Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ІМЕННИК


§11. Відмінки іменників


В українській мові, на відміну від російської, сім відмінків (рос. падежей). Шість із них відповідають на певні питання:(називний (рос. именительный) — X т о? щ о?, родовий (рос. родительный) — к о г о? ч о г о?, давальний (рос. дательный) — к о м у? ч о м у?, знахідний (рос, винительный) — к о г о? щ о?, орудний (рос. творительный) — ким? ч и м?, місцевий (рос. предложный) — на (в, п р и) ком у? н а (в, при) чом у? Кличний відмінок називає особу, до якої звертаються.

Називний відмінок називають ще прямим, на всі інші непрямими.

100.  Спишіть речення, ставлячи подані в дужках слова у відповідній формі. Визначте відмінки іменників.

1.      (Майстер, к о г о?) знати ( робота, п о ч о м у?). 2. Не брудни (криниця, ч о г о?), бо схочеш (водиця, ч о г о?). 3. (Бджола, х т о?) жалить (жало, ч и м?), а (людина, х т о?) — (слово, ч и м?). 4. Дай (серце, ч о м у?) (воля, щ о?) — заведе (неволя, в щ о?) (Нар. творчість).

Щоб правильно визначити відмінок іменника, треба ставити питання від дієслова: відчинити (кого? щ о?) вікно — знахідний відмінок; росте (у кому? у чом у?) у теплиці — місцевий відмінок.

101.  Розв’яжіть мовну задачу.

Учень склав речення: «Зерно складено в коморі». Хлопець так визначив відмінки: щ о? зерно — називний відмінок; коморі — закінчення -і, давальний відмінок. Яких помилок припустився учень? Чому?

102.  Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Визначте відмінки іменників.

Один козак л..шився біля сторожової вежі. Стр..ножений кінь щипав траву обіч.

Степ, небо, сонце і він один — пильний дозорець гет..манс..кої прикордонної варти. Побачить небе..пеку, підпалить солому, і зав’юнить вогонь з димом. А він подасть той знак, пож..не вірного коня щодуху, щоб звести на ноги сторожову варту на хуторах. І так, від дозорця до дозорця, вставатиме лиха звістка. У ві..повідь їй піднімуться полки, заспівають сурми.

То може статися кожної хв..лини, а т..пер тиша, спокій (За Н. Рибаком).

103.  І. Спишіть, ставлячи слова, що в дужках, у кличному відмінку. Виділіть комами звертання.

1.      (Зоря) моя вечірняя зійди над горою (Т. Шевченко).

2.       Спасибі (братик) за добреє слівце (Л. Глібов). 3. Мій (край)

кращого за тебе я в житті не знаю (В. Сосюра). 4. (Батько) в серце крадуться тривоги, заслоняє тінь мою зорю. 5. Розвивайся й далі (мова) наша рідна і про нас нащадкам звістку донеси (З тв. О. Підсухи).

II. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

104.  Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте відмінки іменників.

Рожь росла тихо. В безмолвии колосья склонились к земле, словно уснули без памяти. Тень тьмы нашла с неба, покрыла их. Дальняя молния разделила весь мир пополам. С другой стороны под тяжёлой и медленной тучей шёл вихрь/ пыли. Раздался глухой удар грома. Потом звук его раскатился (За А. Платоновым).

рожь — жито                      пополам — навпіл

безмолвие — безгоміння    словно — нібито

молния — блискавка          пыль — курява


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити