Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§32. Написання прізвищ прикметникової форми


Прикметникову форму можуть мати українські й російські прізвища. Українські прізвища пишуть за загальними правилами правопису українських слів.

Написання російських прізвищ українською мовою має свої особливості.

1.       Російське е передається українською буквою є:

а)       на початку складу: Єршов, Боев;

б)       після апострофа і м’якого знака: Григор’єв, Ільєнков;

в)        коли в корені слова російському е відповідає українське і: Беляев (бо білий), Рєпін (бо ріпа);

г)        У суфіксах -єв, -єєв після приголосних (окрім [ц], [р], [ж], [ч], [ш], [щ]): Ломтев, Сергеев, але: Тютчев, Писарев.

2.       Російське ё передається українським е у прізвищах, спільних для російської та української мов: Федоров, Темний.

3.       Російське ё передається українським йо на початку складу, в інших випадках — ьо: Йолкін, Воробйов, Ковальов, Тьоркін.

4.       Суфікс -ёв під наголосом передається -ов; Грачов, Горбачов.

5.       Російське и передається українським ї після голосного, апострофа та м’якого знака: Воїнов, Гур’їн, Ільїн.

6.       Російське и передається українським и:

а)       після [ж], [ч], [ш], [щ], [н.]: Шишкін, Цицелін;

б)       у префіксі при-: Пришвін, Прибоєв;

в)       у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-: Кулик, Гуличев, Голицин.

ОРФОГРАМА

Букви е, є, и, і, ї в українських і російських прізвищах

292.  Запишіть у два стовпчики російські прізвища, вставляючи замість крапок: а) букву є; б) букву е.

Сн..гірьов, Аш..нкін, Лебед..в, Лазар..в, Уда..в, Упряж..ва, Алекс..єв, Якуш..в, Тяга..в, Писар..в.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів складеться початок приказки: «… голова».

293.  Запишіть у два стовпчики російські прізвища, вставляючи замість крапок: а) букву и; б) букву і.

Ог..рьов, Руд..ч, Нік..тін, Аврамушк..н, Груш..н, Ботк..н, Старш..нов, Будн..ков, Увар..н, Акімушк..н.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів складеться початок прислів’я: «… не страшний».

294.  Запишіть російські прізвища українською мовою.

Абалкин, Алтаев, Белкин, Карасёв, Корнеев, Королёв, Ефимов, Верёвкин, Борисов, Чичерин, Исаев, Ширяев, Черников, Белугин, Нефёдов, Горкин, Николаев, Васильев, Прилежаева.

295.  Спишіть текст, вибираючи з дужок потрібні букви.

Марія Олександрівна з сином Богдасем їхала на лікування за кордон. Поряд із нею Іван Сергійович Тург(е,є)н(е,є)в. Виїжджаючи з Петербурга, Марко Вовчок згадала, як такого ж зимового дня приїхала в північну столицю, де знайшла багатьох друзів і однодумців. Тут познайомилася з професором Кав(е,є)л(і,и)ним, з братами Курочк(і,и)ними, П(і,и)с(е,є)мськими. У Петербурзі зараз і давній орловський знайомий — Л(е,є)сков. А скільки земляків! Костомаров, Ж(е,є)мчужн(і,и)ков, Макаров. Про Кам(е,є)н(е,є)цького й казати нічого — як родич. Нелегко вирушати за кордон, залишати друзів і рідних (За О. Іваненко).

296.  Перекладіть речення українською мовою і запишіть.

1. «Быть тебе Репиным! Рука у тебя сама рисует», — говорил Никитин. 2. Алексея Тихонова привезли в Петергоф полтора года назад. 3. Бунин рассказал о себе в «Жизни Арсеньева». 4. Пришвин был человеком безусловного писательского призвания. 5. На корм для птиц Багрицкий тратил последние деньги (3 тв. К. Паустовського).

 безусловный — безумовний

 призвание — покликання

МОВНИЙ РОЗБІР

Розбір прикметника як частини мови.

Послідовність розбору

1.      Частина мови.

2.      Початкова форма (прикметник у називному відмінку однини чоловічого роду).

3.      Постійні ознаки: а) група за значенням (якісний, відносний, присвійний); б) ступінь порівняння (для якісних прикметників); в) група за відмінюванням (тверда чи м’яка).

4.      Змінні ознаки: а) число; б) рід (в однині); в) відмінок.

5.      Синтаксична роль,

…У світі той наймудріший, хто найдужче любить життя (В. Симоненко).

Зразок усного розбору

Наймудріший — прикметник, ужитий у початковій формі; якісний, у найвищому ступені порівняння; належить до твердої групи, ужитий в однині, чоловічому роді, називному відмінку; у реченні виступає присудком.

Зразок письмового розбору

Наймудріший — прикм., п.ф. — наймудріший; якісний, найвищий ст. пор.; тв. гр.; одн., ч.р., Н.в.; присудок.

297.  Спишіть текст на с. 110, вставляючи, де треба, пропущені букви і розділові знаки. Виділені прикметники розберіть як частину мови.

Найкращою оздобою дівчини є вінок. Плетуть вінки з квітів маку синіх волошок білого ромен-зіл..я чорнобривців та дикої рожі… У нлетін.і вінків нашими дівчатами досягнено не мен..шого мистецтва, як у шит..і, ткан..і та мережеві. Залежно від інд..відуал..них ..дібностей, так комбінують барву і форму квітів у вінку, що він стає мистец..ким твором і підкреслює красу дівочого облич..я (За О. Воропаєм).

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ                                                 

МИКОЛАЇВ

Появу цього міста зумовили військові потреби.

Йшла російсько-турецька війна 1787—1791 років. Необхідно було зміцнювати флот. Фельдмаршал Григорій Потьомкін дає розпорядження почати будівництво суднобудівної верфі в гирлі ріки Інгул, а в 1789 році наказує іменувати верф на Інгулі містом Миколаєвом.

Чому Потьомкін запропонував таку назву міста? Історики вважають, що це зроблено для увічнення пам’яті про штурм російськими військами Очакова в день святого Миколи у 1788 році. Крім того, Миколу-чудотворця вважали покровителем моряків.

У 1790 році назву міста затвердила Катерина II. Перший корабель «Святий Микола», який невдовзі спустили на воду, ще більше закріпив назву міста (За І. Вихованцем).

1.  Коли за християнським календарем святкують день Миколи-чудотворця? Що ви знаєте про цього святого?

2.  Розгляньте фотоілюстрацію. Які ще міста, де розвинуте суднобудування, ви знаєте?

Миколаїв. Суднобудівний завод

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Яка частина мови називається прикметником?

2. Як змінюються прикметники?

3. Якими членами речення є прикметники? Наведіть приклади.

4. На які групи за значенням поділяються прикметники?

5. Визначте, до якої групи за значенням належать прикметники в словосполученнях: білий сніг, білий гриб, мамина сукня, материнська ласка, кисла слива, джерельна вода, крокодилячі сльози, крокодиляча паща, скляний посуд, скляний погляд.

6. Як творяться вищий і найвищий ступені порівняння якісних прикметників?

7. Як відмінюються прикметники твердої і м’якої груп? Чому прикметники на -лиций не належать до жодної з груп?

8. Розгляньте таблицю. Підготуйте розповідь про повну і коротку форми прикметників. Порівняйте вживання повної та короткої форм прикметників у російській та українській мовах.

Форми прикметника

повна

коротка

нестягнена

стягнена

ч.р. —

ж.р. — зеленая, зеленую

с.р. — зеленеє множ. — зеленії

ч.р. — зелений

ж.р. — зелена, зелену

с.р. — зелене множ. — зелені

ч.р. — зелен

ж.р. —

с.р. —

множ. —

9. Як творяться прикметники? Який спосіб творення вживається найчастіше?

10.        Розкажіть про правопис найуживаніших прикметникових суфіксів.

11.        Коли в прикметниках пишеться н, а коли нн? Від поданих іменників утворіть прикметники й запишіть у два стовпчики:

а) з подвоєнням; б) без подвоєння.

Екран, ідея, бруд, корінь, електрон, вода, вина, овал, балет.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів прочитаєте першу частину прислів’я: «… горять, тоді вари кашу».

12.        Пригадайте правила правопису не з прикметниками.

13.        Розкажіть про написання складних прикметників разом і через дефіс.

14.        Як пишуться українські й російські прізвища, що мають прикметникову форму?

15.        Розберіть прикметники як частину мови.

1. Людська думка найшвидша й найсміливіша. 2. Материне слово як весняне сонце. 3. Як випустиш зі свого язика, то на чужому не втримаєш (Нар. творчість).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити