Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ІМЕННИК


§19. Способи творення іменників


179. Пригадайте способи творення слів. Прочитайте і доведіть, що подане висловлювання є текстом. Визначте, яким способом утворені виділені слова.

День був прозорий, безхмарний. Уночі випав дощ. Повітря було чисте і свіже, наче хтось вимив далеч. Річка стояла, як скляне озеро. Білосніжними кучугурами відбивалися в ній хмари. Низько над водою кружляли ластівки й де-не-де черкали воду гострим лезом крила (За 3. Тулуб).

В українській мові іменники можуть творитися такими способами словотвору:

4)      безафіксним: молодий — молодь, блакитний — блакить;

5)      шляхом переходу прикметників в іменники: хворий (який?, прикметник) собака, хворий (х т о?, іменник) стогнав.

180. Прочитайте речення. Скажіть, якого значення надають префікси виділеним іменникам.

1. Дід і прадід були чумаками (О. Довженко). 2. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами (Т. Шевченко). 3. Грузьким бездоріжжям поволі тягнулися вози (3. Тулуб). 4. Видно, мій співрозмовник не хотів видавати чужих таємниць (П. Загребельний). 5. Після дощу трави на заріччі стали яскравішими (В. Яворівський). 6. Рідне Прикарпаття давало поетові сили, надихало до праці (Р. Іваничук).

181.  Утворіть нові іменники за допомогою префіксів і запишіть їх. Складіть три речення з утвореними словами, вживаючи однорідні члени речення.

Блиск, учасник, коло, острів, бесіда, правда, щастя, відповідальність.

182.  Спишіть речення, розкриваючи дужки і вставляючи пропущені букви.

1. Я бачив світ, я пройшов (пів)Європи. 2. Мічурін запрошує кожного з присутніх з’їсти (пів)яблука і (пів)абрикоса (3 тв. О. Довженка). 3. Сам посадив гіллясте смереччя, щоб кроною шуміло на (пів)світу (А. Малишко). 4. На (пів)ночі прохоплювалися тривожні ..палахи (Петро Панч). 5. У ..шитку були записані пісні, щедрівки, псалми (С. Васильченко).

183.  Запишіть назви осіб у три стовпчики: а) за характером і місцем їхньої діяльності; б) за вдачею, зовнішніми і внутрішніми ознаками; в) за місцем проживання і національністю. Позначте суфікси іменників.

Ударник, плаксій, азербайджанець, тюхтій, косар, парижанин, здоров’як, звенигородець, зброяр, ужгородець, дивак, прапороносець, знайко, аджарець, залізничник, багатій, киянин.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв іменників складеться початок прислів’я: «… добрих людей знайде».

184.  Утворіть від поданих іменників назви осіб за місцем проживання чи національністю. Запишіть за зразком і позначте суфікси іменників.

Чернігів, Одеса, Ялта, Грузія, Москва, Суми, Полтава, Сибір, Кубань, Куба, Болгарія, Італія, Чернівці, Польща, Харків.

185.  Утворіть назви людей за їхніми діяльністю або вчинками. Запишіть за зразком і позначте суфікси іменників.

Читає, жне, завідує, учить, грає на сурмі, лікує, кричить, плаче, в’яже, косить, балакає, пасе вівці, вирощує картоплю, розводить бджіл.

186.  Перекладіть речення українською мовою і запишіть. У назвах професій позначте суфікси.

1. Плотник Лука одел шапку и вышел во двор. 2. Дрессировщик замахал руками и стал опять что-то объяснять (3 те. А. Чехова). 3. Он до пенсии работал кладовщиком. 4. В школе-новостройке работу заканчивали стекольщики (В. Белов). 5. «Кок — это повар на корабле»,— объяснил Олег (В. Осеева).

плотник — тесляр                      стекольщик — скляр

дрессировщик — приборкувач   повар — кухар

кладовщик — комірник

187.  Прочитайте пари прислів’їв. Визначте, якими частинами мови є виділені слова в кожному з речень.

1. Ледачому щодня свято. Ледачий чоловік легко проживе свій вік. 2. Старого горобця на полову не зловиш. Старий каже на глум, а ти бери на ум. 3. Тихого та смирного і кури клюють. Тиха вода греблю рве. 4. Мудру річ приємно слухати. Мудрий не дасться за ніс водити (Нар. творчість).

188.  Складіть по два речення зі словами минуле, військовий, розумний так, щоб у першому реченні вони були іменниками, а в другому — прикметниками.

Прикметники, що перейшли в іменники, до жодної з відмін не належать і відмінюються як прикметники.

189.  Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Визначте, яким способом утворені виділені іменники.

1. І з-під крил журавлиних мені під вікно листопад стелиться (Б. Олійник). 2. Онде на галявинці золотавіє звіробій, ліловіє верес, у видолинку цвіте чебрець (Б. Чухліб). 3. Бр..нить в мені в..сняний переддень. 4. Не живе л..дачий, де к..пить робота (З тв. А. Малишка).

5. Буйна зелень л..вад сповнена різних звуків (Ю.Мушкетик). б. Розбудить зорі незабаром соловей — співець гаїв понаддніпрових (П. Усенко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити