Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників


262. Зробіть словотворчий розбір слів. Підкресліть прикметники, в яких твірна основа закінчується на м’який приголосний.

Бойовий, ясеновий, березневий, плюшевий, гайовий, алюмінієвий, степовий, абрикосовий.

Прикметники творяться за допомогою суфікса -ов(ий) від іменників:

ОРФОГРАМА

Голосні в суфіксах -ов(ий), -ев(ий), -єв(ий)

263. Запишіть подані прикметники у два стовпчики: а) зі вставленим суфіксом

-ев-(-єв-); б) зі вставленим суфіксом -ов-.

Річк..ий, згра..ий, морж..ий, овоч..ий, сніг..ий, поверхи..ий, верб..ий, односклад..ий, дуб..ий, груш..ий, зміст..ий, вишн..ий, стрижн..ий, вахт..ий, митт..ий, старт..ий, мир..ий.

лЗї Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів складеться початок прислів’я: «… — те саме, що стріляти і не цілитись». Поясніть його значення.

264. Утворіть словосполучення за поданим зразком, запишіть їх. Усно поясніть правопис суфіксів -ов-, -ев-(-єв-).

Зразок. Дух бою — бойовий дух.

Мішок для речей, вода з дощу, суп з овочів, дрова з берези, сукня із ситцю, дорога в полі, листя з клена, напій з вишень, узвар із груш.

265. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

1. Велика вереснева тиша стоїть над селом (М. Стельмах).

2.        Хати тонуть у груш..вих та яблун..вих садах (І. Франко).

3.        Верб..ва гілка розцвіла у мене на столі (М. Рильський).

4.        Здається, навіть отой чужий дядько в смуш..вій шапці дивився на дівчину з докором (Б. Грінченко). 5. Скільки глянеш — луки лисніють дощовими озерцями (О. Гончар).

Закони фізики, вулиці столиці, подвір’я фабрики, втручання хірургів, спроби в поезії, роман про історію, вода з криниці, варення із суниці, досліди з хімії, теорія з економіки, система в політиці, колектив педагогів, гурток техніків, рух на вулиці.

268. Прочитайте, Дослідіть, за допомогою яких суфіксів творяться присвійні прикметники від іменників першої і другої відмін.

Сестра — сестрин, іволга — іволжин, Таня — Танин, Марія — Маріїн, Зоя — Зоїн. Батько — батьків, Петро — Петрів, Сашко — Сашків, Анатолій — Анатоліїв.

ОРФОГРАМА

 Голосні в суфіксах -ичн-, -ічн-

266. Запишіть подані прикметники у два стовпчики: а) зі вставленою буквою і;

б) зі вставленою буквою и.

Зоолог..чний, стоматолог..чний, полун..чний, астроном..чний, опт..чний, чорн..чний, артист..чний, маг..чний, темат..чний, орфограф..чний, географ..чний, клас..чний, омонім..чний, урбаніст..чний.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних слів прочитаєте початок прислів’я: « … пам'ятай, яким буде кінець».

267. Спишіть, замінюючи в словосполученні один з іменників на прикметник. Позначте суфікси прикметників.

Якщо присвійний прикметник утворений від іменника другої . відміни твердої групи, то в непрямих відмінках однини та у множині -ів чергується з -ов-, якщо ж від іменника м’якої або мішаної групи, — то -ів ( їв) чергується з -ев-(-єв-): батько — батьків, батькова, батькові; коваль — ковалів, ковалева, ковалеві; сторож — сторожів, сторожева, сторожеві.

269. І. Спишіть речення. Від іменників, поданих у дужках, утворіть присвійні прикметники.

1. (Мотря) півень перескочив через тин та давай вибирати (Мелашка) огірки. 2. То був старший (Кайдаш) син Карпо. 3. Щось палке, аж гаряче було в (Микола) погляді. 4. Матушка дала (баба) онукам коржиків та бубликів. 5. (Свекруха) слова були приправлені вже не медком, а гірким полином (З тв. І. Нечуя- Левицького).

II. Поділіть перше речення на словосполучення. Запишіть їх.

270. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники у формі називного відмінка множини і запишіть їх у два стовпчики: а) із суфіксом -ов б) із суфіксом -ев-(-єв-).

Євген, бондар, кравець, столяр, казкар, фермер, єгер, каменяр, Степан, ювіляр, скляр, Юрій.

Якщо ви правильно виконали завдання, з третіх букв записаних слів складеться»початок прислів’я: «… і під землею знайде».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити