Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§23. Прикметник як частина мови


212.  Спишіть уривок із вірша Дмитра Луценка, вставляючи пропущені букви. Підкресліть прикметники. Скажіть, за якими ознаками ви їх розпізнали.

Пр..йшла до нас морозяна з..ма,

в гаях білястим снігом вкрила віти.

Та соня..ним безсмертникам дарма —

немов ж..ві, стоять і досі квіти.

Д. Луценко

Прикметник (рос. имя прилагательное) — це самостійна частіша мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? як е? я к і? ч и й? ч и я? ч и є? ч и ї? Наприклад: чиста джерельна вода, синя бабусина хустка.

Прикметники змінюються за числами, родами (в однині) і відмінками.

213.  Утворіть і запишіть словосполучення, додаючи до кожного з іменників прикметник, що в дужках. Зробіть висновок, від чого залежать рід, число, відмінок прикметників.

Очерет, кукурудза, зілля, зарості (густий); ріка, полем, степу, ланами (широкий).

Прикметники вживаються в тому ж числі, роді й відмінку, що й іменники, від яких вони залежать.

У множині рід прикметників не визначається.

214.  Відновіть прислів’я і запишіть. До виділених прикметників доберіть антоніми і поставте їх на місці пропусків, узгоджуючи з іменниками. Визначте число, рід (в однині) і відмінок прикметників.

1. З великої хмари … дощ буває. 2. Старий рік у ноги, а … у пороги. 3. На чорній землі … хліб родить. 4. З поганої трави не буде … сіна, 5, Запрягай молодого бика до плуга, бо … не запряжеш.

6.      І великий дуб під … сокирою падає. 7. Солодкий обід після … праці. 8. Маленьке діло краще за … безділля (Нар. творчість).

215.  Спишіть і відгадайте загадки. Визначте, якими членами речення виступають прикметники.

1.      Поля скляні, межі дерев’яні. 2. На легкій ніжці важка голова причеплена. 3. Золоте решето чорних хатинок повне.

Відгадки. Вікно. Соняшник. Молоток.

У реченні прикметник найчастіше виступає означенням, рідше — присудком: Земля пухкенька, під ногами хрустить м’якеньке бадилля (С. Васильченко).

216.  Спишіть текст, вставляючи, де треба, пропущені букви. Визначте число, рід і відмінок прикметників.

Займався пишний світанок. Золотий промін..чик сонця пер..линув зі сходу на захід, і в..ршечки синіх хмар зайнялися ч..рвоним полум’ям. Сонце випл..вало з-за краю з..млі та обгорталося бл..скучими хмарками, що ..палахували від сонячного проміння, мов солома від вогню. Випл..вло. Д..рева в л,,генькій одежі зі срібного інею обл..лись рожевим світлом. По твердому, рипливому снігу ст..лились довгі їхні тіні. Ранок дихав морозцем (За М. Коцюбинським).

217.  Яке лексичне значення мають прикметники освічений — досвідчений; робочий — робітничий? Складіть з ними речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити