Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО

§ 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови

Пригадаймо!

1. З чого складаються слова, а з чого — речення?

2. Як пишуться слова в реченні?

3. Як пишеться перше слово в реченні?

4. Які розділові знаки можуть стояти в кінці речення?

44. 1. Утворіть з літер слова й запишіть їх.

Зразок: а, з, ж, в, д, и — завжди.

а, з, ж, в, д, и;

о, в, о, л, с;

л, и, ю, д;

ш, а, н, в, у, а, л, и;

р, е, у, м, д.

2. Складіть з утворених слів речення. Запишіть його.

3апам’ятаймо!

Слово — це одна з основних складових будь-якої мови.

Речення — це одне або декілька слів, об’єднаних єдиним змістом, що виражають закінчену думку. Наприклад: Світає. Край неба палає (Т. Шевченко).

Отже, речення складаються зі слів. Слова відповідають на певні питання і називаються членами речення.

Основа речення — це головні члени речення. До них належать підмет (підкреслюємо однією рискою) і присудок (підкреслюємо двома рисками).

Підмет вказує, про кого або про що говориться в реченні. Відповідає на питання: хто? що?

Присудок пояснює, що робить підмет, який він є і що він є. Відповідає на питання: що робить? що зробить? що робив? що зробив? який є підмет?

45. Складіть речення за поданим початком.

Далеко-предалеко звідси, жив ….

Ви коли потрапили в … ?

Серед квітів ми побачили ….

46. Прочитайте вірш. Спишіть виділені речення. Підкресліть у них підмет і присудок.

Дощова осінь

Водить осінь хороводи

то із листя, то з дощів.

На прогулянку виходять

парасолі і плащі.

Та вернулися тумани.

Задощило в небесах. —

І ми знову у пошані,

Знов нас носять на руках».

Там розмову парасолі

із плащами завели.

«Ах, як довго у неволі,

у темниці ми були.

І прийшли тоді до згоди

Парасолі і плащі,

Що найбільша насолода —

Це коли ідуть дощі.

За Д. Павличком

47. 1. Доповніть прислів’я словами з довідки.

1. Слово до слова — зложиться … . 2. Слово — не … , вилетить — не піймаєш. 3. Від … слова і лід розмерзає. 4. Гостре словечко коле …. 5. Не кидай словами, як пес ….

Довідка: теплий, горобець, хвіст, мова, сердечко.

2. Запишіть прислів’я, яке сподобалося вам найбільше. Визначте в кожному слові наголос. Усно складіть невеличку розповідь, використавши в ній уподобане прислів’я.

48. 1. Прочитайте уривок з вірша Д. Білоуса «Злитки золоті». Доберіть до вірша інший можливий заголовок.

Чи ти задумувавсь, відкіль оті

у нашій мові злитки золоті?

Як намистини, диво калинове —

частини мови!

Який співець, ПОРТ, який письменник

уперше слово вигадав — іменник?

Іменник! Він узяв собі на плечі

велике діло — визначати речі, —

ім’я, найменування і наймення.

Робота. Біль. І радість. І натхнення.

Ну а візьмімо назву — дієслово,

само підказує, що діє слово!

Ще й прикладу на нього не навів,

а вже до півдесятка дієслів!

Прикметник дасть іменнику-предмету

якусь його ознаку чи прикмету.

Числівник може визначить тобі

число речей, порядок при лічбі.

поспитай звичайного займенника:

«За кого він у мові?» За іменника!

(Хоч може цей наш скромний посередник

замінювать числівник і прикметник).

Прислівник звик, незмінний в мові,

ознаки різні виражать при слові.

Сполучник каже: «Скромну роль я маю,

але слова я в мові сполучаю».

І частка мовить: «Слово я службове,

але людині чесно я служу.

І, будьте певні, в інтересах мови

і так, і ні, де треба, я скажу».

А вигук може пролунать, як дзвін,

у мові, мабуть, найщиріший він!..

2. Назвіть за допомогою вірша відомі вам частини мови. Якої частини мови ви не дорахувались у вірші? Скільки всього частин мови? Наведіть приклади.

49. 1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Назву першого місяця осені вересень пов’язують із пахучою рослиною — вересом. Ця рослина, так само як і липа, має велике значення для бджільництва. Цвіте вона у вересні, в Україні поширена на Поліссі.

У вересні природа має свої особливості: довшими й прохолоднішими стають ночі, уранці над землею стеляться густі тумани, нерідко трава біліє від паморозі.

Вересневі дні іноді нагадують тепле літо, а часом приносять холодні дощі.

2. Розгляньте таблицю. Розкажіть за нею про частини мови, наводячи приклади з тексту.

Назва частини мови

Що означає

На які питання відповідає

Іменник

предмет

хто? що?

Прикметник

ознаку предмета

який? яка? яке? які?

Займенник

указує на особу або предмет

хто? що? чий? який?

Числівник

кількість, порядок

скільки? котрий? котра?


предметів при лічбі

котре? котрі?

Дієслово

дію предмета

що робити? що зробити?

Прислівник

ознаку дії

як? де? куди?звідки? коли?

50. 1. Підготуйте казкову розповідь за малюнком, використовуючи такі ключові слова: самостійні, службові, вигук.

2. Як ви вважаєте, чому художник розселив частини мови в такому порядку. А як ви розселили б частини мови?

51. Виконайте тестове завдання. Усі частини мови поділяються на

А службові частини мови

Б самостійні частини мови

В самостійні та службові частини мови, вигук

52. 1. Виберіть із поданих прикметників три, якими описують осінь. Які з них найчастіше вживаються в художніх текстах? З якими ознаками осені пов’язані ці прикметники?

Багата, барвиста, бурштинова, золота, кольорова, ошатна, пишна, прозора, яснолиста, кучерява, ніжна, печальна, розкішна, жовтокоса, різнобарвна.

2. Складіть і запишіть твір про осінь, використовуючи такі прикметники: золота, щедра, лагідна, багряна, жовтолиста, журавлина, мінлива, шкільна.

3. Над кожним словом у першому реченні твору напишіть частину мови.

53. 1. Прочитайте текст. Випишіть по 6-7 службових і самостійних частин мови. За якими ознаками ви розпізнаєте прикметники та прислівники?

Прийшла осінь.

Листя жовкне й шелестить, грає у світлі сонця різними барвами.

Із середини вересня птахи відлітають у вирій. Наші пращури, побачивши в небі ключ журавлів, приказували:

— З чужої сторононьки вертайтеся додомоньку!

При цьому годилося загорнути в хустку грудочку землі й тримати її до весни. Помітивши перший журавлиний ключ, що повертався з вирію, ту грудочку одразу закопували в полі чи городі. Це означало, що весна буде щедрою і буйною (З кн. «Український рік у прикметах і прикметниках» ).

2. Розкажіть, яким буває вересень у вашій місцевості.

54. 1. Виконайте проектну роботу за таким планом:

1. Улаштуйте мозковий штурм, пригадуючи все, що ви знаєте про слово.

2. Об'єднайтеся в групи.

3. Одна група складатиме текст «Слово як компонент речення», інша — «Слово як частина мови».

4. Розгляньте кругову схему «Ознаки словам. Доберіть до кожної ознаки власні приклади, що проілюструють її.

5. Оберіть у групі учнів, які озвучать результати роботи.

Повторюємо орфографію

55. 1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риски.

Що/тижня, шіс(ть, т)сот, ап(и, е)тит, четве(р, рг), цук(е, о)рка, чита(н, нн)я, аеро/порт, в/літку.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Дідусь, п’ятниця, черевики, акваріум, колектив, посередині.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити