи особи, за якими ми їх пізнаємо. Ознаками можуть бути обсяг, форма, розміри, колір, запах, смак, вік, зовнішність, характер тощо.

Опис використовують для зображення природи, місцевості, інтер’єру, для характеристики предмета, тварини, рослини, відтворення зовнішності, портрета людини.

До опису ставимо питання який є предмет, явище чи особа? Основні частини опису: загальне враження, окремі ознаки, деталі.

571. 1. Спишіть текст. Визначте в ньому елементи опису й розповіді.

Я знову біля річки. Низько пролітає синій рибалочка, маленький річковий птах у яскравому оперенні: з яскраво-оранжевою грудкою, з білими цятками коло очей, із синіми крильцями і голубою спинкою. Посвистуючи, він перековзує з одного куща на інший, завмирає на вільховій гілці, вичікуючи здобич. Рибалочка зненацька пірнає в воду, вискакує, обережно зависає біля кручі. Знову пірнувши між латаття, вихоплює сріблясту верховодку (За Є. Пашковським).

2. Опишіть птаха.

Запам’ятаймо!

Роздум — висловлювання-монолог, у якому йдеться про причини та наслідки дій (ознак). Роздум має на меті довести істинність головного твердження (тези) тексту за допомогою доказів (аргументів).

До роздуму можна поставити питання чому предмет, явище чи особа такі?

Основні частини роздуму: теза, аргументи, висновки.

572. 1. Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Зазначте в тексті характерні ознаки висловлювання-роздуму.

Ще назва є, а річки вже нема

Тут колись текла річка. Лагідно хлюпотіли хвилі. У воді мили віти верби. А як приємно було відпочити спекотного літнього дня в тіні дерев над водою! Але люди розорали береги, висушили навколо річки болота. Хіба цей маленький струмок був колись річкою? Та й у ньому плавають пляшки, пакети з-під сміття…

Замість прекрасної природи, яка дарує людині здоров я и радість, часто бачимо захаращені ліси, понівечену землю й знищені ріки. Вони просять у нас, людей, допомоги, порятунку.

2. Чи доводилося вам спостерігати, як люди нівечать природу? Що, на вашу думку, завдає їй найбільшої шкоди у вашій місцевості?

573. Доповніть речення.

1. Я люблю малювати, тому що … .

2. Спортом треба займатися, бо ….

3. Через те, що життя на Землі неможливе без води,… .

574. 1. Прочитайте текст. Визначте в ньому елементи розповіді, роздуму.

Випишіть вставні слова. Яку роль вони відіграють у тексті?

Народна художниця Катерина Білокур

Катерина Білокур малювала казкові квіти. Чому саме казкові? Адже життя її не було схоже на казку. Вона не ходила до школи, хоча читати навчилася рано. Ніхто не вчив її малювати. їй доводилося прясти, білити, копати, садити, збирати…

Свої перші малюнки художниця робила вуглиною на сірому домашньому полотні. Фарби готувала з бузини, калини, буряка. Але як ці фарби допомагали їй творити яскравий світ української природи! Можливо, по-іншому склалася б її доля, якби не випадок. А було так: якось К. Білокур почула по радіо пісню «Чи я в лузі не калина була?», яку виконувала Оксана Петрусенко. Катерині вдалося, що то про її долю повідала людям співачка. Розчулена, вона написала артистці листа, а наприкінці намалювала кетяг червоної калини на полотнині.

Вражена розповіддю художниці, О. Петрусенко все зробила, щоб допомогти їй. Невдовзі було влаштовано першу виставку К. Білокур.

Минуло чимало років, і видатний Іспанський живописець Пабло Пікассо побачив на виставці в Луврі полотна української художниці К. Білокур і, вражений, зауважив: «Аби в нас була художниця такого рівня, про неї знав би весь світ!».

Ну що ж, можливо, колись і ви зачаруєтеся роботами великої української художниці — Катерини Білокур. Зачарується залюбитеся… і напишете про неї повість, або знімете блокбастер, або створите пісню.

2. Підготуйте опис картини К. Білокур «Сніданок» за планом. Використайте узагальнювальні слова при однорідних членах речення.

1. Що зображено на картині?

2. Які форма, розмір, колір намальованих предметів?

К. Білокур. Сніданок

3.Прослухайте пісню «Чи я в лузі не калина була?»

575. 1. Виконайте тестові завдання.

1. До тексту-розповіді ставимо питання

А що нас вразило?

Б що відбулося?

В хто винен?

2. До тексту-опису ставимо питання

А протягом якого часу?

Б який предмет?

В де відбувається дія?

3. До тексту-роздуму ставимо питання А який предмет?

Б чому так сталося?

В що відбулося?

2. Складіть усно розповідь про типи висловлювання, доповнивши схему. Проілюструйте відповідь прикладами.

576. Підготуйте для шкільного сайту: а) текст-розповідь про гарні вчинки школярів — юних захисників природи; б) текст-опис природної чи історичної пам’ятки, яка потребує захисту; в) текст-роздум, чому природа потерпає від людини і як цьому запобігти. Використайте в текстах вставні слова та словосполучення.

2. Створіть аудіозапис одного з ваших повідомлень для шкільної радіогазети, що містить окличні й неокличні речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити