Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§2б. Відмінювання прикметників


237. Зробіть звуковий запис поданих слів. Підкресліть прикметники, основа яких закінчується на м’який приголосний.

Дорожній, джмелиний, осінній, яструбиний, сонячний, безкраїй.

За особливостями відмінювання прикметники поділяються на дві групи — тверду і м’яку.

238. Поставте подані прикметники в називному відмінку чоловічого роду і запишіть у два стовпчики: а) м’якої групи; б) твердої групи.

Дорожньому, крайнє, панського, безкрайому, правдивому, послідовного, досвітню, літньої, кількісний, братнього, довговіїй, громовому, повітового, кліматичної.

Якщо ви правильно виконали завдання, з третіх букв записаних слів складеться перша частина прислів’я: «… — дотримай його».

239.  І. Складіть словосполучення і провідміняйте прикметники щирий, щире, щира, використовуючи таблицю.

Відмінювання прикметників твердої групи в однині

РІД

Відмінок

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місцевий

Чоловічий

-ий

-ого

-ому

як у називному або родовому відмінку

-им

-ому,-ім

Середній

-ого

-ому

-им

-ому,-ім

Жіночий

-ої

-ій

-ою

-ій

II. Зробіть висновок, як відмінюються прикметники чоловічого і середнього роду.

240.  Складіть словосполучення і провідміняйте прикметники синій, синє, синя, використовуючи таблицю.

Відмінювання прикметників м’якої групи в однині

Рід

Відмінок

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місцевий

Чоловічий

-ій

..ь[ого]

.. ь[ому]

як у називному або родовому відмінку

-ім

..ь[ому]

Середній

..ь[ого]

..ь[ому]

-ім

..ь[ому]

Жіночий

..ь[ої]

-ій

..ь[ою]

-ій

241.  І. Складіть словосполучення і письмово провідміняйте прикметники білолиций, білолице, білолиця, використовуючи таблицю.

Відмінювання прикметників на -лиций в однині

Рід

Відмінок

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місцевий

Чоловічий

-ий

..ь[ого]

..ь[ому]

як у називному або родовому відмінку

-им

,.ь[ому]

Середній

..ь[ого]

..ь[ому]

-им

..ь[ому]

Жіночий

..ь[ої]

-ій

..ь[ою]

-ій

II.      Дослідіть, у яких формах (відмінку, роді) прикметники з основою на -лиций своїми закінченнями подібні до прикметників твердої групи, а в яких — до м’якої.

242.  Складіть словосполучення і письмово провідміняйте прикметники щирі, сині, білолиці, використовуючи таблицю.

Відмінювання прикметників у множині

Група

Відмінок

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місцевий

Тверда

-их

-им

як у називному або родовому відмінку

-ими

-их

М’яка

-іх

-ім

-іми

-іх

На -лиций

-их

-им

-ими

-их

243.  Спишіть текст, ставлячи подані в дужках слова в потрібному відмінку. Прикметники твердої групи підкресліть прямою лінією, а прикметники м’якої групи — хвилястою.

За (давній) звичаєм, вирушаючи в (далека) дорогу, чумаки брали із собою півня. Він був (незамінний) помічником. (Пір’ястий) султан піднімав шум, коли хтось із (сторонній) наближався до табору. Про північ сповіщав півень (горласте) «ку-ку-рі-ку!» (Черговий) чумаки, що пасли волів у полі, за його криком визначали в темряві, де стояв табір. Голос (пір’ястий) султана, за повір’ям, відганяв (придорожній) біса. Мабуть, улюбленцем (чумацьке) товариства півень був ще й тому, що нагадував про (рідна) домівку. Добре, коли в людини є тварина, що символізує (домашня) оселю і кличе до неї (З календаря).

244.  Спишіть речення, ставлячи подані в дужках слова у потрібному відмінку. Чому ці прикметники не належать ні до твердої, ні до м’якої групи?

1.      (Білолиций), чорноброву кличе соловей в діброву. 2. З (блідолиций) місяцем висипали зорі (Нар. творчість). 3. У таку мить (темнолиций) чабанові було чим потамувати своє честолюбство.

4.      Погляд його зупинився на (смуглолиций) бульдозеристі (3 тв. О. Гончара).

245.  Запишіть словосполучення з прикметниками у два стовпчики: а) зі вставленою буквою и; б) зі вставленою буквою і.

Без акваріумн..х рибок, на яскрав..м малюнку, у стародавн..х рукописах, у далек..й країні, з кращ..ми друзями, на крайн..й хаті, у гаряч..х джерелах, з ящірчин..м хвостом, по сільськ..й дорозі, з білолиц..м дівчам.

 Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних прикметників складеться закінчення прислів’я: «Одяг кращий новий, а друзі …».

Прикметники в українській мові можуть мати повну і коротку форми.

Повна форма буває стягнена і нестягнена. Прикметники повної стягненої форми в називному відмінку однини мають закінчення ий, -ій (у чоловічому родії), -а, -я (у жіночому роді), -е, -є (у середньому роді), а в називному відмінку множини - -і: зелений, зелена, зелене, зелені. У повній нестягненій формі прикметники відповідно мають закінчення -ая, -яя (у жіночому роді), -еє, -єє (у середньому роді), ії (у множині): зеленая, зеленеє, зеленії.

Коротку форму можуть мати лише деякі якісні прикметники: годен, дрібен, зелен, ладен.

Прикметники в повній нестягненій та короткій формах найчастіше вживаються в усній народній творчості й поезії.

246.  Прочитайте речення на с. 92. Знайдіть прикметники, визначте, в якій формі вони вжиті. Зробіть висновки, в яких відмінках можуть уживатися прикметники в повній нестягненій та короткій формах.

1. Горить моє серце, його запалила гарячая іскра палкого вогню. 2. В довгу, темную нічку невидну не стулю ні на хвильку очей.  3. І, мов спогади минулі, листя жовтеє летить. 4. Через тумани лихі, через великеє горе ти світиш мені, моя зоре. 5. Якби мої думи німії та піснею стали без слова, тоді б вони більше сказали, ніж вся оця довга розмова. 6. Ніч темна людей всіх потомлених скрила під темні, широкії крила ( 3 тв. Лесі Українки). 7. День повен сонця, повен весни (О. Гончар).

247.  Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть повні нестягнені форми прикметників прямою лінією, повні стягнені — хвилястою, а короткі — пунктирною. Визначте відмінки прикметників.

1. Не співай по весні соловейку про щасливії дні (І. Манжура).

2.      Край хуторця самотняя криниця стоїть там вода тихесенько бринить (Олена Пчілка). 3. Не тобі чорнявая селянко думка ця складається моя (Дніпрова Чайка). 4. Виходив молод хлопець рано на зорі позбирав він біле пір’я в батьковім дворі. 5, Вийся жайворонку. вийся над полями розважай людськую тугу ти піснями (А/. Рильський).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити