Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ІМЕННИК


§13. Іменники першої відміни


112. Зробіть звуковий запис поданих слів. Підкресліть кінцевий приголосний основи іменників.

Ялинка, дитина, площа, студія, криниця, полиця, хаща.

Залежно від кінцевого приголосного основи іменники першої відміни поділяються на три групи: тверду, м’яку і мішану.

До твердої групи належать іменники, в яких основа закінчується на твердий нешиплячий приголосний: весн-а, крас а, щук-а. Ло м’якої гпупи належать іменники з м’яким кінцевим приголосним основи:

Мішана група охоплює іменники, в яких основа закінчується на твердий шиплячий приголосний;

Назва цієї групи вказує на те, що іменники з основою на шиплячии мають у деяких відмінках закінчення твердої групи, в інших — м’якої.

113. Спишіть. Визначте, до якої групи відмінювання належать іменники.

Книжка, полиця, зоря, тиша, межа, хмара, яблуня, миша, Микола, Олеся, груша, стаття, алея, акація, фабрика, дочка, кізочка, учениця, душа, зброя, кімната, дача.

114. Запишіть іменники першої відміни у три стовпчики за групами: а) тверда; б) м’яка; в) мішана.

Склянка, світлиця, удача, берегиня, подруга, правда, ноша, олія, насмішка, образа, круча, синиця, ворожнеча, злива, огорожа, акація, нація, людина, баржа.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів складеться закінчення прислів’я: «Великому…».

115.  Провідміняйте письмово в однині іменники правда, криниця, листоноша, використовуючи таблицю.

Закінчення іменників першої відміни однини

Група

Відмінок

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місцевий

кличний

Тверда

-ою

М’яка

-ею, -єю

Мішана

-ею

У давальному і знахідному відмінках перед закінченням -і приголосні [г], [к], [х] чергуються із [з], [ц], [с]: книга — книзі, рука — руці, стріха — стрісі.

В орудному відмінку однини іменники твердої групи мають закінчення -ою, а м’якої і мішаної -ею (-єю): праця — працею, олія — олією, каша — кашею.

116.  Утворіть словосполучення з поданих слів, де іменники стояли б у непрямих відмінках.

Знайти, на, дорога; лежати, в, колиска; не пощастило, бідолаха; розповідати, тітка; зателефонувати, подруга; вичитати, в, книга; подарувати, сестричка; зустрітися, на, кладка; шукати, в, стріха.

117.  Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Іменники в дужках поставте в орудному відмінку.

1.      (Брехня) світ обійдеш, та назад не вернешся. 2. Воду з (олія) не погодиш (Нар. творчість). 3. І досі снит..ся: під (гора), між вербами та над (вода), білен..ка хаточка стоїть (Т. Шевченко).

4.       В морі хвиля за (хвиля) рине. 5. Хотіла б я (пісня) стати у сюю хвилину ясну (З тв. Лесі Українки). 6. Росте явір над (круча) (Д. Павличко).

118.  Провідміняйте письмово в множині іменники правда, криниця, листоноша, використовуючи таблицю.

Закінчення іменників першої відміни множини

Група

Відмінок

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місце

вий

клич

ний

Тверда

-ам

як у називному або родовому відмінку

-ами

-ах

М’яка

-ям

-ями

-ях

Мішана

-ам

-ами

-ах

У родовому відмінку множини більшість іменників першої відміни мають нульове закінчення:

 Кілька слів набувають закінчень

У деяких іменниках в основу вставляються голосні [j],[e]: пісні — пісень, сім’я [с'імйа] — сімей, сосни — сосон, сосен. Можливі чергування [о],[е] з [і]: дорога — доріг, береза — беріз.

119.  Спишіть речення, ставлячи потрібні розділові знаки. Іменники в дужках поставте в родовому відмінку множини.

1. Троє (судді) уже сиділо на лаві а біля них схилився над паперами писар (Б. Грінченко). 2. Степан прочитав декілька (статті) а тепер розмірковував над ними (В. Під могильний). 3. Сузір’я (вишні) народила зріла віть пашить в гурті й потомство полуниці (В. Юхимович). 4. Серед купи (верби) та поміж очеретами розкинувся циганський виселок де проживало кілька (сім’ї) (М. Коцюбинський).

120.  Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Спишіть, ставлячи подані в дужках іменники у потрібному відмінку.

Непомітно надійшов вечір. Радісною (пожежа) спалахнув захід, кинув червону (смуга) на лани. Ніби під чарівним ліхтарем, на екрані виросли рядами силуети (копи), подібні до зубчастих (дзвіниці). Ледь ворушилось під вітерцем ще не дожате за (межа) жито. Живими тінями в рожевій (імла) заметушились женці. Суворими (фарби) мальована їхня убога одіж. Зі смутком і (втома) вертатимуть вони додому (За С. Васильченком).

121.1. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть іменники першої відміни, позначте їхні закінчення.

Когда человек заводит домашнюю живность, он принимает на себя немало забот. Связаны они с затратой сил и времени. Но главное в том, что необходимы специальные знания.

Заводите птичку, зверька или рыбок в том случае, если вы можете уделять им достаточно внимания. Узнайте особенности своего любимца. Только тогда вы найдёте друга не на несколько дней или недель, а навсегда (3 календаря).

живность — живність        уделять — приділяти

затрата — витрата          любимец — улюбленець

II. Доповніть переклад письмовою розповіддю про свого домашнього улюбленця.

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ

122. І. Прочитайте діалог за особами.

ДОГЛЯД ЗА ДОМАШНІМ УЛЮБЛЕНЦЕМ

—       Сьогодні в мене щасливий день! Ми з татом ідемо купувати собаку! — сказав Петрусь.

—       Певно, ви хочете купити маленьке цуценя? — запитала Оленка.

— Ну, це вже ні! Нам потрібен великий і розумний собака!

II. Продовжіть діалог, в якому Оленка доводить, що краще купувати цуценя, бо буде змога змалку його виховувати. До того ж собаки дуже звикають до свого господаря і тяжко переживають втрату чи зміну його на іншого. Петрусь погоджується з Оленкою і запитує, якого ж віку має бути цуценя. Дівчинка відповідає, що найкращий вік — кілька місяців.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити