Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§30. Не з прикметниками


276.  Пригадайте правила правопису не з іменниками. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки.

1, Від любові до (не)нависті — один крок. 2 (Не)правдою світ обійдеш, та назад не вернешся. 3. Вовк козі (не)товариш. 4. (Не)голка шиє, а руки (Нар. творчість).

Не з прикметниками може писатися разом і окремо.

Разом пишеться:

1)      якщо прикметник не вживається без не-: ненависний, немічний, невгамовний;

2)      якщо прикметник з не- можна замінити синонімом: невисокий — низький, недорогий — дешевий, нерадісний — сумний.

Окремо пишеться:

1) якщо є протиставлення (сполучник а): У кожного в житті дорога не легка, а терниста (Нар. творчість);

ОРФОГРАМА

 He з прикметниками

277.  Прочитайте речення. Випишіть прикметники з префіксом не-, доберіть до них синоніми.

1. Щось весело гукнув із стріхи немолодий уже чоловік Лев Кияниця. 2. Скоро з-за хати виплив невеличкий човник, а в човнику й співці. 3. Сумно і смутно людині, коли всихає і сліпне уява, коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та юнацтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденного. 4. Серед невисоких горбочків сиділи бійці. 5. Слова лилися з її вуст невпинним потоком (3 тв. О. Довженка).

278.  Замініть виділені частини речення прикметниками з префіксом не і запишіть словосполучення.

Зразок. Річ, яка коштує дешево — недорога річ.

Промінь, що не згасає. Розмова, яка ведеться тихо. Сила, яку не можна здолати. Твір, який не можна перевершити. Слава, що ніколи не вмре. Вчинок, який не можна зрозуміти. Дитина, яка нікого не слухає.

279.  Розв’яжіть мовну задачу.

Чому в прислів’ї «Не великою силою здолає мисливець лева, а тим, що мисливська мудріша голова» не з прикметником пишеться окремо? Як зміниться значення вислову, якщо не з прикметником написати разом?

280.  Спишіть речення, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.

1.      Голос вл..вався в душу якимось (не)свідомим щастям.

2.      Заквітчана польовими квітами, Галя й трохи (не)схожа була на селянок, часто запечених сонцем, в..соких, часто (неповоротких дівчат. 3. Сама — (не)в..личка, метка й жвава, з в..селою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе. 4. Дійшовши до одного двору, де серед (не)чистого городу влізла в землю старенька хатка, захожий став. 5. (Не)в..селим оком дивилася стара мати на ту оселю, на той л..хий захист, через який вони стільки горя прийняли. 6. Робота (не)страшна, як сила є (З тв. Панаса Мирного).

281.  Складіть і запишіть речення з кожним поданим прикметником.

Незнайомий, не знайомий, нелегкий, не легкий, невеликий, не великий.

282.  Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Однажды ночью я проснулся от непонятного ощущения и прислушался. Наступила необыкновенная тишина. Я открыл глаза. Неяркий белый свет наполнял комнату. Я встал и подошёл к окну. За стёклами было снежно и безмолвно. В туманном небе на неожиданной головокружительной высоте стояла луна. Небольшая птица села на ветку клёна в саду. Ветка закачалась, с неё посыпался

снег. Птица поднялась и полетела над невысокими кустами, а снег всё сыпался, как непрозрачный стеклянный дождь (За К. Паустовсъким).

ощущение — відчуття

безмолвно — безгомінно

стёкла — тут: шибки

головокружительный — запаморочливий

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ                                              

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Назва столиці Автономної Республіки Крим міста Сімферополь походить від давньогрецьких слів сімферо — «збирати докупи, з’єднувати» або «бути корисним, давати вигоду» і поліс — «місто».

А назва славетного міста-героя Севастополь походить від грецьких слів себастос — «великий, царський» і вже відомого вам поліс й означає «величаве місто». Поблизу Севастополя збереглися залишки стародавнього Херсонеса — античного міста-держави. За переказами, у храмі, розташованому серед руїн Херсонеса, прийняв християнство київський князь Володимир Великий.

На півдні Кримського півострова, на узбережжі Чорного моря, розташовані курортні міста — Алушта, Гурзуф, Ялта, Алупка, Форос та інші.

Неподалік від Гурзуфа узбережжя поділяється на дві частини горою Аю-Даг (Ведмідь-гора), що схожа на ведмедя, який п’є воду з Чорного моря. Безліч історій пов’язано з горою Аю-Даг.

Дуже давно, як розповідає легенда, у Кримських горах жили велетенські ведмеді, ватажком яких був старий грізний звір. Якось ведмеді знайшли на березі між уламками розбитого корабля маленьке дівча. Вони прийняли дитя до гурту й опікувалися ним: годували, обігрівали, оберігали від інших хижаків.

Минали роки. Виросла дівчина-красуня, наділена чарівним голосом. Щовечора ведмеді слухали її спів.

Одного разу, коли ведмеді були на полюванні, неподалік від їхнього лігва прибило човен із знесиленим юнаком-красенем. Дівчина нагодувала хлопця і заховала його в чагарниках. А коли хлопець, набравшись сил, вирушав у дорогу, він запитав дівчину:

— Чи попливеш зі мною?

Вона відповіла:

— Я з тобою попливу й на край світу.

Коли хлопець спустив на воду човна, загриміло, стряслося повітря від звіриного ревища… То поверталися з полювання ведмеді.

Ватажок підбіг до моря і припав до води. Завирували хвилі, сильна течія потягла човен до берега. У розпачі дівчина заспівала. Старий ведмідь заслухався милим голосом своєї вихованки і закам’янів… (З календаря).

Крим. Ведмідь-гора

1.      Чи бували ви на Південному березі Криму? Розкажіть один одному про свої подорожі Кримом.

2.      Чи знаєте легенди і перекази, пов’язані з назвами населених пунктів, гір у цій місцевості?

3.      Кого з художників, що малювали морські пейзажі, ви знаєте?

4.      Пригадайте правила вживання розділових знаків при прямій мові та діалозі. Поясніть уживання розділових знаків при діалозі у тексті.

Стислий переказ тексту наукового стилю

1. Які стилі мовлення вам відомі?

2.      Назвіть основні ознаки наукового стилю.

283. І. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте тему й основну думку. Які ознаки підтверджують науковий виклад тексту?

Озер на земній кулі величезна кількість. Озером називається природна водойма, що являє собою заповнене водою заглиблення у земній поверхні. Найбільше озеро-море на Землі (371 тис. квадратних кілометрів) — Каспійське, найглибше (1620 м) — Байкал. У довжину озеро Байкал простяглося на 636 км, а площа дзеркала становить 31,5 тис. квадратних кілометрів. У Байкалі зосереджено п’яту частину прісних вод планети.

За походженням озерні улоговини — заглиблення, в яких знаходяться озера,— поділяють на кілька типів: тектонічні, загатні, вулканічні, провальні, стариці; за водним режимом — стічні й безстічні; за солоністю — прісні та солоні. Найбільші й найглибші з них — тектонічні — утворюються в результаті рухів земної кори. У процесі повільного опускання великих її ділянок виникли улоговини Каспійського й Аральського озер-морів. Улоговина Байкалу

— наслідок утворення гігантських тріщин й розходження ділянок земної кори.

У долинах гірських річок трапляються глибокі загатні озера. Прикладом може стати Сарезьке озеро на Памірі. Його глибина — понад 400 м.

На східному узбережжі Середземного моря лежить Мертве море. Це не справжнє море, а солоне озеро завдовжки 76 км й завширшки від 4,5 до 16 км. Його глибина сягає 356 м. Це озеро унікальне тим, що його береги знаходяться на 400 м нижче рівня моря. Дослідження показали, що в 1 л води цього озера міститься у середньому 260 г різних мінеральних солей. Іноді сюди запливає риба з річки Йордан і гине через одну-дві хвилини. Риба, викинута на берег, тверда, як камінь, бо перебуває у щільному панцирі з солі. У цій водоймі не можна потонути: солона вода виштовхує людину на поверхню (В. Садкіна, Б. Чернов).

II. Складіть план тексту у формі питальних речень. Підготуйтеся до стислого переказу, користуючись поданою пам’яткою.

Як готуватися до стислого переказу тексту

1. Прочитайте уважно текст, визначте тему й основну думку.

2. Поділіть висловлювання на частини. Визначте, яка інформація є основною, а яка — другорядною.

3. Поміркуйте, які частини можна об’єднати, узагальнити.

4. Складіть план майбутнього переказу.

5. Викладіть кожну частину тексту, опустивши все менш істотне, але зберігаючи логіку і послідовність викладу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити