Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО

Завдання для самоперевірки

56. 1. Виконайте тестові завдання.

1. Текст — це

А кілька слів

Б кілька речень, об’єднаних спільною думкою

В два і більше речень

2. Однією з ознак тексту є

А зв'язність

Б стислість

В уривчастість

3. Для тексту НЕ характерна

А завершеність

Б незв’язність

В задум

4. Речення в тексті пов’язані

А спільним присудком

Б спільною думкою

В однаковим початком

5. Основна думка тексту — це

А те, про що розповідається в тексті

Б головне, що хотів сказати автор

В зміст останнього речення

6. Тема тексту — це

А слово, яке повторюється

Б те, про що розповідається в тексті

В перше речення

7. Тематичне речення — це речення,

А яким закінчується абзац

Б яким починається абзац

В яке передає основну думку, висловлену в абзаці

8. У тексті розрізняють

А мікротеми

Б мікросхеми

В мікроклімат

9. Слово складається з упорядкованих

А малюнків, які відображають явища природи

Б звуків, які на письмі зображуються буквами

В чисел і букв

10. Речення складаються з

А упорядкованих букв і звуків

Б одного або кількох слів, які належать до службових частин мови

В одного або кількох слів, об’єднаних змістом, що виражають закінчену думку

11. У кінці речення можуть стояти

А крапка, знак питання, знак оклику, крапки

Б крапка, двокрапка, знак оклику, тире

В крапка, лапки, тире, крапки

12. Складіть текст-розповідь за одним із поданих малюнків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити