Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

Шановні п’ятикласники!

ВСТУП

§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО

§ 2. Усні й письмові висловлення. Аудіювання, читання, говоріння, письмо

§ 3. Текст. Основні ознаки тексту

§ 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

§ 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення

§ 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови

Завдання для самоперевірки

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 7. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення)

§ 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник

§ 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

§ 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

§ 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів

§ 12. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів

§ 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)

Завдання для самоперевірки

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

§ 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова

§ 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

§ 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-

§ 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

Завдання для самоперевірки

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки

§ 20. Приголосні тверді й м'які

§ 21. Дзвінкі й глухі приголосні

§ 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

§ 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю,

§ 24. Склад. Основні правила переносу слів

§ 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка

§ 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних та позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

§ 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

§ 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

§ 30. Спрощення в групах приголосних

§ 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и]

§ 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і]

§ 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к , х у коренях слів

§ 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків. [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц'], [с']

§ 35. Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі

§ 36. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, е, ю, я. Правила вживання м'якого знака

§ 37. Правила вживання апострофа

Завдання для самоперевірки

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 38. Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні

§ 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

§ 40. Речення з одним головним членом

§ 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

§ 42. Речення з однорідними членами(без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення

§ 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

§ 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

§ 45. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами та сполученнями слів. Виділення вставних слів на письмі комами

§ 46. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

§ 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

§ 48. Діалог. Тире при діалозі

Завдання для самоперевірки

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

§ 49. Лексикологія

§ 50. Будова слова й орфографія

§ 51. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

§ 52. Синтаксис і пунктуація

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 53. Спілкування — важлива складова культури людини

§ 54. Діалогічне й монологічне спілкування

§ 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум. Особливості будови висловлювань. Особливості будови розповіді, опису та елементарного роздуму

§ 56. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

§ 57. Докладний усний і письмовий перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

§ 58. Докладний усний і письмовий перекази тексту розповідного характеру з елементами роздуму

§ 59. Письмовий художній твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності. Аналіз твору-опису

§ 60. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом. Аналіз письмового твору

§ 61. Есе про красу й милозвучність української мови

§ 62. Ділові папери. Листування офіційне та неофіційне. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

ДОДАТКИ

З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА

З ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА НАГОЛОСІВ

ІЗ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА СИНОНІМІВ

ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ

ЗІ СЛОВНИКА ПАРОНІМІВ


загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.