Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ІМЕННИК


§20. Не з іменниками


Не з іменниками може писатися разом або окремо.

Не з іменниками пишуть разом, якщо:

1)     іменник не вживається без не: небіж, недуга, немовля;

2)     іменник з префіксом не можна замінити синонімом: нещастя — лихо, неволя — рабство, несправедливість — кривда.

Не з іменниками пишуть окремо, якщо:

1)     іменник, перед яким стоїть не. протиставляється іншому: Вчи лінивого не молотом, а голодом (Нар, творчість);

2)     частка не заперечує лексичне значення іменники: Щастя — не підкова, під ногами не знайдеш (Нар. творчість).

ОРФОГРАМА

Не з іменниками

190. І. Накресліть у зошиті кросворд «Іменники, що не вживаються без не» і розв’яжіть його.

1.      Антонім до слова любов.

2.      Учень, що не вчить уроки,

3.      Рибальська сіть.

4.      Синонім до слова ледар.

5.      Синонім до слова вигадка,

6.      Маленька дитина.

II. Якщо ви правильно вписали слова, у виділеній колонці прочитаєте початок прислів’я: «… вирішує, а людина сама творить свою долю». Як ви запишете цей початок? Чому?

191.  До поданих іменників доберіть із довідки синоніми.

Неслава, неправда, неуспіх, неповага, невільник, недоброзичливець, неплатник, недруг.

Довідка: зловмисник, ганьба, зневага, ворог, брехня, раб, поразка, боржник.

192.  Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. До виділених іменників доберіть синоніми з префіксом не-.

1. Брехнею світ обійдеш, та назад не вернешся. 2. Одному щастя річкою пл..ве, а другий у горі цілий вік ж..ве (Нар. творчість).

3.      На місцях гн..лих морів золотітимуть хліба народного добробуту, квітуватимуть сади — сади самостійності і свободи (О. Гончар),

4.      Ставитися із зневагою до рідної мови — страшен..а ганьба для цілого народу (І. Дзюба). 5. Ця кривда болісно вразила його щ..ру душу (О. Кобилянська).

193.  Складіть і запишіть пари речень з поданими іменниками.

Неправда — не правда; незгода — не згода; недруг — не друг.

194.  І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.

1. І над кр..ницею верба нагнулася, як та журба далеко в самотній (не)волі. 2. То (не)вітер, то не буйний, що дуба л..має (З тв. Т. Шевченка). 3. Людська (не)доля будила (не)ро..пач в мені, а бажан..я кращої долі (Леся Українка). 4. Слово — (не)полова, язик — (не)помело. 5. Поперед (нё)вода риби не лови. 6. (Не)голка шиє, а руки (Нар. творчість).

II. Зробіть фонетичний розбір виділеного слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити